U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Stezky dědictví

Kategorie: Aktuálně | Autor: suk

Stále sílícím trendem celosvětové turistiky je zájem o původní, turistickým “průmyslem” dosud nezničené oblasti. V České republice taková místa dosud existují.

Vzhledem k tomu, že se obvykle jedná o lokality odlehlé, ke kterým se vztahují různé stupně ochrany přírody, je třeba je chránit před masovým turismem, ale zároveň vhodným způsobem podnítit jejich rozvoj. Vhodnou formou se jeví šetrná turistika – turistika neprovozovaná v masovém měřítku.

Protiváha masové turistiky

Projekt Stezky dědictví je postaven na principu protiváhy rozbujelému konzumnímu turistickému průmyslu. Provozování Stezek dědictví nemá zasahovat negativně do života místních obyvatel, poškozovat místní kulturní zvyky ani životní prostředí. Příjmy z tohoto produktu musí sloužit výhradně pro místní komunity – například ubytování není zajišťováno v hotelových řetězcích se zahraničním vlastníkem. V ideálním případě by tyto služby neměly být poskytovány ani tuzemskými společnostmi, jež mají sídlo jinde než v daném regionu. Program zatím probíhá v pěti regionech – v severních Čechách, na Šumavě, na Vysočině a v jižních Čechách, severní Moravě, jižní a jihovýchodní Moravě. Cílem projektu je přivézt hosty do dané oblasti, propojit místní komunity s mezinárodním trhem, pomoci tak k povznesení místních ekonomik a přispět k setrvalému rozvoji venkova.

Malé skupiny turistů

Stezky dědictví představují nový turistický produkt šetrné venkovské turistiky, tj. dobře propojenou síť míst přírodního a kulturního bohatství, služeb a zařízení pro turisty, sloužící pro menší skupiny návštěvníků. Důraz se klade na šetrné poznávání přírodního a kulturního dědictví, technických památek, řemesel a obyčejů místních obyvatel. Součástí je rovněž využití nejrůznějších slavností – vinobraní či folklórních festivalů. Ke každému regionu přísluší konkrétní programy, které jsou zaměřeny na skupinky turistů používající mikrobus, individuální turisty s vlastním dopravním prostředkem a na pěší turisty a cyklisty. Ubytování je poskytováno ve vybraných kapacitách na vesnici a v klidných oblastech menších měst (převážně v historických jádrech), v penzionech, malých hotelích s rodinnou atmosférou, na vybraných ekofarmách. Stravování je většinou nabízeno v restauracích s místní kuchyní s typickými českými specialitami. Nástupní termíny nejsou fixní, všechny programy mohou být přizpůsobeny přáním klientů. Součástí programových balíků je přesný itinerář poznávacích tras a detailní mapy v měřítku 1:50 000, případně i průvodcovské služby. Pěším turistům je umožněn převoz zavazadel mezi jednotlivými ubytovacími zařízeními, v některých případech totéž platí i pro cyklisty.

Šance pro drobné podnikatele

Systém je flexibilní, předpokládá se jeho postupné rozšiřování a prohlubování v dalších letech o nové kapacity a služby. V té souvislosti je očekávána iniciativa ze strany drobných venkovských podnikatelů, ochotných poskytovat potřebné služby turistům. Připravuje se postupné zakládání místních sdružení Stezek dědictví na neziskovém principu tak, aby bylo možné nadále produkt rozvíjet a udržovat na místní úrovni. Ke spolupráci jsou zváni kromě podnikatelů také obce, úřady státní správy i jiné neziskové organizace s podobnými cíly. Obnova venkova je úkol dlouhodobý a náročný. Vyžaduje aktivní rozsáhlou spolupráci mezi obcemi, státní správou, podnikateli ineziskovým sektorem. Jedině hledáním společných zájmů, pochopením vzájemných potřeb a jejich naplněním je možné položit základy úspěšného trvalého rozvoje venkova.

Stezky dědictví