U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

STAVEBNÍ MATERIÁLY PŘINÁŠEJÍ ÚSPORY

Kategorie: Dům a úspory energie | Autor:

O výši našich úspor v průběhu mnoha následujících let se rozhoduje již v okamžiku výběru projektu našeho domu. Je známou skutečností, že obvodovými stěnami uniká až 30 % energií. První důležitou podmínkou pro budoucí úsporný provoz je volba materiálu pro stavbu domu a zvolené technologie. Na úsporách se ale podílí řada dalších faktorů. Teprve ve svém součtu nám jsou schopny přinést nízké energetické náklady, které odpovídají současným požadavkům.

Důraz na energetické úspory je společným znakem řady materiálů. Se stále novými parametry přicházejí výrobci cihel, porobetonu i dalších materiálů, standardně používaných pro výstavbu domů. Stejný směr sledují i výrobci zateplovacích systémů, oken, dveř, střešních krytin a dalších prvků. Chcete-li dosáhnout maximálních úspor, je nutné postupovat komplexně a na cestě k co nejnižší spotřebě energie nic nepodcenit.

CIHLA – TRADIČNÍ MATERIÁL S NOVÝMI VLASTNOSTMI

Dnešní moderní cihlové systémy mají takové vlastnosti, že umožňují výstavbu energeticky úsporného bydlení již v podobě jednovrstvého zdiva – bez dodatečného zateplení. Nároky na spotřebu energií na vytápění jsou v těchto domech opravdu velmi malé. Představitelem této zcela nové kategorie jsou například cihly nové generace Porotherm 36,5Ti. Tyto speciální broušené cihly jsou charakteristické vnitřní perlitovou výplní. Spojuje v sobě výhody masivního cihelného zdiva a zdiva s tepelnou izolací a zároveň s tím dovoluje domu dýchat. Stavebníkům přitom nabízí stejně vysokou životnost stavby jako v případě klasického cihlového zdiva.

TAKÉ POROBETON SÁZÍ NA ENERGETICKÉ ÚSPORY

Mezi oblíbené stavební materiály již tradičně patří porobeton. I u něho se můžete spolehnout na tepelně izolační vlastnosti, které u moderních staveb požadujeme. Také zde se na trhu objevily novinky, které respektují stoupající požadavky na tepelnou izolaci budov. Tyto obvodové tepelně izolační porobetonové tvárnice jsou parametrově srovnatelné se svými předchůdci, ale mají nižší hmotnost (350 kg/m3) a především podstatně lepší tepelně izolační vlastnosti. Skutečná stěna z tvárnic Ytong Lambda o tloušťce 375mm(bez zateplení při reálné vlhkosti i po započtení tepelných mostů) má součinitel prostupu tepla U = 0,26 W/m2K, R= 3,71 m2K/W), a tak přesahuje požadavky normy o 30 % a nevyžaduje zateplení. Domy postavené z těchto tvárnic patří do kategorie nízkoenergetických staveb. Porobeton díky svým dobrým tepelně izolačním vlastnostem přináší úspory tepla již u zdiva s malou tloušťkou.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK NAPOVÍ U RODINNÉHO DOMU

Vybírat domácí spotřebiče podle energetických štítků se už stalo samozřejmostí. V posledních měsících se často hovoří i o energetických štítcích budov, které jsou pro některé objekty od počátku letošního roku dokonce povinné. Energetické štítky přinášejí zejména pro běžnou veřejnost snadnou možnost orientace. S myšlenkou energetického štítkování rodinných domů nyní aktuálně přichází společnost Wienerberger, která představila program Porotherm dům.

   Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií od A (velmi úsporné) až po G (mimořádně nehospodárné). Za vyhovující jsou přitom považovány stavby v kategoriích A až C (s podkategoriemi C1 – budova vyhovuje doporučené úrovni – a C2 -budova vyhovuje požadované úrovni). Obálky budovy u vlastních typových domů programu Porotherm dům dosahují dle jednotlivých projektů hodnot B – úsporné – nebo C1 – vyhovující doporučené úrovni.

   Pro větší přehlednost jsou u štítků znázorněny procentuální hodnoty prostupu tepla zdivem a roční náklady potřebné na vytápění celého domu. Výpočty vycházejí z roční spotřeby tepla při uvažované venkovní teplotě -15 °C v zimním období a jsou provedeny na základě spotřeby zemního plynu (dle ceníku platného od 1.1. 2008). U domů s projektovanou krbovou vložkou se navíc uvažovalo o jejím příležitostném využití, a to s maximální spotřebou 5 plnometrů dřeva ročně.

