U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SOUTĚŽ O TŘI KARTONY ZNOJEMSKÉHO VÍNA

Kategorie: Soutěž | Autor: redakce

Soutěž skončila posledním dnem listopadu 2001. Přišlo několik desítek odpovědí, některé byly velmi lapidární, jiné se věnovaly tématu epicky a s humorem. Věříme, že všechny čtenáře, a nejen ty, kteří soutěžili, potěší výňatky z odpovědi na třetí otázku, jak ji zpracoval JUDr. František Krameš z Prahy. Sice nesprávně, ale krásně. “Na tuto nesprávně položenou otázku rozhodně nelze odpovědět jednou větou. Zdá se mi, že ctihodná a. s. nemá k dispozici hlubší údaje o Danížovi, protože v opačném případě by otázka musela zaznít – ‚Čím vším byl Dan… ‘ Prof JUDr. Daniel Ermitážský, CSc., se narodil v poslední čtvrtině 19. století v Šatově. Po několika letech se s početnou rodinou svého otce Ladi Ermitážského, jinak schopného zemědělce a specialisty na pěstování a kultivaci vína a okurek, přestěhoval do Znojma. Celé své mládí díky nadání věnoval studiu…. Malý Dan, kamarády přezdívaný Daníž, nevynechal jediné příležitosti, aby se vrátil o prázdninách k rodině do Znojma, kde však od závistivých vrstevníků slýchal nadávky, jako např. Veltlíne – komíne, Ermite – prevíte apod. Od obtížných juristických institutů se Dan odreagovával v několika oborech. Tak především, jda v jeho šlépějích, pomáhal otci Laďovi ve vinařství a jako vnímavý degustér a koštér změnil otcovu specialitu – fialový veltlín – na barvu jasně zelenou. Pomáhal též v kovárně svému strýci, který byl vyhledávaným podkovářem a specialistou na obtížné okování byrokratických šimlů řehtavých. Dan toto umění brzy ovládl a podkova se stala jedním z jeho symbolů. Protože se ve vzácných chvílích volna věnoval rovněž chemii, stal se vynálezcem dvou chemických prostředků. První byl na čištění bílých oděvů. Protože celá rodina nosila jak do kostela, tak do chlévů, do kovárny i na pole výlučně sněhobílý oděv a Dan svým vynálezem neměl již co čistit, zabrousil na jinou kolej a vynalezl prostředek na restaurování obrazů starých mistrů. Vliv Dana Ermitážského na světové obrazárny byl tak obrovský, že se známá carská petrohradská obrazárna od té doby začala nazývat na památku šatovského génia Ermitáž. Prof. Ermitážský při degustacích rád vyprávěl o úzké profesionální spolupráci a vědeckém bádání se svým kolegou, prof. Cimrmanem. Tak například při obtížném demonstrativním výkladu investování v doslova natřískané posluchárně pro názornost vybral od všech přítomných po 500 korunách tehdy skutečně pevné masarykovské měny. Když studenti chtěli peníze zpět a stěžovali si na semináři trestního práva prof. Cimrmanovi, ten odpověděl a navíc prokázal, že se o trestný čin nejedná. Tyto poznatky se rovněž staly vzorem kontraktačních postupů bankovních ústavů při práci s fyzickými a hlavně právnickými osobami v devadesátých letech 20. stol. na Moravě a zejména v Čechách. Prof. JUDr. Daniel Ermitážský, CSc., zemřel v 60. letech v severním Rakousku. Jeho potomci prokázali, že při změně v pěstování zeleného veltlínu na modrý rakouský portugal využíval Dan příznivých moravských větrů.”

Odpověď na třetí otázku čtenářům dala opravdu zabrat, neboť vyžadovala jistou dávku detektivních schopností. Správné odpovědi zněly:

1. Archiv a. s. Znovín Znojmo se sídlem v Šatově

2. Resveratrol

3. Poustevník (mnich)

A kdo se tedy může těšit na zásilku kvalitních odrůdových vín?

Pavel Plevák z Jarošova,

ing. Jana Májková z Ostravy a ing. Ladislav Junek z Jičína.

Všem zúčastněným čtenářům děkujeme a výhercům blahopřejeme!

SOUTĚŽ O TŘI KARTONY ZNOJEMSKÉHO VÍNA