U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Lazurovací laky nové generace IMPRANAL PROFI

Kategorie: Fasáda | Autor:

IMPRANAL PROř je vodouředitelný lazurovací lak nové generace vyráběný ze speciálně upravených nejnovějších disperzí určených na dřevo. Ošetřené dřevo má velice příjemný „hebký“ povrch a pololesklý „sametový“ lesk. IMPRANAL PROFI se vyrábí v široké barevné škále v odstínech: Dub, dub antik, ořech, teak, višeň, kaštan, mahagon, palisandr, pinie, eben a bezbarvý s UV filtrem a bez UV filtru (bezbarvý bez UV filtru nelze samostatně používat v exteriérech). Po déle než rok trvajících zkouškách na přírodních veterometrických stanicích, ale i v laboratorních veterometrických stanicích simulujících extrémní teplotní a vlhkostní podmínky, začala akciová společnost

STAVEBNÍ CHEMIE SLANÝ vyrábět vyrábět v roce 2006 novou silnovrstvou lazuru IMPRANAL PROFI. Dnes po více než třech letech můžeme konstatovat, že IMPRANAL PROFI si velice rychle našel oblibu u spolupracujících truhlářských a stolařských firem a setkal se okamžitě s velkým úspěchem jak díky svým odstínům – věrně imitujícím vzácná dřeva, tak i snadností aplikace. Příjemným překvapením pro truhlářské firmy byly antiblokační vlastnosti (nutné zejména při nátěru oken a dveří, aby se protilehlé nátěry nepřilepily). Antiblokační vlastnosti jsou při aplikacích vodouředitelných lazurovacích laků na okna i dveře mnohdy problémové.

Nutno si však uvědomit, že i při aplikaci sebelepších lazurovacích laků musíme zachovávat určité zásady. Dřevo je nejčastěji používaným organickým materiálem s vysokými užitnými vlastnostmi. Aby bylo schopno dlouhodobě splňovat estetické a užitné vlastnosti na něj kladené, je nutno jej chránit. Důvody, pro které dřevo chráníme, jsou dány jeho nízkou, především povrchovou odolností vůči povětrnostním vlivům.

NEJVĚTŠÍ NEPŘÁTELÉ DŘEVA JSOU: 1) vlhkost v každé formě, tedy v kapalné i plynné (vzdušná vlhkost), která způsobuje objemové změny – při sesychání až praskání dřeva; 2) UV záření (degradace ligninu – dřevo šedne a je povrchově křehké ); 3) biotičtí škůdci (plísně, houby, dřevokazný hmyz); 4) dalšími nepřáteli jsou teplo, chlad, mráz, ale také působení kyslíku (tzv. fotooxidace), emise, kouř, kyselé deště nebo soli.

CO PATŘÍ MEZI HLAVNÍ POŽADAVKY NA POVRCHOVOU ÚPRAVU DŘEVA PATŘÍ: * odolnost proti UV záření: dřevo pod vlivem ultrafialového záření černá a ztrácí svoji hmotu (nejdříve měkké partie); * odolnost proti vodě: působením vody dochází k rozkladu dřevní hmoty a vytváření podmínek pro biologické napadení; * ochrana před biologickým poškozením (dřevokazným hmyzem, houbami nebo plísněmi); * odolnost proti zašpinění: zvětralé dřevo je více porézní a rychle spolu s vodou přijímá i nečistoty; * mikroventilační schopnost: přijme-li dřevo dlouhodobou expozicí vlhkost, musí povrchová úprava posléze umožnit vyrovnání vlhkosti s okolním prostředím; * pružnost nátěru: zaručí bez poškození překonat změny objemu dřeva při zvýšení teploty nebo příjmu vlhkosti; * antiblokační vlastnosti: jsou nutné při nátěru oken a dveří, aby se protilehlé nátěry nepřilepily; * estetické požadavky. Nyní se již můžeme pustit do vlastní ochrany dřeva, včetně kvalitní přípravy podkladu. Pečlivá příprava podkladu je zárukou dlouhodobé životnosti nátěru.

PŘÍPRAVA PODKLADU PRO POUŽITÍ VODOU ŘEDITELNÝCH NÁTĚRŮ: * povrch dřeva musí být čistý, nesmí být znečištěný oleji, silikonovými tmely nebo jinými vodoodpudivými látkami; * veškeré pryskyřice a případné mastnoty musí být dokonale vymyty vhodným ředidlem, např. nitroředidlo (do exteriéru nedoporučujeme používat dřevo s vysokým obsahem pryskyřic); * povrch dřeva (zejména po hoblování) je nutné před aplikací lazury nebo laku po létech přebrousit brusným papírem hrubosti cca 100-120 a odstranit prach po broušení; * povrch dřeva musí být suchý a obsah vlhkosti v něm by měl být maximálně 12%; * staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny, nejlépe opálením a následným přebroušením; * nerovnosti lze tmelit vhodným tmelem a přebrousit. Kombinace tmelu a lazury je však nutno individuálně odzkoušet (vytmelené místo musí lazuru dobře přijímat), * při použití dřeva v exteriéru a u ploch napadených biotickými škůdci ošetřete povrch dřeva některým z vhodných impregnačních prostředků (např. IMPRANAL BIO-SCH 19); * na takto připravené dřevo aplikujeme finální nátěr dle vlastního výběru.

Kategorie| 1,PR článek

Popisy k obrázkům

Lazurovací laky nové generace IMPRANAL PROFI