U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Knihy

Kategorie: Tržiště | Autor:

Pergoly

Karel Pavlas, 115 stran, 99 Kč

Jak a kde zhotovit pergolu jako krásnou i praktickou součást obytné zahrady či dvora, jaký zvolit materiál, konstrukci a styl? Vedle odpovědí na tyto základní otázky najde čtenář například popis jednotlivých detailů stavby i stavebnicových systémů, ze kterých lze pergolu poměrně snadno vybudovat, a také nápady a příklady jako inspiraci k vlastním řešením. Vydala Grada.

Kovová schodiště

Ursula Baus, Klaus Siegele, 105 stran, 380 Kč

Lehkost konstrukce až filigránský vzhled a dobré vlastnosti – to jsou hlavní důvody stále stoupající obliby kovových schodišť. Publikace přináší řadu konkrétních řešení. Najdeme v ní i popisy kovových schodišť kombinovaných se dřevem a sklem. Vydala ERA.

Zateplování v praxi

Jiří Šála, Milan Machatka, 107 stran, 99 Kč

Formou přístupnou i amatérům jsou popsány zásady kontaktních zateplovacích systémů. Autoři se věnují též volbě materiálové skladby, přípravě konstrukcí a objektů, dalším jednotlivým krokům při realizaci i životnosti systémů a údržbě. Vydala Grada.

Vestavba podkroví

Christian Berndt, 95 stran, 139 Kč

V textu i na barevných obrázcích (kterých obsahuje publikace jako každý titul edice “vlastníma rukama” více než dvě stě) je jasně a srozumitelně vysvětlen každý krok při izolaci podkroví, vestavbě střešního vikýře i kompletní půdní vestavbě. Přehledné symboly pro každý druh práce seznamují i se stupněm obtížnosti, fyzickou a časovou náročností jednotlivých prací, potřebným nářadím a předpokládanými úsporami. Vydala Grada.

Uvedené publikace si můžete objednat na adrese: Časopisy pro volný čas, s. r. o., Senovážné nám. 23, 110 00, Praha 1, kde vám zařídí jejich zaslání na dobírku přímo z nakladatelství ERA i Grada.

Knihy