U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Typy tepelných čerpadel

Kategorie: Příloha – teplo domova | Autor: – jt –

Tepelné čerpadlo funguje na principu uzavřeného chladicího okruhu podobně jako chladnička, jenže obráceně. Podle toho, odkud teplo bere a kam je předává, existují tři základní typy: vzduch/voda, země/voda a voda/voda. Podstatný údaj pro účinnost čerpadle je tzv. topný faktor – poměr mezi energií, kterou musíme dodat na pohon kompresoru a energií, kterou čerpadlo získá z okolí. V optimálním případě je jeho hodnota 3 (za 1 kW dodané elektrické energie získáme 3 kW tepla), ale podle typu čerpadla a dalších podmínek je v praxi nižší. Každý typ tepelného čerpadla má své výhody a nevýhody:Vzduch/voda: Teplo se odnímá z okolního vzduchu. Systém je nejméně náročný na investice i na prostor – čerpadlo může být umístěno před domem i v domě. Díky novým typům kompresorů dobře pracuje až do teploty -20 °C, ale s poklesem teploty klesá i jeho výkon.Země/voda: Teplo se odnímá ze země pomocí zemních kolektorů nebo z hloubkových vrtů. Pořizovací náklady jsou vyšší a například pro výkon 20 kW je třeba mít kolektor na ploše asi 450 m2 nebo vrt hluboký až 180 m. Kolektor však pracuje rovnoměrně po celý rok s vysokým tepelným faktorem a v dobrých podmínkách často ani nepotřebuje doplňkový zdroj (jde o tzv. monovalentní systém).Voda/voda: Teplo se odnímá povrchové vodě (například z blízkého rybníka), nebo spodní vodě (ve studničním vrtu). Tento typ má sice nižší pořizovací náklady a někdy může pracovat jako monovalentní, ale překážkou bývá nedostatečný zdroj vody v okolí domu.

Typy tepelných čerpadel