U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

POZOR na úrazy při práci na dílenských strojích

Kategorie: Vyrábíme ze dřeva | Autor: Josef Černý

Ruční nářadí, které slouží k úběru materiálu, může také způsobit úraz; zatímco však o želízko hoblíku nebo dláto se můžeme nejvýš říznout, jsou úrazy způsobené motorovými spotřebiči – vysokootáčkovým řezným nebo vrtacím nářadím či nástroji – početnější a vážnější.

Český statistický úřad uveřejňuje průběžně statistiky úrazů – bohužel je přesně nespecifikuje a zaměřuje se téměř výhradně na pracovní úrazy, takže nelze zjistit podíl “kutění”, zejména s dřevoobráběcími stroji. Pro snížení rizik je nutné splnit základní podmínky: dílna, kde jsou takové stroje instalovány, musí být dostatečně prostorná, uklízená a vhodně osvětlená. Stroje musí být v dobrém stavu, neměly by být konstruovány svépomocně a obsluha by k nim měla přistupovat v dobrém fyzickém i duševním stavu, plně soustředěná a samozřejmě střízlivá.

Nejvíc pracovních úrazů – asi 40 % – připadá na výrobní odvětví; podobně vysoké procento úrazů se zřejmě týká i domácích dílen. Při návštěvě některých z nich se nelze divit – mnohé ze strojů nejsou udržované nebo jim dokonce chybí ochranné kryty rotujících částí.

Většina truhlářských strojů obrábí dřevo ostrými břity rotujícími vysokou rychlostí (protahovačky, srovnávačky, elektrické hoblíky), nebo tvarovými frézami (vertikální frézky). U těchto obráběcích strojů si dávejme pozor na pohyblivé řezné části, které jsou nezakryté a můžou do sebe vtáhnout volné části oděvů nebo volně vlající vlasy. Další nebezpečí hrozí, nejsou-li tyto stroje dobře ukotvené (nerovná podlaha), pak může kdykoliv dojít k nekontrolovatelnému pohybu opracovávaného materiálu.

Pro dělení dřeva slouží motorové pily: stolní pily okružní a pásové, pily okružní (“mafly”), pro dřevo palivové pily řetězové. Také zde hrozí četné úrazy – u cirkulárek nejen náhodný dotyk běžícího kotouče, ale i jeho roztržení, k němuž může dojít při řezání dřeva, v němž zůstal šroub, vrut, kamínek nebo i suk. Tyto předměty také mohou být pilou vymrštěny (vzhledem k tomu, že obvodová rychlost pilových kotoučů bývá 60 až 80 m za sekundu) rychlostí až 200 km za hodinu a způsobit úraz ještě ve vzdálenosti desítek metrů od stroje.

Vysoký podíl úrazů je u okružních pil způsoben sejmutím ochranného krytu kotouče (“ať je lépe vidět do řezu”) nebo nevhodnou koncepcí amatérsky vyráběných konstrukcí.

Frézky mívají ještě vyšší otáčky než okružní pily (28 tisíc za min.); kompaktní stopkové nástroje používané v malých vertikálních frézkách nejsou nebezpečné. Při práci je ale nutné frézku vždy držet oběma rukama a nezapomenout obráběný materiál dobře upnout, aby se nesmekl a neodlétl. V případě, že máme frézku upnutou do stojanu, pak vedeme materiál vždy oběma rukama.

Moderní řetězové pily bývají vybaveny účinnou rychlobrzdou, která při přetržení řetězu velmi rychle zastaví motor (jede na volnoběh); řetěz přesto může ze stroje vylétnout a zranit osoby nacházející se v ose vodicí lišty. Přetržení řetězu může být způsobeno špatným svépomocným broušením, kdy dojde ke ztenčení a zúžení článků, a proto je nezbytně nutné takový doma broušený řetěz včas vyměnit.

