Stříhání a tvarování plechů

Rubrika: Dílna

Pro občasnou práci s plechem doma v dílně je dobré mít k dispozici alespoň několik základních nástrojů. Upravit plechy na potřebné rozměry a tvary pak bude velmi jednoduché.

Na chalupě se s plechem pracuje poměrně často. Někdy je třeba opravit či vyměnit oplechování komínů nebo plechové lemy či úžlabí střech. Plechy tvoří různé stříšky nebo ochranné kryty dřevěných plotových kůlů mohou být dobrým materiálem i k provizorním opravám různých děr či ke zpevnění dveří nebo okenic.
Plechy můžete nakoupit do zásoby ve stavebninách či v prodejnách hutního materiálu. Tabule bývají svinuté do svitků, nebo vám je v prodejně nastříhají na menší rozměry, ale úpravu plechu do požadovaného tvaru a na potřebné míry už musíte zvládnout sami podle toho, k čemu se takový plech chystáte použít.
K základnímu dílenskému vybavení pro práci s plechem je tedy dobré mít ruční či elektrické nůžky na stříhání plechu. K ohýbání a tvarování plechu do jednoduchých tvarů postačí gumová či dřevěná palička, kladivo a svěrák. Pro vyrovnání plechů je ideální kovadlina nebo alespoň ocelová deska s rovnou plochou.
Pro opracování ostrých hran po stříhání plechu poslouží ploché pilníky. K opracování hran i řezání plechu lze použít i úhlovou brusku s příslušnými kotouči, ale není to zrovna nářadí na jemnou práci. Plechy lze řezat i přímočarou pilou s pilovým listem na kov nebo ruční plochou či lupénkovou pilkou na železo. Pily jsou vhodné spíše na vyřezávání složitějších tvarů a malých rozměrů, pro domácí klempířinu a běžné opravy zůstávají nejrychlejším a nejpřesnějším nářadím ruční či elektrické nůžky.

Vybíráme vhodné nůžky

Vhodné nůžky lze vybírat například podle tloušťky plechu. Ruční nůžky postačí pro plechy o malé tloušťce zhruba do 1,5 milimetru. Pákové nůžky na plech zvládnou tloušťku materiálu kolem 3 milimetrů. Nástroje s jedním nožem jsou vhodné hlavně pro vystřihování křivek do plechů. U nůžek vystřihovacích, které jsou určeny zejména na střihání oblých částí, jsou čelisti doleva nebo doprava prohnuté. Pro rovný střih jsou lepší nůžky se dvěma noži.
Pro rychlé a přesné stříhání plechů, desek a pásů i pro přesné stříhání křivek jsou ideální elektrické nůžky na plech. Chcete-li však speciální elektrický nástroj především na křivky, je k dispozici i elektrický prostřihovač. Existují elektrické nůžky jednostřižné a dvoustřižné. Na kratší rovný střih jsou vhodnější dvoustřižné neboli štěrbinovité nůžky, na vystřihování křivkových tvarů jsou vhodnější jednostřižné nůžky s tenčím prostřihem. Na křivkové a kruhové vystřihování o malých poloměrech se používají zmíněné prostřihovače.
Dvoustřižné nůžky vystřihují nožem pohybujícím se mezi dvěma nepohyblivými čelistmi pás plechu o šířce pěti milimetrů, přičemž nedeformují okraj stříhaného plechu. Nevýhodou stříhání tímto typem nůžek je větší odpad materiálu. Při střihu jednostřižnými nůžkami je plech opřený o pevný nůž, zatímco druhý kmitající nůž stříhá. Mezeru mezi břity je možné nastavit podle tloušťky plechu. Většina nůžek na plech používá otočný nůž se čtyřmi břity. Postupným otáčením je možné prodloužit trvanlivost ostří bez nutnosti demontáže a broušení nožů.
U prostřihovačů stříhá plech dutý razník kruhového profilu kmitající v pouzdru raznice s drážkou pro průchod plechem. Razník zanechává v plechu drážku o šířce svého průměru. Pro vnitřní prostřihování do plného plechu je však třeba nejprve vyvrtat zaváděcí díru o větším průměru, než je průměr pouzdra raznice.
Výkonné prostřihovače mají otočnou střižnou hlavu, umožňují ergonomické vedení nářadí při prostřihování svislých nebo šikmých plechových konstrukcí. Prostřihují ocelové plechy do tloušťky 1,6 milimetrů, hliník do dvou milimetrů. Některé prostřihovače jsou určeny i pro stříhání vlnitého plechu.

Jak pracovat s plechem

Pokud je třeba plech vyrovnat, nejjednodušší metodou bez speciálního klempířského stroje je vyklepání. Měkké plechy do tloušťky 0,4 mm vyrovnejte gumovou či dřevěnou paličkou na rovné položce. Velmi tenké plechy lze vyhladit pomocí dřevěného špalíku, který musí být o něco širší než vyrovnávaný plech a musí mít hladkou, rovnou plochu. Plechy větší tloušťky než 0,4 mm se rovnají kladivem. Je třeba postupovat s určitou opatrností, aby se vyrovnávaný materiál neznehodnotil.
Menší plechy lze ručně i ohýbat, ať už přes hranu ocelové desky nebo v čelistech svěráku. Do čelisti svěráku je v takovém případě nutné dát vložky, které ochrání povrch plechu před poškozením. Plech nesmí být širší než hrana ocelové desky nebo délka čelistí svěráku. Místo ohybu si označte. Při upnutí do svěráku má být těsně nad hranou čelistí nebo vložky. Při ohýbání plechu přes hranu ocelové desky plech přidržujte nad označenou ryskou pomocí jiné (dřevěné) desky.

Pokud jde o stříhání plechu, bývají elektrické nůžky zpravidla vybaveny manuálem a názorné postupy najdete i v řadě videí na internetu. K ručním nůžkám však manuál k dispozici nebývá, přitom jde o nástroj, který vám pro občasné práce menšího rozsahu bohatě postačí.
Při střihu ručními nůžkami tedy nastavte plech kolmo k čelistem nůžek. Jejich ostří pak během řezu veďte vždy podle rysky. Rukojeti nůžek držte vždy na jejich krajích, stříhání to výrazně usnadní. Jakmile provedete střih do třetiny délky čelistí nůžek, posuňte si jej a pokračujte ve střihu. Ostré hrany zastřiženého plechu kvůli následné bezpečné manipulaci srazte pilníkem.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Stříhání a tvarování plechů

Uložit

Stříhání a tvarování plechů