Sušák na prádlo

Stabilní sušák prádla vyrobený ze dřeva bude hezčí než přenosný hliníkový a kromě toho, poslouží mnohem víc. Můžeme na něj pověsit těžké textilie na vyklepání – koberec či deku – nebo sem dát dětskou houpačku, všechno udrží.

Potřeby

 • 2× trám 100 × 100 mm, délka 2,5 m
 • 2× trám 100 × 100 mm, délka 1,1 m
 • 1 hranol 50 × 30 mm, délka 4 m
 • 1 hranol 60 × 30 mm, délka 3 m
 • 1 fošna síly 50 mm
 • 4× vruty s podložkou ø 10 × 180 mm
 • 8× vruty ø 6 × 70 mm
 • 8× vruty ø 6 × 130 mm
 • 8× vruty ø 6 × 50 mm
 • 20× háčky s vrutem ø 5 mm
 • 2× kovová spojka s otvory 40 × 100 mm

Pro výrobu oblého dílu si vytvoříme šablonu z tvrdého papíru

Rovnoměrné rozestupy mezi háčky vypadají dobře

Postup výroby sušáku

1.Z hranolu 50 × 30 mm nařežeme 4 ks délky 50 cm a 4 ks délky 32 cm.
Na každém dílu zaoblíme jednu část

2.Nahrubo ji můžeme ořezat pilou a dokončit rašplí a smirkováním

3. Pro výrobu oblého dílu si vytvoříme šablonu z tvrdého papíru a tu 4× obkreslíme na fošnu síly 50 mm. Díl ve tvaru oblouku vyřežeme z fošny přímočarou pilou (musí mít hloubku řezu větší než 50 mm). Po vyřezání opracujeme oblé plochy brusnými papíry, až dosáhneme plynulé křivky. Nyní můžeme sestavit okrasnou konzolu. Všechny díly jemně vybrousíme brusným papírem a zabrousíme hrany do malého obloučku

4. Na rovném podkladu, např. na stole, si konzolu sestavíme ze tří dílů. Rovné díly vyrovnáme přesně do pravého úhlu a zafixujeme je svěrkami. Oblý díl k rovným přilepíme disperzním voděodolným lepidlem a po dobu schnutí zafixujeme svěrkou. Tento postup opakujeme pro další tři konzoly

5. Trámy 100 × 100 mm nařezané na délky 2,5 m a 1,1 m vybrousíme brusným papírem, abychom docílili stejně hladký povrch jako u konzol. Nyní spojíme delší a kratší trám do tvaru T. U kratšího trámu vytvoříme přesně uprostřed zahloubení do hloubky 15 mm, do kterého zapadne delší trám. Oba trámy si vyrovnáme do pravého úhlu a zafixujeme svěrkami

6. Naproti zahloubení si do kratšího trámu vyznačíme středy pro vyvrtání dvou otvorů pro spojovací vruty ø 10 mm (otvory umístíme úhlopříčně tak, aby s jistotou mohly pokračovat v delším trámu). Otvory vyvrtáme vrtákem průměru 10 až 10,5 mm skrz kratší trám. Následně použijeme dlouhý vrták průměru 6 mm a tím prohloubíme otvory až do delšího trámu (na délku vrutů). Trámy spojíme vruty s podložkami, nyní dotáhneme pouze jemně

7. Okrasné konzoly budou umístěny na střed trámů 100 × 100 mm, takže od hrany trámu ke konzole bude vzdálenost 25 mm na obou stranách. Proto si připravíme podložku výšky 25 mm a na ni umístíme konzolu. Znovu zkontrolujeme pravý úhel mezi trámy. Pokud máme konzoly vyrobené také s přesným pravým úhlem, budou k trámu dosedat rovnoměrně v celé ploše. Konzolu přilepíme k trámům disperzním voděodolným lepidlem. Zafixujeme dvěma svěrkami (sepneme konzolu s delším i kratším trámem). Do konzoly si předvrtáme 4 otvory pro následné spojení vruty, do rovných částí dáme vruty ø 6 × 70 mm, ty, které jdou přes oblý a rovný díl, spojíme vruty ø 6 × 130 mm. Tento postup zopakujeme pro druhou konzolu a pro druhý stojan sušáku. Po úplném vyschnutí lepidla pevně dotáhneme dva vruty spojující trámy do tvaru T. Pak našroubujeme háčky s vrutem, na každou polovinu trámu 5 ks v rovnoměrných rozestupech

8. Rozpěrný hranol o délce 3 m vybrousíme a na oba jeho konce připevníme do čelní strany kovovou spojku – desku – dvěma vruty ø 6 × 50 mm

9.Nyní je třeba zvolit typ nátěru. Může to být lak, vosk nebo barva. Obzvláště pečlivě je třeba ošetřit část, která bude v zemi

10. Posledním krokem je zkompletování sušáku a jeho umístění. Vyměříme si středy dvou jam v zemi, kam postavíme stojany, ve vzdálenosti rozpěrného hranolu. Vykopeme dvě díry hloubky 80 cm. Na jejich dno dáme kámen. Na ten se postaví stojan sušáku. Vrstva kamene má být tak vysoká, aby byla horní hrana sušáku nad zemí asi 1,9 m (výšku nastavíme tak, aby byla prádelní šňůra v pohodlné výšce). Stojany zafixujeme deskami nebo trámky tak, aby stály přesně ve svislé poloze. Díry vyplníme betonem, opět zkontrolujeme, že stojany jsou přesně svisle a ve vzdálenosti rozpěrného hranolu (lze použít i kotevní patky). Po vytvrzení betonu připevníme rozpěrný hranol na každé straně 4 vruty ø 6 × 50 mm. A nyní můžeme natáhnout prádelní šňůru a pověsit první prádlo!

REALIZACE, TEXT A FOTO: www.popluznidvur.cz

Sušák na prádlo