Práce s těmito pilami je však vůbec velmi nebezpečná – při neopatrném dotyku mohou zuby pil způsobit těžká zranění končící i vykrvácením, při kácení stromů zase může dojít k pádu stromu na nepředpokládanou stranu. Nejen při odvětvování, ale i při dělení kulatin je bezpodmínečně nutné používat dlouhé rukavice, plexisklový štít nebo ochrannou síťku, chránící obličej před odletujícími třískami, při porážení stromů je předepsána i ochranná přilba. Aby nedošlo ke zranění pilovým řetězem například při klopýtnutí či pádu pracovníka, vyrábí některé firmy oblečení s takzvanou protiprořezovou úpravou, u něhož ochrannou vrstvu kalhot nebo bund tvoří dlouhá umělá vlákna, která jsou schopna se na pilový řetěz namotat a tak jej v krátkém čase zastavit. Důležité jsou boty s neklouzavou podrážkou, případně kovovou špičkou a samozřejmě přehled o tom, kde je nářadí uklizeno.

V některých kutilských dílnách se objevují pásové pily na dřevo používané dosud jen v nábytkářských a jiných dřevozpracovatelských firmách pro řezání rozměrnějších dřevěných profilů. Protože se však vyrábějí i v levnějších cenových kategoriích pro kutily, upozorňujeme na nutnost plně soustředěné práce v dílně, kde nehrozí například zakopnutí o nerovnosti podlahy nebo volně ležící materiál. Pilový pás má totiž rychlost 750 m/min., což znamená, že při nechtěném kontaktu ani nejrychlejší reakce (cca 0,1 sekundy) nás od úrazu neuchrání – za dobu 0,1 sec se pilový pás s ostrými zuby posune o 1,25 metru, tedy téměř o celou svou délku.

Poměrně nebezpečná je pro laiky i práce se soustruhem na dřevo. Je důležité, aby materiál byl kvalitní (aby se při práci neroztrhl) a dobře upnutý. Úraz je možný i při nesprávné manipulaci se strojem: příliš volné upnutí obráběného dřeva, velká excentricita, vysoké otáčky, příliš velký přítlak na struh.

________________________________________

TUCET ZÁSAD PRO BEZPEČNOU PRÁCI

1. Dřevoobráběcí stroj kupujeme nový, se záručním listem i instrukcemi pro práci; zásadně se vyhneme amatérským konstrukcím.

2. Stroj musí být umístěn v dostatečně prostorné a osvětlené dílně (světlo bez tvrdých stínů a nežádoucích odlesků; při osvětlení zářivkami pozor také na stroboskopický efekt, při němž se rotující kotouče zdánlivě neotáčejí) a s odpovídajícím přístupem ke světlu.

3. Podlaha v dílně musí být suchá, bez mastnot. Aby se snížilo riziko uklouznutí nebo zakopnutí, nesmí být nerovná a s neodklizenými pilinami, hoblinami a skladovaným materiálem.

4. Do dílny by při práci neměly mít přístup děti nebo například psi odvádějící pozornost.

5. Před řezáním, frézováním nebo soustružením dřeva ověřte, zda v něm nejsou hřebíky nebo vruty, které mohou být na starém prkně ukryté pod vrstvou barvy. Při práci hrozí nejen poškození nástroje, ale i úraz.

6. Všechny pracovní stroje musí být vybaveny bezpečnostním spínačem.

7. Ochranné kryty pilových kotoučů nebo jiných nebezpečných částí nesmíme nikdy demontovat.

8. Pilové kotouče i ostatní nástroje nesmíme provozovat s vyššími otáčkami, než výrobce uvádí.

9. Po výměně nástroje vždycky ověříme, zda je dostatečně upevněn a při práci se neuvolní.

10. Při práci musíme být vhodně oblečení. Nepřípustné jsou volné rukávy a jiné části oděvu (včetně vlasů), které může stroj zachytit.

11. I když pro některé činnosti jsou předepsány pracovní rukavice, pro práci s dřevoobráběcími stroji jsou nevhodné, protože tak ztrácíme potřebnou citlivost. Nedoporučujeme také pracovat se zkřehlýma rukama.

12. Stav elektrické instalace strojů a přívodních kabelů by měl být občas zkontrolován – v dílně hrozí nejen úraz vymrštěným materiálem, ale také úraz proudem.

FOTO ARCHIV

POZOR na úrazy při práci na dílenských strojích