U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

V lednu za pec si sednu

Kategorie: Venkov | Autor: rum

Sám titulek, pro který jsme si vypůjčili jednu z lednových pranostik, napovídá, že bude řeč právě o nich, o osvědčených dobových technologických a meteorologických doporučeních našich předků. Zpočátku se pranostiky uchovávaly jen ústním podáním, což předpokládalo jejich snadnou zapamatovatelnost. Právě proto jsou většinou krátké a výstižné, metaforické a často veršované. Shrnuto krásným jazykem Jana Ámose Komenského: ” Mají vždy velkou líbeznost, protože mysl hned na dvé se rozvírá, i na to, co se literně jmenuje, i na to, co se pod tím míní; a tak věc tím jadrněji v mysli vázne, čím patrněji podobenství vysvětlení béře. Z čehož vidět, že pro dvě příčiny se jich užívá: jedno pro ozdobu řeči, kteráž se jimi jako kvítky neb perličkami rozkošnými povijí, druhé pro jadrnost rozumu, aby mysl i v pozornosti snáze zadržána býti i snáze a mocněji chápati mohla.” U kterých moudrostí by tedy naše mysl měla býti zadržána a které by chápati mocněji měla? Pro vykročení do Nového roku jsme vám jich několik vybrali. Většinou jsou varovné a plné chladu, mrazu a sněhu, a tak jsme do dávné lidové moudrosti natřásli i trochu veselosti z Poučného a zábavného prostonárodního kalendáře Radovana Krátkého. Na Nový rok udělej do nového života krok. O Třech králích dej se zas na líh. Neberme humoristu za slovo a připomeňme si, že ani starým pranostikám nechyběl vtip a říz. Zima, kterou konec roku nese, dlouho s námi ještě třese. / Lednem rok Nový se Starým se stýká, kdo ve starém nepracoval, vnovém ať nenaříká. / Na svatého Marcela (16. 1.) zima leze do těla. / Když je leden bílý, je sedlákovi (i citlivému oku fotoreportéra) milý. / Teplý leden, k nouzi krok jeden. / Tancují-li v lednu komáři, žádný sedlák se spokojeně netváří . Radovanu Krátkému dlužno přiznat, že i on se držel meteorologických pozorování svých předchůdců. Teplo v lednu, sahá bída ke dnu – neboť každý v hostinci si dává ještě jednu. / Na svatého Pavla v žlabě syp slabě skotu i své babě. Myslím, že tento pranostikon nelze uzavřít ničím jiným, než další “selskou” radou z pera stejného autora: Kdo mrhá semenem za stodolou koncem ledna, je patrně blbý jako bedna.

V lednu za pec si sednu