U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Dům se staví pod střechou

Kategorie: Zvláštní nabídka – září 2002 | Autor:

Stavba domů byla kdysi sezonní záležitostí a zedníci měli v zimě nucenou dovolenou. Moderní postupy umožňují stavět po celý rok, ale i tak má počasí na průběh prací a výslednou kvalitu značný vliv. Dřevostavby jsou v tomto směru ve výhodě: konstrukční řešení a funkční spolehlivost dostane dům ještě pod střechou výrobního závodu. V montážní hale lze bez problémů sestavit dřevěnou stěnu dlouhou 10 metrů a těžkou dvě tuny! Téměř vše se přitom odehraje na automatické lince – ručně se dodělávají jen “detaily”, například střešní vikýře nebo omítky stěn. Trámy se nejprve sestaví do velkorozměrových konstrukcí a vyfrézují se drážky pro rozvody instalací. Pak se jedna strana konstrukce zakryje dřevotřískovými nebo sádrokartonovými deskami, a tím současně vyztuží. Rozvedou se trubky elektrorozvodů a vloží tepelná izolace. Panel se uzavře deskami i z druhé strany a vnější stěna je opatřena podkladovým pletivem pro termoomítku. Frézují se otvory vypínačů a zásuvek, osadí prvky pro spojování stěn, instalují zásuvky a vypínače, okna, rolety a vnější stěna je případně omítnuta. Následuje kontrola, naložení na přepravník a odvoz na stavbu. Tento způsob montáže začali dokonce používat i někteří stavitelé tradičních dřevěných roubenek z masivního dřeva.

* Obvodová stěna montovaného domku (z vnější strany): termoomítka, tepelně klížená deska, vnitřní rámová konstrukce s masivního dřeva a OSB desek s izolací a drážkami pro elektroinstalaci, tepelně klížená deska, parozábrana, sádrokarton a vnitřní malba (Hanse Haus)

Dům se staví pod střechou