U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

TEPLOVZDUŠNÉ ROZVODY

Kategorie: Dílna | Autor:

Jak krbem levně a efektivně vyhřát Váš dům

V minulém díle miniseriálu o vytápění jsme řešili otázku výběru krbu

s uzavřeným ohništěm. V tomto dílu se budeme zabývat teplovzdušnými rozvody.

Jaký druh vytápění rodinného domu zvolíme je jednou z klíčových otázek,

kterou je nutné vyřešit hned v prvopočátku stavby. Vzhledem ke stále se zvyšujícím cenám za energie vyhledávají spotřebitelé úsporné způsoby topení. Proto Vám představíme zajímavé řešení, a to vybudování teplovzdušných rozvodů, tedy systému, kdy jedním krbem účinně temperujeme několik místností.

Co jsou teplovzdušné rozvody

Teplovzdušné rozvody umožňují plné využití tepla z vašeho krbu. Zařízení je určeno k čerpání teplého vzduchu, jenž vzniká v uzavřeném ohništi, a k jeho rozvádění do ostatních místností. Díky tomuto systému, který využívá přírodní zdroje energie – dřeva, lze při vytápění dosáhnout s poměrně jednoduchou instalací výrazných výsledků. Nesmíme ovšem zapomínat, že se jedná o podporu vytápění a ne o vytápění jako takové.

Které místnosti můžeme vytápět

Místnosti, v nichž může být využíváno teplovzdušných rozvodů, jsou obývací pokoje, předsíně, chodby, pracovny, ložnice i další pokoje. Naopak do místností jako jsou kuchyně, koupelny, WC … se výfuková ústí umísťovat nedoporučují.

Z čeho se teplovzdušné rozvody skládají

Teplovzdušné rozvody se skládají z ventilační jednotky s motorem, která pomocí roury nasává v dymníku teplý vzduch ohřátý ohništěm a žene ho sítí izolovaných rour do výfukových ústí ve vybraných místnostech.

Výkon a účinnost

Výkon takového rozvodu je dán několika faktory, a to průtokem ventilační jednotky, výkonností ohniště, délkou rozvodných rour, počtem výfukových ústí. Účinnost závisí na jakosti izolace domu, na velikosti místností a jejich zeměpisné orientaci.

Projekt a výběr výkonu přístrojů a příslušenství

Nejdříve je nutné definovat veškeré skutečnosti, které umožní kvalifikovaný výběr přístroje. Je třeba brát v úvahu, jaký objekt bude vytápěn, zda dům nebo byt, přihlédnout ke klimatické situaci, k izolaci domu, ke kvalitě elektrické sítě a stanovit, kolik místností se bude vytápět. Musíme definovat počet výfukových ústí, která se budou instalovat. Poté je třeba rozhodnout o výkonu ohniště, není-li dosud nainstalováno, a o výkonu ventilační jednotky. Ventilační jednotky a příslušenství vybírejte zásadně od známých renomovaných značek např. Aeroval a DMO z Francie. Pokud jde o výfuková ústí, existují dva typy, a to směrovatelné ústí (ukazuje se jako nejvhodnější pro pohodlí uživatelů), kde je možné otočením nastavit směr vyfukovaného vzduchu. A ústí regulovatelné, které vyfukuje vzduch do kruhu. Hliníková roztažitelná roura se používá jako nasávací. Pro rozvod teplého vzduchu je vhodná tepelně a zvukově izolovaná roura.

Montáž

Ventilační jednotka se zpravidla umísťuje do půdních prostor. Musí být umístěna vodorovně na měkké ohnivzdorné izolační podložce, která zabrání přenosu chvění a sníží hlučnost. Eventuálně může být jednotka i zavěšena, ale i v tomto případě je nutné dbát na dodržení vodorovné pozice. Ventilační jednotka musí být umístěna na dobře větraném místě a nesmí být nikdy ničím přikryta. Hliníková nasávací roura by měla být umístěna v přímce nad ohništěm. Filtrační skříň, která se umisťuje před ventilační jednotku (DMO), v závislosti na směru proudění vzduchu, splňuje tři funkce – filtraci, regulaci teploty a zvýšení bezpečnosti. Zabraňuje vniknutí hrubých nečistot do motoru jednotky a jeho poškození či přepálení v případě výpadku elektrického proudu. Ochranu motoru při výpadku el. proudu zajišťuje bimetalový pásek, který se otevře a odvádí horký vzduch mimo ventilační jednotku. V některých ventilačních jednotkách (Aeroval) je tento systém již jejich součástí. Tepelně a zvukově izolovaná rozvodná roura (tzv. páteř) by měla zachovávat co nejpřímější směr. V případě nutnosti je lépe vést ohyby s co největším průměrem. Těsnost spojení zajišťujeme pomocí hliníkové pásky nebo nerezovou sponou.

Vyčištění stavby

Je nutné ověřit, zda okolo ohniště, na ohništi nebo uvnitř obložení nezůstaly zbytky stavebnin, prach apod. Teplovzdušná komora musí být dokonale čistá především ve chvíli, kdy instalujeme ventilační jednotku. Předejdeme tak poškození motoru.

Funkční komín

Zájemce rovněž nesmí opomenout zkontrolovat odpovídající stav komínu, neboť základem správně fungujícího krbu je právě funkční komín. Doporučujeme vybudování krbu odbornou firmou, jež se stavbou krbů a instalací teplovzdušných rozvodů zabývá. Nesprávnou instalací může dojít k velmi výrazným tepelným ztrátám.

Kde nakoupit

Veškeré komponenty potřebné k provedení instalace teplovzdušných rozvodů lze zakoupit u společnosti BHS Praha, s.r.o. S výrobky se rovněž můžete seznámit na výstavě AQUA-THERM Praha ve dnech 23. 11. – 27. 11. 2004. Hala G, stánek č. 213.

TEPLOVZDUŠNÉ ROZVODY