U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

UHLÍ A DŘÍVÍ NA ZIMU

Kategorie: Finance | Autor:

KUPUJEME

Blíží se topné období a chalupáři jsou postaveni před otázku, zda zazimovat a přijet až na jaře, nebo nakoupit palivo. A pokud ano, pak jaké?

Zvýšení cen elektrické energie, které nás ještě čeká, nutí chalupáře k rozhodnutí vyřadit stávající elektrická akumulační kamna, přímotopy a jiná elektrická topidla a koupit kamna na pevná paliva. Znamená to však nejen investice do topidel, ale často i výstavbu komínu a zajištění prostor pro skladování paliv. Vzhledem k tomu, že se v našich prodejnách objevují kamna na pevná paliva, jejichž účinnost je podstatně vyšší než u topidel starších, je při vytápění uhlím, koksem nebo briketami možno výrazně ušetřit. Narozdíl od dob s plánovaným hospodářstvím a celostátně shodnými cenami se prodejní ceny pevných paliv v jednotlivých prodejnách vzájemně o něco liší; cenové rozdíly v pražských prodejnách však až na výjimky nepřekračují několik procent. Například nejlevnější dřevní brikety v balení 10 kg stojí 38 Kč, nejdražší 42 Kč. Podobně tak se ceny černého uhlí pohybují od 115 do 135 Kč. Výraznější rozdíly jsme zaznamenali u palivového dřeva, zejména určeného pro krby. Prodejní ceny závisí nejen na velikosti polen a na způsobu balení, ale zřejmě i na nákupní ceně od dodavatelů; na to lze usuzovat ze skutečnosti, že zatímco prodejní ceny uhlí, briket a koksu jsou v okresních městech prakticky shodné, dřevo zde lze vesměs pořídit levněji. Kromě nestejných cen se kupující setká i s rozdílnými podmínkami prodeje; v některých prodejnách mu balené palivo dodají do kufru vozu či na přívěsný vozík zaměstnanci prodejny, jinde si pro balíky musí dojít sám. Podobně je tomu u palivového dřeva; naopak v jedné prodejně lze předem za malý příplatek objednat libovolnou délku krbových polen a dokonce si vybrat mezi měkkým a tvrdým dřevem, a to za stejnou cenu. V některých městech a na venkově je možno nejen palivové dříví koupit za nižší cenu, ale často je lze získat na lesních správách; v těchto případech si musí kupující zpravidla kmeny rozřezat a naložit sám, ale výsledná cena je podstatně nižší než v kterékoli prodejně. Podobně lze odkoupit dřevní odpad v dřevozpracujících podnicích a na pilách.

Orientační prodejní ceny pevných paliv:

Druh paliva    
   Balení (kg)    Prodejní cena (Kč)

Černé uhlí    
   
   40    
   120

Černé uhlí    
   
   50    
   150

Hnědé uhlí    
   
   40    
   80

Hnědé uhlí    
   
   50    
   100

Brikety    
   
   10    
   50

Brikety    
   
   30    
   100

Koks    
   
   
   40    
   180

Koks    
   
   
   50    
   220

Palivové dříví    
   
   12    
   40

Palivové dříví    
   
   20    
   60

Krbová polena    
   20    
   65

Krbová polena    
   vážená    140 Kč/1 q (délka 1 m)

Krbová polena    
   vážená    169 Kč/1 q (menší délky)

Dřevní brikety I. jakost    10    
   40

Dřevní brikety I. jakost    25    
   95

Dřevní brikety II. jakost    25    
   90

Dřevní brikety kulaté    
   10    
   35

Dřevní brikety kulaté    
   25    
   85

Rady pro nákup paliv

* Paliva kupujme jen tolik, kolik můžeme spolehlivě uskladnit; např. brikety ponechané na dešti se brzy znehodnotí.

* Spolu s pytlovanými briketami často přivezeme značné množství mouru; vhodnější jsou brikety prodávané ve svazku.

* Jestliže nemáme chalupu na samotě, neměli bychom kupovat hnědé uhlí; relativní finanční úspora je vykoupena špatným hořením kamen a vývinem nepříjemného kouře.

* Pevná paliva kupujme blízko své chalupy; jízda s plně naloženým přívěsem se prodraží, mimoto není bezpečná.

UHLÍ A DŘÍVÍ NA ZIMU