U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Spořivá stavba

Kategorie: Teplo domova | Autor:

Domy odčerpají celou polovinu světové spotřeby energií! Další čísla jsou ještě varovnější. Ač ve vyspělejších zemích žije jen 20 procent populace, spotřebují tito lidé celých osmdesát procent energetických zdrojů. Má-li Země vydržet – volá po změně.

Kudy vede cesta? Stavět nízkoenergetické, případně pasivní domy. Jinými slovy snížit spotřebu neobnovitelných zdrojů energie a využívat ty obnovitelné. Co dál a víc – snižovat spotřebu energie vůbec. Tyto požadavky nejsou nereálné. “Hovoříme-li o nízkoenergatických domech, máme na mysli ty, které jsou staveny podle zvláštních parametrů,” říká Karel Merhaut z Ligy ekologických alternativ. Jde o domy, které mají spotřebu do 50kWh.m2 za rok. “To je limit, ale ony mohou mít spotřebu nižší více než o polovinu. A je mylné se domnívat, že jsou na stavbu nákladnější než ty běžné, což se u nás říkává. Jsou dosažitelné běžnými technologiemi. Co je nejdůležitější takové domy jsou především dobře orientované vůči slunci, skvěle zaizolované, mohou využívat k ohřevu teplé užitkové vody solární systémy, předehřev vzduchu zajistí rekuperační jednotky. Dotápí se v nich ekologicky,” zmiňuje ekolog. Míněným vytápěním je kotel na peletky, dřevo, krbová vložka a tepelné čerpadlo.

   Pasivní dům je špička?

Pasivní dům je moderním, komfortní i krásný, a může mít i zimní zahradu, přesto spotřeba tepla u něj nepřesáhne 15kWh/ m2 za rok. Proto nemá standardní vytápěcí systémy. U něj je oproti standartu snížena potřeba energie o 80 procent. Optimalizuje se tu obvodový plášť, izolační zasklení “superoken”, ventilační systém, izolace a to tak, že jsou zde minimální tepelné ztráty. Často bývá u domů podobných užito tepelné izolace o tloušťce tak 240 mm až 400 mm. Pasivní domy využívají teplovodní sluneční kolektory, nicméně samotná jejich orientace na jih přináší velké pasivní solární zisky. Funguje v nich teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla. U zmíněných domů se využívá například i dešťová voda na splachování WC a k praní. A na kolik přijde takový pasivní 4 +1 ? Studie naznačují, že bude o 10 až 1 2% dražší než jeho obyčejný kolega. Ovšem pokud se stavby zhostí zaujatý stavař-architekt může se jeho cena dostat mnohem níž. “Několik pasivních domů v Česku už stojí, ale zatím je to zlomek počtu např. v Německu,” přibližuje Karel Merhaut, a připomíná, že existují také domy plusové. Naši nejbližší sousedé v Německu vsadili na solární energii, protože si brání kultivovanou a harmonickou krajinu. V jejich případě jsou ony plusové domy pokryty fotovoltaickými články, které sluneční energii přetvářejí na elektrickou, a tu pak mohou majitelé domů odprodat rozvodným závodům do sítě, což často činí. Protože elektřina z fotovoltaiky se vykupuje za cenu 4x vyšší než ze zdrojů konvenčních, je to ekologicky čistý byznys. Mimochodem v Praze byla roku 2000 odhalena fotovoltaická fasáda u hotelu Corinthia Panorama – je první barevnou fotovoltaiku na světě.

***

Ekodomy do kapsy

Cenným inspiromatem pro zájemce o úsporné vytápění, resp. bydlení i stavění je nový produkt LEA, jímž je multimediální CD Ekodomy II s podtitulem energeticky chytré bydlení. Jde de facto o encyklopedii o stále atraktivnějších ale i dostupnějších nízkoenergetických a tzv. pasivních domech. Prvních se již v zemích kolem nás stavějí tisíce, druhých stovky a trend nezadržitelně vstupuje i k nám (jen sídelních celků s pasivními domy se u nás chystá několik – dva z nich představuje i CD). Nosič obsahuje na 200 grafických obrazovek, 650 obrázků, desítky kontaktů a na 100 minut videozáznamů z 18 projektů – vše v jednoduchém členění Úvod, Studovna, Příklady (z ČR i zahraniční), Kontakty (firmy, weby, literatura) a Videoprocházky. Jádrem produktu je kapitola Příklady, neboť většinu obecnějších informací o ekologickém bydlení i stavění už LEA v r. 2001 publikovala na CD Ekodomy. Projekty i postupy jsou představeny různými formami – od laicky srozumitelných novinářských reportáží ze staveb po odborné statě s náležitou výbavou grafy apod.(např. o nejčastější součásti nízkoenergetických staveb – řízeném větrání s rekuperací), tak, aby inspirace byla přístupná jak laikům, tak odborníkům. Celý osvětově-poradenský produkt, který u nás pro šíři záběru nemá v el. podobě obdobu, lze v ukázkách prostudovat na www.lea.ecn.cz, kde ho lze i objednat na dobírku, stejně jako na tel. 606 453 892. (Předplatitelé Chataře a chalupáře i časopisu Domov jej získávají s tímto číslem zdarma jako bonus!)

Popisy k obrázkům

Spořivá stavba