U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

STÁLÝ PŮVAB KAMENNÉHO ZDIVA

Kategorie: Stavba | Autor: PETR PETŘÍČEK

Krásu přírodního kamene ocení každý chalupář. Oprava staré kamenné podezdívky nebo zdiva však vyžaduje velmi citlivý přístup. Důležité je zachovat původní ráz a charakter zdiva i celého stavení a okolí.

Obdivujeme zručnost starých řemeslníků, jejich pečlivost a schopnost dokonale využít všeho, co okolní příroda nabízela. A tak, i když se v současnosti přírodní kámen jako stavební materiál používá hlavně na dlažby a obklady, zaslouží si údržba starých kamenných zdí velkou péči.

Oprava kamenného zdiva

Vždy respektujeme použitý materiál -doplňujeme jej stejným druhem kamene, který byl použit při původní stavbě. Při zdění navazujeme na stejný typ zdiva (režné, kyklopské, haklíkové apod.).

   * Jestliže je zdivo hodně staticky narušené, nezbývá než zeď rozebrat až na pevný základ a postavit znovu.

   * Prasklou zeď je za určitých okolností možné zpevnit. Příčinou bývá porucha v založení zdi, vyvolávající rozdílné tlaky. Pomůžeme si obnažením základu zdi pod prasklinou a zabudováním podpěrné betonové desky do podzákladí.

   * Spáry mezi kameny opravujeme velmi citlivě. Starou rozvolněnou maltu ze spár vyškrábeme a novou vápennou maltou s menším množstvím cementu do spáry silou prohodíme. Vyteklou maltu nevyhlazujeme, ale strhneme hranou zednické lžíce a částečně rozetřeme po okrajích kamene.

   * Otvory po jednotlivých vypadaných kamenech ve zdi vyčistíme a zazdíme kameny odpovídající velikostí, druhem a strukturou původním.

Kamenná podezdívka

Jak na kamennou podezdívku nám poradil ing. arch. Miloš Machač. Říká, že většina chalup s kamennou podezdívkou není odizolována od země. A to je problém, protože obvykle se to řeší tzv. podřezáváním po částech a podsouváním izolace. Kameny nemůžeme podřezávat a přezdívání je náročné. Dřívější stavitelé věděli, jak do kamene uhodit, aby odštípli příslušnou hranu, aby spáry byly co nejtenčí. Neměli kvalitní pojivo, museli tedy kámen ukládat tak, aby zdivo bylo soudržné i za těchto okolností. Dokázali dokonale udělat skladbořez.

   Dříve měly chalupy hliněnou podlahu, která se vypařovala a vlhkost šla ven. Nebo byla podlaha dřevěná a prkna měla spáry, takže vlhkost zase měla kudy vyjít. Dnes je podlaha betonová s vrstvou izolace proti vlhkosti nebo třeba dlažbou. Vlhkost se nemůže vypařit a co udělá? Jde nejbližším směrem do zdí, které potom vlhnou. Proto se musí udělat provětrávaná podlaha. Na beton položíme latě, k nim se přibijí prkna a vznikne prostor pro únik vlhkosti. Necháme ještě spárku po obvodu místnosti, aby podlaha nedpléhala na doraz ke zdi a vlhkost měla kam unikat.

Přístavba chalupy

„Když se rozhodnete dělat přístavbu chalupy s kamennou podezdívkou, doporučoval bych nedržet se tradičních technologií našich pradědečků. Tehdy se vůbec neuvažovalo o izolaci tepelné a proti vlhkosti, protože na to žádná technologie neexistovala. Dnes je situace jiná. Takže by se měl vybetonovat základ, kterým se tradičním stavebním postupem dostaneme nad zem. Vyzdíme nosnou stěnu, uděláme izolační souvrství a do výšky, kterou si určíme, můžeme stavět kamennou přizdívku.“ Takové je doporučení architekta M. Machače z hlediska dodržení všech současných požadavků ochrany proti vlhkosti a zimě.

***

Vlastnosti kamene

Dříve byli lidé odkázáni na kámen, který nalézali co nejblíže svého bydliště. Dnes se jim nabízí možnost využít přírodní kámen z nalezišť prakticky z celého světa. Při výběru kamene se řídíme jeho vzhledem a vlastnostmi danými chemickým a fyzikálním složením.

Křemen a žula se vyznačují velkou pevností a tedy i stálostí. Naopak pískovec brzy získá vlivem proměn počasí patinu, láme se v ploché kusy a je snadno opracovatelný. Často se na stavbu zdiva používala opuka, která má barvu bělošedou, nažloutlou nebo žlutohnědou, ale její nevýhodou je malá odolnost proti zvětrávání. Oblíbený je měkký vápenec a pro svou strukturu a vybarvení také břidlice, která se láme v tenkých vrstvách.

KDYŽ SE ŘEKNE

druhy zdiva

Zdivo lomové je z kamene vylámaného v lomu bez dalšího opracování. Vybírají se kameny velikosti nejméně 15 cm a na podezdívku nejméně 20 cm.

   Režné zdivo se staví z lomového kamene opracovaného kladivem nebo špičákem.

   Kyklopské zdivo je také z lomového kamene, ale opracovaného do tvaru nepravidelných čtyřúhelníků až osmiúhelníků.

   Řádkové zdivo je z opracovaného lomového kamene, který při zdění klademe tak, aby se neměnila výška kamenů v jednotlivých vodorovných vrstvách.

   Haklíkové zdivo je stejné jako řádkové, ale svisle provazované – některé kameny se staví na výšku, obvykle přes dva řádky. www.kamenickeprace.cz

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: ALEXANDR JANOVSKÝ A MARTINA LŽIČAŘOVÁ

STÁLÝ PŮVAB KAMENNÉHO ZDIVA