U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

KOMÍNY

Kategorie: Stavba | Autor: fx

OPRAVUJEME

O komín na střeše se většinou začneme zajímat teprve tehdy, jestliže kamna, sporák či krb začnou zlobit.

Příčin, proč mají topidla menší výkon, kouří a v ohništi není ta správná pohoda při níž plameny spokojeně hučí, je hodně. Kromě různých poškození mohou být původci nesnází tzv. systémové vady.

Nevhodné typy

Mezi systémové vady můžeme zařadit nevhodný typ komína. Některé chalupy jsou vybaveny komíny širokými, průleznými. Ty většinou nemívají dostatečný tah pro úsporná topidla novějších konstrukcí. Průvodním jevem pak bývají dehtové kondenzáty, stékající po vnitřních stěnách komína, které vlhnou a dehtová voda prostupuje komínovým zdivem až na povrch. K tomu dochází při nízké teplotě spalin a ochlazováním komína zvenčí. Z tohoto důvodu jsou méně výhodné komíny, stavěné u štítové zdi nebo u obvodových zdí. Jejich ochlazovaná délka je mnohem větší než u komínů stavěných poblíž hřebene střechy. Komín by měl převyšovat hřeben střechy nejméně o 65 cm.

Napojení dalšího topidla

K systémovým vadám komínů patří také napojení dalšího topidla na stejný komín. Neuzavřená kamna nebo koupelnová kamna umožňují nasávání studeného vzduchu, který komín prochlazuje a zvětšuje jeho tahový odpor. Totéž se týká například dvou komínů se společnými vybíracími dvířky. Zde pomůže přepažení jednoho průduchu šoupátkem zabudovaným pod zaústěním druhého topidla.

Teplota

Je třeba si uvědomit, že pro správnou funkci komína by měla být teplota na jeho stěnách 60 až 80 °C a teplota odcházejících spalin z komína 100 až 120 °C. Není výhodné snižovat teplotu spalin odcházejících z topidla přídavnými tepelnými výměníky, neboť rosný bod v komíně bývá asi 60 °C a při nižší teplotě spaliny kondenzují. Následně dochází v komínovém zdivu k chemické reakci vápna v maltě a síry obsažené ve spalinách.

Zednické práce

Komíny se zdí na vápenocementovou maltu. Cementová malta není vhodná. Jednak ji narušují spaliny a při objemových změnách zdiva malta praská a netěsní. Při vyzdívání je nutné dodržet správnou vazbu pro určitý typ komína. Na vnitřní straně komínového tělesa se nepoužívají půlky nebo čtvrtky cihel, aby v případě uvolnění nemohly zapadnout do průduchu. Na komíně můžeme dělat drobné opravy sami, avšak opravy většího rozsahu nebo rekonstrukce by měl dělat odborník. Pro veškeré práce na komínech jsou určeny normy ČSN 73 4201 a ČSN 73 4210 (přepracovány do norem ISO). Jejich nedodržení může nepříznivě ovlivnit projednávání pojistné události v případě požáru.

Dobré rady

Někdy se stává, že v místnosti je cítit zápach sazí, i když se netopí. Stává se to při teplém počasí, obráceným prouděním vzduchu v komíně. V tomto případě dobře uzavřeme všechna dvířka a dokonale utěsníme topidla. Za těchto podmínek vniká také při zatápění kouř zpět do místnosti. Tomu předejdeme, když nejprve zapálíme zmačkaný list novin v ústí sopouchu.

Nové komínové systémy

V současné době jsou v prodeji nové komínové systémy, které splňují náročné požadavky na rozsah výstupních teplot spalin (již od 40 °C), odolnost vůči kyselinám i vlhkosti a vysokou bezpečnost. Kromě těchto vlastností je další jejich předností stavebnicový systém složený ze sériově vyráběných stavebních prvků. To zaručuje jednoduchou a přesnou montáž s dobrými provozními parametry komína.

KOMÍNY