U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Než začneme

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Před započetím vysoušení a sanace zdiva si musíme položit několik zásadních otázek:

* Je při plánovaném využití domu zásah do zdiva opravdu nutný?

* Jaké další práce zvolená metoda sanace vyvolá?

* Je možné provést sanaci při provozu domácnosti?

* Budou s použitou metodou souhlasit památkáři?

* Bude výsledek sanace adekvátní její ceně?

Teprve až si na tyto otázky jednoznačně odpovíme, můžeme začít.

Než začneme