U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Teplo levně…

Kategorie: Teplo domova | Autor:

…a ještě levněji

Kdo staví nový dům, musí myslet nejen na to, jak v něm bude hezky v létě, ale i na to, jak v něm bude v zimě. S tepelnou pohodou v domě souvisí duševní pohoda majitele. Pán domu nesmí mít z chladných dnů husí kůži, protože každé zatopení ho bude stát majlant. Tomu lze předejít. Jak? Volbou tepelného zdroje, který je nej…

Pro každého je ono nej… jiné. J Jeden hledá nejjednodušší a nejméně pracné vytápění domu, druhý to nejekologičtější, třetí nejoriginálnější, ale většina se shodne na tom, že hledá variantu nejlépe ekonomicky přístupnou. I tady je jedno ale: v první fázi levné nemusí být do budoucna to nejlevnější. Šalamounská odpověď? Možná.

   Zkuste porovnat sami.

Stavíme dům 4+1 v Česku, v místě dostupném všem zdrojům energie, kterou zvolíme? Zemní plyn, elektřinu, tepelné čerpadlo, nebo hned postavíme pasivní dům bez nutnosti topného zařízení?

   Dům sám je základ

Ekonomické i ekologické analýzy jsou nekompromisní – ceny energií z neobnovitelných zdrojů se zvyšují. Ceny zemního plynu i elektrické energie rostou před očima. Tím se přímo úměrně zvyšuje snaha snížit jejich používání pro vytápění domu, které je největším nákladem na energie. Začít je třeba od samého domu. Měl by mít co nejmenší tepelnou ztrátu. Tedy teplo nesmí zbytečné unikat stěnami, střechou, okny ani podlahou. To zajistí dokonalá izolace a rozumné architektonické řešení. Okna a velké prosklené plochy miřte na jih, neuchylujte se k vysokým stropům, utěsněte okna i dveře, nepřehánějte členitost domu atd. atd. Kupodivu to znamená i zvolit kvalitní materiál na fasádě! Pak přijde na řadu topná soustava. Typy topení ve svých nových domech se zabývají hlavně bohatší lidé. “Ze zkušenosti vím, že jsou dvě kategorie solventních, kteří budují dům a tudíž i topení. Jedni řeší ekologické topení a jsou ochotni do něj investovat hodně peněz, druzí se ekonomikou ani ekologií nezabývají, oni prostě něco konkrétního chtějí,” říká stavební inženýr Jan Drha. “Neeliminuji ty s nižšími příjmy, i oni hledají topení ekologické, ale už i ekonomické. Zajímá je víc návratnost, budoucnost. Třeba co zaplatí za topení, až budou v důchodu.”

   Pro a proti

Vystupme z ideálního vzorce typu: mám k dispozici všechny zdroje energie k topení. Tak to nebývá. A nebo jinak, nechme to na stavaři “Začnu neobnovitelnými zdroji. Pominu uhlí, protože v dnešní době do nového domu pořídit kotel na uhlí může jen ignorant. Topit jen elektřinou je šílené, protože je to v základě neekologické a ve výsledku drahé, topit plynem zase znamená mít poblíž přípojku, protože na vlastní náklady vést plyn k domu z dálky je skoro nemožné. Pokud ale je, je fajn zemní plyn kombinovat s dalším typem topení. Topit naftou a lehkými topnými oleji bych zamítl. Je to drahé a obojí předpokládá zásobování a nádrž,” odděluje jednotlivé otopy Drha. Propan považuje za nákladný a ještě i nebezpečný. Zelenou dává kupodivu topení na dřevo. Dřevo je relativně nejlevnější otop. “Kotel na dřevo nebo moderní dokonalý krb či kamna, to je topení, které neškodí přírodě ani lidem. Fakt je, že ktomu musí být chuť obojí obsluhovat, čistit a mít levný zdroj kvalitního dřeva i úložný prostor pro ně,” dodává stavař. Za zajímavé považuje topení na biomasu, ale víc fandí tepelným čerpadlům v kombinaci se solárními zdroji. “To jsou favorité. Je-li dům nízkoenergetický, což není těžké ani drahé vybudovat, nevidím konkurenta. I když vstupní náklady jsou vyšší. Pro mě jako stavaře je nejzajímavější dům pasivní, ten bez topení.”

