U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PARKOVÁNÍ u nákupní zóny

Kategorie: Volný čas | Autor: Jiří Svoboda

Týden co týden většina z nás vyráží na nákupy do některé z dnes již početných nákupních zón. K tomu samozřejmě využíváme automobil, který odstavíme na přilehlém rozlehlém parkovišti. Řada motoristů tu řeší otázku, jaká zde vlastně platí pravidla?

Na vjezdu do parkoviště zpravidla bývá dopravní značení, které určuje přednost jednotlivých vozidel. Uvnitř vlastního parkoviště pak již značení ve většině případů není. Pak zde platí pravidlo pravé ruky. Ten, kdo přijíždí zprava, by měl mít tedy přednost. I zde ale platí, že prvořadým pravidlem by měla být ohleduplnost. Sice nám to žádný z paragrafů neukládá, ale měli bychom si vyjít vstříc a přednost-nepřednost měli bychom si vyhovět. Ohleduplnost je na místě i v případě, že někdo vyjíždí z parkovacího místa. Ten by měl dát přednost tomu, kdo mezi zaparkovanými auty projíždí. Kdo stojí a chce vyjet z řady zaparkovaných vozidel, počká, až nebude okolo jedoucí vůz ohrožovat. Na těchto parkovištích se sice auta většinou pohybují malou rychlostí, ale vzhledem k jejich množství a hlavně nepřehlednému pohybu chodců s vozíky dochází zde často k drobným dopravním nehodám, kdy se pak viník těžko určuje. Jedním z rizik parkování na těchto místech může být i to, že po příchodu k vozu zjistíme, že je automobil odřený, například od neopatrně otevřených dveří, nebo přímo nabouraný. Máme-li možnost zjistit viníka, je vyhráno. S ním můžeme totiž zahájit jednání o náhradě škody z titulu tzv. povinného ručení. Velmi často jsme však v situaci, kdy nevíme, kdo má poškození našeho vozu na svědomí. V tomto případě máme bohužel smůlu. Pokud není viník zjištěn, jsou z garančního fondu České kanceláře pojistitelů hrazeny pouze škody na zdraví, popřípadě smrti. Opravu si budeme muset zajistit a zaplatit sami, a tak ani nemá smysl zdržovat se voláním policie. Ta by sice sepsala protokol, ale viníka takové drobné nehody asi těžko najde. Jiná situace nastává, pokud máme sjednáno havarijní pojištění. Škoda může být hrazena z něho, zvlášť je-li takového rozsahu, že se nám to vyplatí. Musíme totiž počítat s výší sjednané spoluúčasti, ztrátou času při čekání na vyšetření nehody apod. V tomto případě bychom měli zavolat policii, která sepíše protokol, a ten pak předáme naší pojišťovně, jež nám opravu zaplatí. Policii bychom měli zavolat i tehdy, kdy je škoda menší než 20 000 korun. Je to nejen z toho důvodu, že viníka neznáme, ale pojišťovny tuto povinnost zpravidla mívají ve smlouvě. Vyplatí se čas od času si pojistnou smlouvu pročíst a připomenout si práva i povinnosti pojištěného.

FOTO JAN RYS A MT

PARKOVÁNÍ u nákupní zóny