Věnujte pozornost také chladicí kapalině

Rubrika: Auto, Auto
poškození chladícího systému

Poškození chladicího systému může způsobit na cestách nepříjemné komplikace. Foto: Shutterstock

O chlazení motoru se lidé většinou začnou zajímat až ve chvíli, kdy se jim na palubní desce rozsvítí varovná červená kontrolka. Ono „uvařit“ motor například v létě v koloně cestou na dovolenou není zrovna příjemným zážitkem.

Hlavní funkcí chladicí kapaliny je odvádění tepla z motoru, aby nedocházelo k jeho přehřátí. Chladicí kapalina tak neustále cirkuluje mezi motorem a chladičem. U vozidel s kapalinou chlazeným spalovacím motorem je používána nemrznoucí směs naředěná destilovanou vodou. Tato směs by měla odolat teplotám třeba až do 40 °C. Označení „nemrznoucí směs“ může svádět k tomu, že takováto kapalina plní svůj účel pouze v zimě, ale tak tomu opravdu není. Motor musí být spolehlivě chlazen jak v létě, tak i v zimě.

přehřátý motor

Nikdy neotevírejte nádobku, je-li motor zahřátý. Foto: Shutterstock

Samozřejmě bychom k chlazení motoru mohli použít i obyčejnou vodu. Ta však má celou řadu negativních vlastností, které spolehlivý a celoroční provoz motoru znemožňují. Především je problém v bodu tuhnutí vody, tedy okolo 0 °C, zvýšené riziko vzniku koroze nejrůznějších součástek a v neposlední řadě také bod varu vody při teplotě 100 °C. Přesto jako provizorní řešení při úniku chladicí kapaliny pitná voda motoru na dojetí do servisu neublíží.

Chladicí kapalinu je vhodné čas od času vyměnit

Kvalita a množství chladicí kapaliny mají v konečném důsledku vliv na životnost motoru. Je nezbytná pro fungování celé chladicí soustavy, která se stará o správnou teplotu motoru. Díky svému složení kapalina chrání jednotlivé části chladicí soustavy před korozí, oxidací nebo vodním kamenem. S postupem času se však kvalita těchto příměsí snižuje a s tím i účinek chladicí kapaliny.

U starších typů motorů se doporučuje vyměnit chladicí kapalinu každé dva roky, u těch novějších je to možné zhruba po uplynutí tří až pěti let. Vždy je dobré řídit se především servisním plánem výrobce vozidla.

kontrola chladícího systému v autě

Chladicí systém by se měl kontroloval aspoň jednou za rok, nejlépe při pravidelném servisu. Foto: Shutterstock

Každý automobil má svou specifickou kapalinu

Výrobci vozidel předepisují vždy pro konkrétní automobil ten nejvhodnější typ chladicí kapaliny. Například moderní motor s hlavou válců z hliníkové slitiny tak vyžaduje jinou kapalinu než motor staršího vozu. Optimální je orientovat se vždy podle typu kapaliny. Pro odlišení se chladicí kapalina barví umělými barvivy. Nejen pamětníci asi vědí, co je to Fridex.

Dnes existuje několik typů chladicích kapalin, které je možné na první pohled rozlišovat právě podle barvy. Při výběru kapaliny je potřeba řídit se označením, jež bývá uvedeno na vyrovnávací nádobce chladicího systému, nebo její parametry udává výrobce v návodu pro konkrétní vozidlo. Navíc se některé kapaliny v žádném případě nesmějí míchat (například modrozelená s růžovou nebo fialovou apod.).

Chladicí kapalinu vždy zvolte podle pokynů výrobce vozidla.

Jak ji kontrolovat a dolévat

Vyrovnávací nádobku chladicího systému najdeme v motorovém prostoru. Na té jsou měrné rysky MIN a MAX, mezi kterými by se měla nacházet hladina chladicí kapaliny. Nádobku nikdy neotevírejte, pokud je motor zahřátý na provozní teplotu ani bezprostředně po dojezdu. Kapalina by mohla vystříknout a mohlo by dojít k popálení. Při jejím dolévání je potřeba v každém případě použít takovou kapalinu, která je již v chladicím systému umístěna. Je pravda, že některé chladicí kapaliny jsou kompatibilní, to je však vždy potřeba ověřit v pokynech výrobce.

hladina chladící kapaliny

Optimální hladinu kapaliny ukazují rysky na nádobce. Foto: Shutterstock

Stále dolévat asi není v pořádku

Dolévat chladicí kapalinu je většinou nouzovým řešením. Větší únik pravděpodobně bude souviset se závadou systému, kterou je potřeba řešit. V řadě případů se jedná o netěsnost chladiče, případně spojů u hadic. U starších modelů aut může téct vodní pumpa, závada může být i na motoru apod. Potřeba je řešit i drobný únik chladicí kapaliny, aby nedošlo k dalším závažnějším závadám.

Označení chladicích kapalin

  • Žlutá G10 – pro starší motory, které nemají hlavy válců ze slitin hliníku
  • Modrozelená G11 – pro novější motory, které již mají hlavy válců ze slitin hliníku
  • Růžová G12 – pro novější motory s hlavami válců z hliníku
  • Fialová G12+ – od G12 se liší pouze barvou
  • Fialová G12++ – stejná jako G12+ s přídavkem silikátů
  • Fialová G13 – pro nové vozy se zvýšenou účinností proti korozi

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Věnujte pozornost také chladicí kapalině