U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Tradiční teplo z tepláren

Kategorie: Teplo domova | Autor:

Zvyk nebo pohoda?

Někdy se říká elektrické energii – ušlechtilá. O tom si lze myslet cokoli, pravdou zůstává, že vytápění domů elektřinou má u nás tradici. Zvraty v cenách energie pomiňme a pomiňme i její často neekologický vznik (tepelné elektrárny): elektrická energie je nejjednodušším zdrojem topení.

   Elektřina je do domů zavedena dnes už naprosto běžně, proto i v novém malém domku elektrické vytápění znamená variantu, kterou neprovázejí složité zásahy do stavby. Plusem je i to, že veškerá dodaná energie se mění v teplo a netvoři ani spaliny, ani odpad a není třeba ji skladovat. Za plus lze považovat i to, že toto “palivo” má stabilní bezstarostné dodávky a stabilní kvalitu. A co ještě – pro elektrickou energii existuje nepřeberná paleta topidel. Samotní energetici připouštějí, že jako jistá negativa mohou působit: vyšší cena za 1 kWh než u fosilních, paliv, nejasný systém sazeb, měsíční paušály i rostoucí ceny. Často se objevují zmínky o přímotopném vytápění, které se žel nechvalně zapsalo do povědomí našinců počátkem devadesátých let. To bylo s velkým boomem lidem doporučováno jako jediné s tím, že bude i dotováno, leč dotace časem vyprchaly, a zůstalo jen drahé topení… Jinak je toto topení pohotové k užití, ale nákladnější na provoz. (Jedná se o topení pomocí topných panelů či konvektorů a je často záložním zdrojem tepla). V nabídce se objevují i akumulační kamna (akumulují teplo z elektřiny v době levného nočního proudu – ve dne teplo vydávají), hybridní kamna, ústřední teplovodná vytápění s akumulací tepla… atd. Elektrické topení má jistou výhodu v širokém sortimentu sazeb, tarifů a služeb. Mimochodem sazby, tedy ceny dodávky elektřiny jsou jednotarifové a dvoutarifové. Elektrické topení je ideální v kombinaci s jinými zdroji energie. Třeba solárními kolektory a tepelnými čerpadly.

Plyn je plyn

Zemní plyn je, coby otop, stále oblíbenější a populárnější, a to z hlediska ekologie, tak proto, že představuje nízké investiční náklady (je-li přísun do obce či objektu zajištěn). Ty nejmodernější kondenzační plynové kotle dosahují až 97 % účinnosti! Plynové topení je pohodové pro toho, kdo se v jeho teple vyhřívá. Je jednoduše regulovatelné, ovladatelné, ovšem… je náročné pro konstrukci komína, ale ve škále nabídek různých kotlů jsou i ty, které odvádějí škodliviny přímo přes zeď nebo střechu. Zeptá-li se stavitel malého domku na to, proč má volit k topení plyn před elektřinou, bývá mu odpovědí od “plynařů” hlavně toto: přerušení dodávky je pravděpodobnější u elektrické energie než u plynu. Přetížení sítě plyn nezná. Dozajista pozitivní zjištění. Jak tomu bude nadále s cenami vždyť v EU platí lidé za plyn víc, ptá se opět stavitel domku? V některých zemích je plyn dražší o třicet až devadesát procent, a tyto rozdíly se budou pravda snižovat, ale postupně! Snaží se uklidnit “plynaři.” V tom si ale s elektrickou energií plyn nezadá. Nicméně plynové topení – šetrné k ekologii – je obecně po elektřině druhým nejdražším topením. Navíc s vyššími vstupními náklady. Vše je ale věcí individuální. Jinou spotřebu plynu bude mít ten s dokonale utěsněným domem, který má malou tepelnou ztrátu, jiná bude u toho, kde se na nějakou tu škvíru mezi okny nehledí. Stejně záleží na tom, jak umí majitel šetřit, kolik stupňů tepla v domě chce, a jak moderní a dokonalý zvolí kotel pro vytápění.

***

Vytápění elektřinou:

* lokální – vytápění jednotlivých místností (složitější řešení TUV). Zdroj má svůj termostat.

* ústřední – elektrický kotel ohřívá vodu, která je do míst potřeby dovedena tepelnými rozvody. Radiátor, konvektor nebo podlahové vytápění.

* etážové – každé patro má svůj zdroj tepla

Plynové kotle:

* nástěnné – ceny se pohybují od 21 000 Kč

* stacionární – ceny od 17 000 Kč

* kondenzační – ceny od 37 000 Kč

Popisy k obrázkům

Tradiční teplo z tepláren