ÚNIKY TEPLA ODHALÍ TERMOKAMERA

Garantované vlastnosti materiálů, použitých při stavbě nebo rekonstrukci domu, bývají v řadě případů ovlivněny průběhem stavebních prací. Nejčastji se jedná o záměny materiálu, nedostatečné množství, nedodržení technologické kázně nebo nesystémové řešení. Ve výsledku sice můžete vycházet z energetické náročnosti, která vyplývá z projektu, skutečnost ale může být výrazně jiná ve váš neprospěch. V těchto situacích, když máte pocit, že se vám teplo doslova ztrácí před očima, vám pomůže termokamera. Termokamera funguje na principu infračerveného záření a měří se s ní povrchové teploty stavebních konstrukcí. Termovizní systém zaznamenává tuto energii bezkontaktním měřicím systémem a převádí ji na elektronické signály pomocí citlivého infračerveného detektoru. Výsledkem je barevný obraz tepelného pole, sloužící k odhalení míst v obvodovém plášti, ve kterých dochází k tepelným ztrátám vlivem tepelných mostů. Ty se vytvářejí v důsledku konstrukčních nebo výrobních chyb, závad nebo opotřebení. Termokamera dokáže vyhledávat i stavební anomálie, jako jsou dodatečná zazdění, přístavby, dutiny, místa se zvýšenou povrchovou vlhkostí, rizikem povrchové kondenzace a možnosti vzniku plísní.

ŘEŠENÍ PŘINÁŠÍ ZATEPLENÍ

Zejména u starších objektů je v rámci rekonstrukce důležité zvolit dostatečné a správné zateplení obvodového pláště budovy. Pro nezateplené budovy bývají typické také takzvané tepelné mosty, které jsou zdrojem promrzání a vzniku defektů. Vnitřní zateplení tepelně izolačními omítkami sice omezí úniky tepla, ale nezabrání promrzání zdiva, a tedy ani riziku vzniku plísní mezi zdí a vnitřním zateplením. Nejvhodnější je proto používání některého z vnějších zateplovacích systémů. Zateplením objektu z vnější strany lze optimálně využít tepelně akumulační vlastnosti domu, ve zdech se akumuluje teplo a místnosti chladnou pomaleji, tím se prodlužuje doba tepelné pohody. Také v letním období pak nedochází k přehřívání domu.

OKNA – MÍSTO ČASTÝCH ZTRÁT ENERGIÍ

Úspora energií je časté a aktuální téma, a pokud uvažujete o celkovém zateplení bytu, rozhodně byste neměli pominout problematiku oken. Kvalitní okna jsou základ, vždyť ztráty energie způsobené okny mohou tvořit až jednu čtvrtinu. Kromě správného výběru typu okna je pro výsledné úspory důležitý dobrý výběr firmy používající moderní výrobní postupy a zajišťující širší servis, dále samozřejmě cena, materiál, ze kterého jsou okna a dveře vyrobeny a v neposlední řadě i jejich vzhled. Zda zvolíte okna s dřevěným či plastovým profilem, není při volbě kvalitní značky rozhodující. Pro výši vašich úspor je nejdůležitější profil okna s odpovídajícím počtem komor a typem zasklení a kvalita práce při osazení okna.

VÝHODY ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ úspora nákladů na vytápění cca 25 % snížení rizika kondenzace vodních par na povrchu obvodových stěn zabránění vzniku černých plísní v interiérech zlepšení tepelné pohody bydlení po celý rok snížení hlukového zatížení (u izolantu z minerální vlny) zlepšení akumulace zdiva

Popisy k obrázkům

O ukázkové atypické montované dřevostavbě Tendence společnosti Atrium už bylo mnoho napsáno. Vyzdvihovány jsou především nové přístupy k materiálům a celkovému řešení stavby, kterou projektoval Ing. arch. Vlastimil Mulač.

Mezi oblíbené stavební materiály již tradičně patří porobeton. Také zde se na trhu objevily novinky, které respektují stoupající požadavky na tepelnou izolaci budov.

V případě programu Porotherm dům Wienerberger lze získat informace o energetické náročnosti obálky budovy u všech jedenácti vlastních typových domů tohoto programu.

Izolační schopnost okna ovlivňuje i vyšší počet přepážek a jejich celkové umístění a podobně. Důležitým faktorem pro tepelnou izolaci je také stavební hloubka. Na snímku řez okenním profilem Omega společnosti Otherm.

Výborné tepelně izolační vlastnosti, atraktivní vzhled a tvarovou stálost nabízí nová řada vchodových dveří ThermoPro společnosti Hörmann.

Cihly Porotherm Si disponují velmi vysokými hodnotami tepelného odporu a naopak nízkým součinitelem prostupu tepla. Dokážou tak teplo jak dobře udržet v místnosti, tak zabránit jeho úniku zdmi.

Autor fotografií: Foto Wienerberger

STAVEBNÍ MATERIÁLY PŘINÁŠEJÍ ÚSPORY