U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

CHLADNIČEK -JSME NA PÁTÉM MÍSTĚ V EVROPĚ

Kategorie: Dům a úspory energie | Autor:

Tím, že odevzdáte vysloužilou pračku, chladničku nebo jiný domácí elektrospotřebič na sběrné místo k tomu určené, pomůžete naší planetě. Docílíte toho, že dojde k jeho recyklaci, která šetří energii i velké množství surovin.

Od zahájení činnosti kolektivního systému Elektrowin v roce 2005 odevzdali Češi k recyklaci již čtyři a půl milionu vysloužilých elektrozařízení. Kdyby se tyto spotřebiče postavily vedle sebe, vytvořily by řadu délky přes tisíc kilometrů. Celková hmotnost vysbíraného elektroodpadu dosáhla 100 tisíc tun, tedy zhruba devitinásobek hmotnosti žižkovské televizní věže. Nejpilněji Češi recyklovali ledničky a mrazničky, kterých odevzdali více než 1,6 milionu kusů. Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi jsme se tak umístili na pátém místě.

NEJLEPŠÍ JSOU ŠVÉDOVÉ

Každý Čech v průměru zrecykloval necelých 1,8 kilogramu chladicích zařízení ročně. „Na prvním místě se však umístili Švédové. Ti zrecyklují každoročně takřka 2,8 kilogramu. Druhé místo patří Norům, kteří odevzdávají 2,5 kilogramu ledniček a mrazniček ročně. Na druhé straně žebříčku stojí Rumuni. U nich zatím skončí většina použitých elektrospotřebičů na skládkách. Zajímavé je také srovnání míry recyklace v poměru s nákupem nových spotřebičů. Ročně se u nás prodá přibližně 2,5 kilogramu chladicích zařízení na osobu. Češi tak recyklují téměř 80 % vyřazených ledniček.

CO NEJČASTĚJI

Mezi nejčastěji recyklovaná zařízení po ledničkách a mrazničkách patří velké spotřebiče, jako jsou pračky, myčky na nádobí nebo třeba sporáky. Těch u nás od roku 2005 skončilo na sběrných místech téměř půl milionu, což představuje zhruba 30 tisíc tun. Malých spotřebičů, například fénů, vrtaček, mixérů či rychlovarných konvic, kolektivní systém Elektrowin zpracoval 2,4 milionu kusů.

KAM S NIMI?

Vysloužilé elektrospotřebiče lze odevzdat ve sběrných dvorech, ve smluvních prodejnách elektra, ale i ve škole nebo přímo na návsi či náměstí. Sběrných míst je v současnosti po České republice rozmístěno více než 7 800. Jednak jsou to prodejci domácích elektrospotřebičů, dále místa sběrného odběru ve sběrných dvorech obcí a také fungují mobilní svozy v rámci obcí.

   Například jen od ledna do konce listopadu 2010 Češi do sběrné sítě Elektrowinu odevzdali 23 480 tun vyřazených elektrospotřebičů. Nejvíce elektroodpadu odevzdali obyvatelé Středočeského kraje (3 140 tun) a hlavního města Prahy (2 900 tun). Na opačném konci žebříčku se umístili obyvatelé kraje Karlovarského (582 tun) a Libereckého (1 180 tun).

CO DOKÁŽE RECYKLACE?

Ve velkých spotřebičích jsou nejčastěji zastoupeny kovy, které tvoří více než 73 % jejich hmotnosti. Dalších 23 % tvoří plasty a zbylá 4 % zastupují materiály, jako je sklo či beton. Recyklace umožňuje až 90 % z těchto materiálů znovu využít, čímž ušetří velké množství energie i nerostných surovin. Jen za posledních 5 let jsme recyklací elektroodpadu prostřednictvím Elektrowinu ušetřili více než 10 milionů tun železné rudy a 609 milionů kWh elektrické energie, která by jinak byla potřeba pro výrobu materiálů z nerostných surovin. Zároveň se tak brání úniku nebezpečných látek do přírody. Od roku 2005 se podařilo bezpečně zlikvidovat přes 400 tun nebezpečných materiálů, především freonů. *

JAK FUNGUJE ELEKTROWIN

Elektrowin, a. s., je největším subjektem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost byla založena 25. května 2005 jako provozovatel kolektivního systému zajišťujícího oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na velké a malé elektrospotřebiče i elektrické a elektronické nástroje. Společnost je koncipována jako nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou sítí, kterou tvoří téměř 800 sběrných dvorů a dále skoro 2500 provozoven posledních prodejců (ale také mobilní svozy zajištěné ve více než 4000 obcích), pokrývá smluvně Elektrowin přes 93 % obyvatel ČR.

Popisy k obrázkům

Vysloužilé elektrospotřebiče čekají na recyklaci.

Takto vypadají kovy získané recyklací.

Jedno z center recyklace elektroniky.

CHLADNIČEK -JSME NA PÁTÉM MÍSTĚ V EVROPĚ