Stavíme zahradní sklípek

Zahradní sklípek je praktický a může být i zajímavým architektonickým prvkem na pozemku u chalupy. Pro jeho stavbu lze využít svažitý terén, ale vybudujete ho i na rovném pozemku.

Zahradní sklípek je místem, kde lze v ideálních podmínkách ukládat vypěstované ovoce nebo zeleninu. Můžete ho rovněž spojit s vinotékou a uchovávat v něm konzervované potraviny. Lze ho využívat jako spíž a skladovat v něm třeba i zásoby balené vody, zavařenin či veškerých potravin a nápojů, kterým prospívá chladnější konstantní teplota a zároveň nemusí být rovnou v lednici. A na rozdíl od lednice provoz sklípku nic nestojí.

Nejdříve si pečlivě promyslete předpokládanou velikost a umístění sklípku na pozemku. A také vezměte v úvahu možná omezení, například blízkost velkého vodního toku nebo přílišnou vydatnost spodní vody. Vlastnosti podloží, kam chcete sklípek zasadit, v každém případě prověřte. Kromě problémů s podzemními vodami či skálou není vhodné stavět na navážce, která je nestabilní a sklep vám kvůli tomu může ujet.

Velikost a uspořádání

Určitě se vyplatí stavět podle projektu nebo alespoň podle pečlivě promyšleného nákresu. Zvažte především rozměry a vnitřní rozvržení prostoru. Typickým uspořádáním je například 1 až 1,5 m široká ulička naproti dveřím, po stranách mohou být nainstalované poličky s volným prostorem pod nimi pro větší bedny.

Při plánování se raději vyhněte dveřím na severní a jižní straně. Ze severní strany může více profukovat a v zimě budete řešit problém s navátým sněhem, kvůli dveřím orientovaným na jih se pak může sklípek přehřívat v letních měsících.

Stavba sklepa

Sklep lze udělat z betonu, o něco nákladnější, ale mnohem snazší bude stavba z betonových tvárnic pro ztracené bednění. Tradiční technologií stavby z kamenů můžete vybudovat velmi pěkný a praktický sklep a dobře bude vypadat také sklípek vyzděný z cihel. Můžete použít i kombinaci dostupných materiálů. Existují i sklípky z betonových panelů nebo sklepy se stěnami zpevněnými například železničními pražci nebo kulatinou. Dřevo je však pro stavbu sklepa poměrně problematickým materiálem kvůli trvanlivosti, i když se například na mnoha chatách pro podobné účely využívalo. Prodávají se i prefabrikované betonové sklepní prvky, z nichž lze sklep poskládat přímo ve výkopu jako stavebnici. Jde zpravidla o nejnákladnější variantu, vhodnou navíc spíše pro větší a rozměrnější sklepy.

Pro stavbu můžeme zvolit například postup, který doporučuje výrobce betonů a betonových produktů Merit Slatiňany. Nejdříve vylijeme betonem pásy po obvodu sklípku. Na podlahu postačí nasypat vrstvu drtě nebo kačírku. Po třech stranách základu (strana u dveří se dělá do spádu směrem od sklípku) položte drenážní roury, aby zachycovaly větší nápory dešťové nebo podpovrchové vody.

Pokud hrozí tlaková voda, je nutné vybetonovat celou základovou desku. Pokud nehrozí, stačí na vylité základové pásy postavit (po zatuhnutí betonu) zídky z tvárnic pro ztracené bednění. Před zatuhnutím do betonu umístíme armování. V případě dokonalého vylití (zhutnění) ztraceného bednění nemusíme pak z venkovní strany ani natahovat hydroizolaci. Bednění totiž dokáže vytvořit železobetonovou vanu, která nepropouští vodu.

Pokud budete ve sklípku chtít svítit elektřinou, postačí rozvody před dokončením natáhnout do ochranných lišt po stěnách.

Sklepu, který slouží na potraviny, postačí strop plochý. Může být z betonu, oceli nebo dřeva. Lze ho udělat například jako podšalovanou a vybetonovanou základovou desku armovanou kari sítěmi, ale mnohem snadnější je vybrat si z nabídky výrobců stavebních prvků betonové stropní vložky či kompletní stropní systém (např. Trime).

Chcete-li vyzdít klasický klenutý strop na dřevěnou šablonu, začínejte vždy odspodu. Maltu naneste na podklad a pak do ní položte cihlu tak, aby celou plochou dosedala na šablonu. Spáry musí směrovat na střed poloměru klenby. Jednotlivé řady je třeba vyzdívat současně na obou stranách šablony. Tím zajistíte její rovnoměrné zatížení. I pro klenutý strop existují prefabrikované betonové prvky.

Důležité je větrání. To se obvykle řeší mřížkou ve stěně opatřenou posuvnou klapkou a doplněnou větrací šachtou ve stropě. Ve sklípku nesmí být průvan, ale je třeba docílit cirkulace vzduchu. Můžete vytvořit i větrací kanál, který vyústí do komínku nebo mřížky na stěně u vstupu. V podlaze by měla být propustná část pro vodní páry. Sníží se tak celková vlhkost sklepa.

Důležitá je izolace

Sklep je stavba obklopená zeminou, proto by měla být odizolována proti podzemní i zemní vlhkosti. Izolační materiál zabrání pronikání vody a růstu podzemní vegetace. Postupovat lze podobně jako při hydroizolaci základů, kdy použijeme asfaltové izolační pásy. Izolujeme i rovný či klenutý strop a parametry sklípku můžeme ještě vylepšit vnější tepelnou izolací. Máte-li možnost zasypat stropní část zeminou ve výši alespoň 90 centimetrů, bude strop v nezámrzné hloubce a zabráníte pak vytvoření rosného bodu.

Existuje i možnost využití přírodní izolace za pomoci alespoň 50 cm vrstvy čistého jílu, přes který se nedostane do sklepa voda. Na jílovou vrstvu je nutné nasypat štěrkovou frakci 4-8 mm ve vrstvě 150-200 mm. Položení geotextilie pak zabrání možnému prorůstání kořenů.

Pokud potřebujete v jednom sklípku skladovat ovoce a zeleninu zároveň, oddělte prostory příčkou a vybudujte větrání pro obě části. Ovoce totiž chytá zeleninové aroma. Ovoce je vhodné skladovat v nízkých bedýnkách na suché a měkké podložce, dobrou službu prokáže sláma.

text: Richard Guryča
foto: Martina Lžičařová, Pavel Veselý, Shutterstock a archiv firem

Stavíme zahradní sklípek

Save

Stavíme zahradní sklípek