U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

JAK POSTAVIT PLOT

Kategorie: Dílna | Autor: ing. arch. Václav Hájek

POSTAVTE SI

Pro oplocení chalup a chat je nejoblíbenější plot dřevěný. Námitka o kratší životnosti neobstojí. Dobře udělaný a pravidelně ošetřovaný dřevěný tyčkový, laťkový nebo prkenný plot má stejnou životnost jako plot drátěný.

Sloupky

Platí stará zkušenost, že pevnost plotu je taková, jaká je pevnost jeho sloupků. Sloupky železobetonové nebo z ocelových trubek mají většinou delší životnost, sloupky dřevěné se více hodí k jednoduchému plotu u staré roubenky. Nejprve v terénu plot vytyčíme. Základní sloupky budou v rozích pozemku a u vrátek, případně vrat (obr. 1). Od nich budeme rozměřovat další sloupky po stejných vzdálenostech, které budou 250 až 350 cm. U svažitého terénu můžeme zvolit buď plot, který plynuje sleduje svah, nebo plot řešíme stupňovitě (obr. 2). Druhý způsob bývá u většího svahu nevhodný. Pro založení sloupků vykopeme jámy asi 80 cm hluboké. Železobetonové sloupky se běžně vyrábějí v profilu 120×120 a 150×150 mm, jsou armovány alespoň dvěma ocelovými pruty a dělají se 220 až 280 cm dlouhé. Osazují se do vykopaných jam a zabetonují se betonem prokládaným kamenem. Mícháme ho v poměru 1:5 až 1:6. Horní plocha betonového základu se upraví se sklonem od sloupku.

Dřevěný plot

Pro ocelové sloupky dřevěného plotu používáme trubky o profilu 80 mm, které nahoře opatříme kovovou čepičkou. Do vykopané jámy (o průměru cca 30×30 cm) osadíme sloupek, který předem zbavíme rzi a jehož zabetonovaná část nesmí být natřena – nedržela by v betonu. Zakotvení ocelového sloupku v betonu musí být alespoň 40 až 50 cm. Betonovou směs mícháme v poměru 1 díl cementu, 3 díly písku a 6 dílů drobného štěrkopísku. Směs dobře udusáme a horní plochu upravíme jako v prvním případě. Dřevěné sloupky upevňujeme šrouby na ocelové pozinkované kotvy (obr. 10), které zabetonujeme do země. Vyhloubíme pro ně jámy asi 50 až 80 cm hluboké, nejlépe zemním vrtákem o průměru 160 – 200 mm. Do jámy zavěsíme (na pomocný laťový rám) sloupek s upevněnou kotvou (obr. 11) a zalijeme betonovou směsí. Když beton asi po dvou dnech vytvrdne, pomocné latění odstraníme. Nejprve osazujeme rohové, případně vrátkové sloupky. Ty po osazení a zabetonování spojíme šňůrou, která nám bude určovat výšku mezilehlých sloupků. Paždíky (obr. 3) jsou podélné dřevěné trámky, buď z loupané kulatiny o průřezu 80 až 100 mm, seříznuté na dvou protějších stranách, nebo z hranolků 60-100×100-130 mm, upravených tak, aby jejich horní plocha nebyla vodorovná a nedržela se na ní voda, ale aby stékala na stranu přibitých latěk (obr. 3b). Na betonové nebo kovové sloupky se paždíky připevňují šrouby s maticí na vnitřní straně (do zahrady). Otvory pro šrouby jsou u betonových sloupků zhotoveny již při výrobě, u ocelových sloupků je provrtáme. Paždíky můžeme také přichytit ocelovými svorkami (obr. 3b), nebo je připevníme k ploché oceli, prostrčené otvorem zhotoveným rovněž již při výrobě (obr. 3a). Paždíky vždy nastavujeme přeplátováním na sloupcích (obr. 3c). Vzdálenost paždíků od země a od vršku sloupku je 250 až 300 mm. Laťky (30×50 mm) přibíjíme k paždíkům z vnější strany (do ulice). Hlavy latěk seřízneme tak, aby z nich rychle stékala voda (obr. 4). Délka latěk bývá 150 až 180 cm. Pro rychlejší stanovení stejných mezer mezi laťkami si můžeme vyrobit jednoduchou pomůcku (obr. 5).