   Uhlí, obilí a tak dál

Klasické fosilní topivo, jako je uhlí, je sice z módy, ale přesto se na našem trhu dál nabízejí nové kotle na tuhá paliva. Na koks, uhlí, brikety. Pod sloganem: Jste obyvatel tradiční české vesnice? firmy nabízejí kotle už od 16 000 korun. Marná sláva, to často rozhoduje! “Peníze jsou na prvním místě, a dokud to tak bude, je to marný boj. V sousedním Německu by byl ten, kdo topí uhlím, znemožněn a všichni – i v tradiční vesnici, která se od české moc neliší, by ho měli za škůdce životního prostředí,” přidává doušku Jan Drha a naznačuje, že ono super levné topení má dost minusů. “K otopu je třeba přičíst náklady na čištění komína, dovoz uhlí, odvoz popela. Obsluhu kotle a ušmudlání z každého přiložení ani nepočítám.” Topení obilím je pro domácnost dost netypické, stejně jako topení rašelinou a tak dále. Co je však něco zcela jiného, je sluneční kolektor. “Kolektor bych viděl v kombinaci s tepelným čerpadlem, rozhodně bych nespoléhal na takový zdroj po celý rok a na vše. To ani není u nás možné. Spíš bych se zamýšlel nad typem solárního systému,” informuje stavební inženýr a zmiňuje i pojem fotovoltaického systému. Zatím je ona fotovoltaika, jejíž solární panely jsou zdrojem energie v místech, kde není elektrická síť, využita v České republice jen na pár procent. “Na odlehlých místech ano. Pořízení tohoto systému je drahá věc, takže zatím jedna kilowatthodina přijde na dvacet až třicet korun. Pokud by byl ale někdo velmi solventní, pak ano. Žel naši monopolní výrobci elektrické energie tohle nevidí rádi. Fakt, že by takový dům s fotovoltaikou mohl odvádět přebytek vyrobené energie do rozvodné sítě, je tady, na rozdíl od Rakouska a Švýcarska, nemyslitelný,” uzavírá Jan Draha.

   A resumé?

Zatím je asi z hlediska topení nejlevnějším zdrojem energie v ČR dřevo, následuje uhlí. K oběma systémům se nabízejí i levné kotle, ale současně oba typy představují fyzickou účast člověka. Znamenají jistou prašnost, potřebují čištění, odstraňování popela a tak dále. Navíc topení uhlím (50 až 70 hal. na kWh) není ekologické a jeho zásoby se krátí. Další na řadu přichází topení na zemní plyn (1 až 1.10 Kč na kWh). Je čisté, regulovatelné, stačí otočit knoflíkem a víc se o přísun otopu nestarat. Výrobci nabízejí řadu typů plynových kotlů, regulátorů, které jsou běžně dostupné, i když kvalitní akumulační kotle představují částky nad 50 000 korun. Nicméně je třeba mít vyvložkovaný komín, a pak… ceny plynu rostou a porostou. Stejně jako ceny elektrické energie, která prožívá konjunkturu, i když na rozdíl od zemního plynu má vyšší paušály, ale nabízí rozdílné sazby. V pozadí stojí mírné páchnoucí topení na naftu, které čítá 2 – 3 Kč na kWh, a které potřebuje tank na palivo, jeho přísun, ale je bez paušálu, stejně topení na lehké topné oleje. Stále je ještě pro vytápění rodinných domků zájem o těkavý propan-butan, který se uchovává v tlakových zásobnících, u nichž by měly být vyšší požadavky na bezpečnost. Toto topivo je závislé na výrobě ropy, takže i jeho ceny rostou. Všechny zmíněné typy topení dotahují tepelná čerpadla, která mají sice dražší vstupní zařízení, ale vývoj cen na trhu neřeší – snad jen mírně elektrickou energii.

Obrázek

Cesta tepla domem

Tabulka

Aktuální ceník na ukázku:

Typ uhlí Cena Ostrava (s DPH za 1 q)

Černé uhlí 262.3 Kč

Uhelné kaly 98 Kč

Hnědé uhlí, ořech I. 183 Kč

Hnědé uhlí, ořech II. 158.6 Kč

Hnědá koska 189.1 Kč

Koks, ořech I. 363.8 Kč

Koks, ořech II. 335.5 Kč

Koks, otopová směs 347.7 Kč

Otopové dříví 10kg 5 Kč

Popisy k obrázkům

Teplo levně…