U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

UPOZORŇUJEME

Kategorie: Právo | Autor: rb

Pozemkový fond nabídl 10. 5. 2001 podle § 7 zákona č. 95/1999 Sb., k odprodeji další část zemědělských a lesních pozemků, jež byly dosud ve vlastnictví státu. Vedle oprávněných osob, jež mají nárok na převod pozemku podle § 11 zákona, samostatně hospodařících rolníků, společníků obchodních společností nebo členů družstev je mohou podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona zakoupit i fyzické osoby, které jsou státními občany ČR a vlastní nejméně 10 ha zemědělské půdy v katastrálních územích obce nebo i v přilehlém území. Mohou o koupi pozemků požádat písemně na místně příslušném pracovišti Pozemkového fondu ve lhůtě 3 měsíců od vyvěšení nabídky na úřední desce obecního úřadu, tedy do 10. 8. 2001.

Od poloviny letošního května přijímá Česká spořitelna žádosti o poskytnutí zvýhodněných dlouhodobých půjček na pořízení nových, ale i starších bytů a domů a na jejich rekonstrukci. Bude dotovat tržní úrok tak, že zájemci získají hypotéku za úrok o tři procentní body nižší. Fakticky by se tak mohl pohybovat okolo pěti procent ročně. Například při úroku 4,5 procenta by měsíční splátka půlmilionové hypotéky, poskytnuté na dvacet let, činila okolo 3200 korun měsíčně.

UPOZORŇUJEME