Plot s pletivem

U plotů s drátěným pletivem používáme jako sloupek buď kovovou trubku o profilu 50 až 60 mm, kterou nahoře zakončujeme kovovou čepičkou nebo zploštěním a svařením (obr. 6), nebo sloupky děláme z ocelových T profilů. Rohový sloupek a také sloupky u vrátek musí být opatřeny šikmou opěrou, aby dostatečně vzdorovaly tlakům napínacích drátů. Pro tuto opěru musíme rovněž vytvořit potřebný betonový základ (obr. 6). Základním materiálem výplně je drátěné pletivo, které se vyrábí z pozinkovaného drátu o profilu 2,4 mm. Velikosti ok jsou 50-55×50-55 mm. Toto pletivo je také dodáváno s barevným potahem z PVC. Při napínání pletiva na zabetonované sloupky musíme dbát na to, aby bylo dokonale vypnuté, jinak plot působí nepořádně. Napínat můžeme až po dokonalém zatvrdnutí základových patek. Nejprve vypneme napínací dráty. Odstřihneme jejich délku (asi o 600 mm delší než vzdálenost rohových sloupků). Asi 300 mm od konců drát ohneme, uděláme na něm očko a přečnívající konce drátu za očkem hustě ovineme. Pak očka zavěsíme na háčky na obou sloupcích a drát napínáme přitahováním matic (obr. 7). Místo háčků s matkou můžeme použít speciální napínáky, které připevníme na krajní sloupek vázacím drátem předvrtanými otvory ve sloupku (obr. 8). Na druhé straně drát obtočíme kolem protilehlého sloupku. Volný konec napínacího drátu uchytíme do napínáků a pomocí klíče ho napínáme. Po vypnutí všech drátů napneme pletivo. Nejprve pletivo odstřihneme, na jeho konec navlékneme ocelový prut a zavěsíme do háčků na rohovém sloupku (obr. 7) a postupně pletivo stavíme, opíráme o napnuté dráty a zatím provizorně přivazujeme k hornímu drátu. Před koncem pásu zasuneme do pletiva pomocnou ocelovou tyč, pomocí které dva pracovníci pletivo vypnou a zavěsí do háčků na druhé straně. Pak pomocnou tyč odstraníme a pomocí matic dotáhneme. Nakonec přivážeme pletivo pomocí oček z pozinkovaného drátu ke všem napínacím drátům – v odstupech 300 mm (obr. 9). Po připevnění pletiva na všechny mezilehlé sloupky můžeme začít pletivo natírat (pokud není potaženo plastem).

Obr. 1 Rozdělení sloupků

1 – koncový sloupek, 2 – vrátkový sloupek

3 – mezisloupek, 4 – napnuté šňůry

5 – sloupek na zlomu terénu

Obr. 2

a – plot plynule sleduje svah

b – stupňovitě vedený plot

Obr. 3 Připevnění paždíku k betonovému sloupku

a – paždík je přišroubován k plochému železu

b – přichycení ocelovou svorkou

1 – paždík

2 – sešikmená horní plocha

c – nastavení paždíku přeplátováním na sloupku

Obr. 4 Úprava horních konců latěk

Obr. 5 Šablona na stanovení mezer mezi laťkami

Obr. 6 Založení koncového sloupku (a) a vzpěry (b)

Obr. 7 Napínání pletiva

1 – ocelový sloupek profilu T 2 – háček, 3 – napínací drát

4 – ocelový prut

Obr. 8 Připevnění napínáku na sloupek a napínání pletiva

1 – napínák, 2 – napínací drát

3 – klíč k napínání, 4 – připevnění napínáku vázacím drátem na sloupek

Obr. 9 Připevnění pletiva k napínacímu drátu

Obr. 10

A – H kotva

B – úhelníková kotva

C – třmenová kotva

Obr. 11

Pomocný rám pro sloupek s kotvou

JAK POSTAVIT PLOT