U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Úprava podkroví má svá pravidla

Kategorie: Zvláštní nabídka – září 2002 | Autor:

P ro úpravu podkroví jsou vhodné především sedlové střechy s větším sklonem a s takovou “světlou” výškou, která umožňuje bezpečný průchod bez zásahu do nosných prvků. Dostatečný prostor poskytují i mansardové střechy.

Nejdříve prohlídka

Podkroví se musí prohlédnout a posoudit, zda nosné prvky nejsou napadeny biotickými škůdci, tj. plísněmi, dřevokaznými houbami nebo hmyzem. Zároveň se doporučuje statické posouzení těch konstrukcí, které později převezmou zvýšená namáhání. U starších a u evidentně narušených krovů se vyplatí objednat expertízu a ošetření, případně sanace krovu, u odborné firmy, která může garantovat i zdravotně a ekologicky bezpečnou aplikaci chemických ochranných prostředků. Součástí kvalitně provedené expertízy je i návrh na úpravu nebo výměnu poškozených prvků. Orientační kontrolu je možno provést poklepem těžším kladivem. Pokud v celé délce prvku dřevo “zní”, lze předpokládat, že v této části konstrukce je zdravé.

Sanace dřevěných prvků

Dřevěné prvky se očistí od starých nátěrů, zbytků malty, holubího a netopýřího trusu a rozvlákněných povrchových vrstev až na zdravé dřevo. Používají se různé rotační brusné kotouče nebo rotační ocelové kartáče. Brusný prach a odstraněné částečky dřeva je nutno spálit, neboť mohou obsahovat hyfy nebo micélium dřevokazných hub a být zdrojem nákazy pro dosud zdravé konstrukce. Pokud je krov nebo jeho část již napadena škůdcem, musí se zasažené části co nejdříve odstranit až po zdravé dřevo a okamžitě spálit. V případě, že je dřevokaznými houbami napadena pozednice, musí být provedena i sanace přilehlého zdiva. Nové prvky by měly být předem impregnovány, a to zejména v místech styku s původními konstrukcemi. Také původní konstrukce se musí ošetřit, zejména spoje a části, které budou po zabudování nových prvků nepřístupné. Hranoly a prkna na opravu a zesílení konstrukcí musí být zbaveny kůry.

Rekonstrukce může být levnější

Pokud staré dřevo není poškozeno dřevokaznými plísněmi a houbami, můžeme trámy po očištění a nakonzervování využít jako estetické prvky interiéru. Při velkém poškození je ale nejvhodnější formou celková rekonstrukce – pokud ovšem památkáři netrvají na zachování krovu. Nové zastřešení totiž lépe vyhoví představám architekta, umožní vytvořit střešní plášť s dostatečnými tepelně izolačními vlastnostmi, na úrovni nejnovějších poznatků lze vytvořit i novou stropní konstrukci. Rekonstrukce může být dokonce levnější, než rozsáhlé opravy.

Odvětrání a přístupnost

Konstrukce střešního pláště a stropu podkroví musí v maximální míře vyloučit zatékání a kondenzaci vodní páry. Proto je nutno pečlivě vyřešit všechny detaily odvětrání střešního pláště. Amatérské improvizace jsou příčinou vážných havárií v budoucnu. Maximální životnost nabízí varianta, kdy nosné konstrukce včetně krokví jsou viditelné a přístupné z interiéru. V tomto případě ji musí autorizovaná firma ošetřit proti požáru.

Úprava podkroví má svá pravidla