U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Solární kutilové pozor!

Kategorie: Speciál | Autor: rb

·Pro optimální funkci systému pro solární ohřev teplé vody a přitápění je třeba vypočítat hydraulický odpor potrubí a uzemnit bojler i čerpadlo. Pro práce ve výškách by člověk měl mít povolení.

Tekutina v kolektorech dosahuje teplot, blížících se k 200 °C. Jsou-li instalované, nebo dokonce vyrobené neodborně, může se stát, že prasknou – a může dojít k úrazu.

Ve firmě nabízející solární technologie se neptejte v první řadě po ceně, ale po dokumentaci již fungujících projektů.

Nevyplatí se šetřit za každou cenu. Možná právě váš záměr, aby přinesl později úspory, potřebuje vyšší vstupní náklady. Levný solární kolektor začne přihřívat vodu teprve v letních vedrech a osm měsíců bude k ničemu.

Vinu na špatné funkci solárního systému pro ohřev vody může mít také nevhodně zvolené čerpadlo. Buď pracuje moc rychle, takže se tekutina v kolektoru nestačí ohřát, anebo zase tak pomalu, že je nahoře 200 °C, ale bojler studený.

Při špatné cirkulaci vody není kolektor dostatečně ochlazován, přehřívá se a jeho životnost prudce klesá.

Zkušený pracovník solární firmy vám nedoporučí instalaci termostatu, který spíná jen tehdy, dostoupí-li teplota určité nastavené úrovně (a pak teprve se zapojí slunce), ale zařízení, které pracuje automaticky na základě rozdílu teplot.

Jestliže se rozhodujete, kam si slunce “pustit”, nezapomeňte, že nejvíc nezaplatíte za teplou vodu (v běžném rodinném domku za rok 2 až 3 tisíce korun, ať už ji ohřívá plyn nebo elektřina), nýbrž za topení, které spolkne za stejné období 20 až 40 tisíc.

Čím dražší zařízení koupíte, nebo přesněji čím více je úkolů, které slunci zadáte, tím rychlejší je návratnost investice. Uveďme příklad. Pro využití solární energie při ohřevu TUV koupíme solární bojler o obsahu 200 litrů a 2 kolektory celkem za 80 tis. Kč. Proti původní spotřebě 2000 Kč ročně ušetříme 80 % – návratnost je tedy 40 let. Když solární zařízení umí topit v celém domě, ohřívá TUV, eventuálně i bazén, přijde asi na 350 tisíc Kč. Protože však v domku zaplatíte za rok za elektrické či plynové topení a ohřev vody zhruba 40 tisíc Kč – a díky slunci můžete na těchto spotřebách 22 až 30 tis. Kč ročně ušetřit, návratnost je jen 15 let.

Chcete-li si pořídit kolektory na výrobu elektřiny a také ji prodávat, musíte mít státní autorizaci. Rozvodné závody navíc určují také bod napojení do sítě a vy musíte vybudovat vedení na vlastní náklady.

Na přístupu do sítě je třeba dodržet kmitočet 50 herzů. Aby do ní tedy mohl soukromník pustit svou energii, musí si pořídit zařízení, které jeho elektrický impuls “rozprostře” do širšího časového úseku.

Napojení do hlavního zdroje předpokládá rovněž tak zvaný dvojodskok. Bez tohoto jištění může dojít k neštěstí. Pracovníci rozvodných závodů si při opravě transformátoru sice vypnou “veřejný” proud – ale ten náš do sítě stále proudí! Je třeba, by se vypnul zároveň s veřejným – a proto zmíněný dvojodskok.

Ten, kdo by rád dodával elektřinu do sítě si rovněž musí uvědomit, že podle nových norem nesmí být elektrické vedení dvoužílové, ale třížílové (motorový proud nemá 4 ale 5 drátů).

Solární kutilové pozor!