U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Přístup k chalupě

Kategorie: Právo | Autor: JUDr. Pavel Kumprecht

* Mám v Jizerských horách chalupu, která přestala být využívána k trvalému bydlení a slouží k rekreaci. Přístup k ní byl po léta přes pozemek, který dnes obec prodala do soukromých rukou. Soused mi však brání v průjezdu a dohoda s ním není možná. Uvažuji o podání návrhu na vyvlastnění práva odpovídajícího věcnému břemeni přístupu a příjezdu k chalupě. Lze přístup k rekreační stavbě považovat za veřejný zájem na vyvlastnění? Slyšel jsem také, že plně postačí pěší přístup, nikoli příjezd. Je tomu skutečně tak?

(H. J., Liberec)

Podle mého soudu je ve veřejném zájmu, aby i vlastník rekreačního objektu mohl stavbu užívat k účelu, ke kterému byla přivolením stavebního úřadu určena, tedy aby měl podle okolností zajištěn nejen přístup, ale i příjezd k ní. I takové stavby přece obsahují garáže, kanalizačně jsou napojeny na žumpy či septiky, jež je třeba vyčerpávat a odpady vyvážet, je zapotřebí dovážet topení, ale také umožnit příjezd zdravotní služby, hasičského záchranného sboru atd. Jiná otázka by samozřejmě byla, kdyby si někdo již postavil rekreační objekt s tím, že k němu bude mít pouze pěší přístup. Obecně tradovaný názor, že k zajištění užívání rekreačních objektů plně postačuje pouze zřízení práva chůze nemá oporu ve stavebních předpisech. Každý takový případ je nutno posuzovat individuálně, přičemž zvláštní důraz je třeba klást na rozsah vyvlastnění (§110 odst. 3 stavebního zákona). O stavební zákon se můžete opřít i v první části otázky. Při stanovení možnosti vytvoření podmínek pro nezbytný přístup k pozemku a stavbě vyvlastněním podle § 108 odst. 2 písm. d) stavebního zákona se nerozlišuje mezi různými druhy staveb. Vyvlastnění je z tohoto pohledu možné i pro zajištění přístupu k rekreačnímu objektu.

Přístup k chalupě