U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

BEZPEČNÁ PRÁCE S MOTOROVOU PILOU

Kategorie: Dílna | Autor: Ing. MIROSLAV KOSIČKA

Motorová pila se může stát přes veškeré vybavení bezpečnostními prvky nebezpečným nástrojem, pokud se s ní neopatrně zachází. A protože na zahradách je stále co řezat, zopakujme si hlavní zásady, jak s pilou pracovat.

Jedním z nejdůležitějších kroků z pohledu bezpečnosti je už samotný nákup. Samozřejmě je těžké odolat vábení reklamních sloganů slibujících motorové pily za senzační ceny. Je třeba si ale uvědomit, že to může být mnohdy na úkor kvality i bezpečnosti produktu. O kvalitě výrobku napoví i to, zda má pila podrobný český návod, včetně praktických rad pro kácení a použití ochranných pomůcek.

Nákup u vyškoleného prodejce

Při nákupu je nejlepší navštívit specializovanou prodejnu s kvalitním servisem a širokým výběrem. V takové prodejně máte vždy k dispozici prostory, kde je možné si pilu vyzkoušet a „osahat“. Navíc veškeré vaše dotazy zodpoví vyškolený prodejce, který svými odbornými znalostmi garantuje, že zakoupíte takovou motorovou pilu, která je pro vaše účely optimální. A nejen to. Prodejce předá stroj odzkoušený a připravený k provozu a informuje o správné a bezpečné obsluze, případně poradí s nákupem dalších pomůcek, příslušenství a ochranných prostředků.

Vhodné oblečení je základ

Oblečení musí být účelné a nesmí překážet v pohybu. Nejlepší je těsně přiléhající oděv s ochrannou vložkou proti pořezání nebo kombinéza. V žádném případě nepoužívejte pracovní plášť! Vyvarujte se oblečení, které by mohlo uváznout ve dřevě či křoví. Boty noste nejlépe bezpečnostní, s protiskluzovou podrážkou a ocelí vyztuženou špičkou. Ochrannou přilbu používejte vždy, pokud jdete do lesa či na zahradu prořezávat větve, především jako ochranu proti předmětům spadlým seshora.

   Dalšími nezbytnými pomůckami jsou chrániče sluchu a ochranné brýle, nebo ještě lépe obličejový štít. Všechny tyto doplňky lze zakoupit jako přilbovou soupravu. Investice do ní je určitě smysluplná vzhledem k tomu, že si tím ochráníte nejcennější smyslové orgány. Nebezpečí představují především odletující třísky či kameny při nechtěném zaříznutí pily do země, ale i samotná motorová pila v případě zpětného rázu. Nezapomeňte ani na vhodné a pevné rukavice.

Než se pustíte do práce

Zkontrolujte, zda vše funguje, tak jak má. Především se zaměřte na funkčnost řetězové brzdy. Dále na správné nasazení vodicí lišty, napnutí pilového řetězu a uzavření palivových nádržek. Pokud si nejste jisti, nebojte si vzít k ruce návod. Jestli je vše v pořádku, přichází na řadu nastartování pily. Pilu startujete minimálně 3 metry od místa tankování a nikdy v uzavřeném prostoru. Dbejte na to, abyste v pracovním prostoru byli sami, především pozor na děti!

   Před samotným nastartováním zablokujte řetězovou brzdu, protože jinak se můžete poranit běžícím řetězem. Motorovou pilu nestartujte z ruky, ale jen v pozici, kdy pila je umístěna na rovné podložce, levá ruka drží přední rukojeť a tiskne pilu k podložce (zemi) a špička pravé nohy je vložena do zadní rukojeti pily. Nastartovanou pilu s běžícím řetězem nikdy nepřenášejte! Dnes kvalitní pilu nastartujete i bez nepříjemných škubavých pohybů, pokud je vybavena například řešením ErgoStart. To nabízí snadné a šetrné startování díky dodatečné pružině mezi klikovým hřídelem a kladkou spouštěcího lanka. Vyvarujte se vlastních oprav, ty svěřte autorizovanému servisu. Sami provádějte pouze pravidelnou údržbu a menší opravy uvedené v návodu.

Na co dát pozor při řezání

Pracujte s rozvahou a nepřepínejte své síly. Vždy mějte na paměti, že motorová pila se může v okamžiku změnit v nebezpečný stroj. Zvýšené opatrnosti dbejte na kluzkém povrchu, ve sněhu nebo na ledu, ve svažitém nebo nerovném terénu. Při řezání zaujměte jistý a bezpečný postoj. Nikdy nepracujte v uzavřeném prostoru, protože motorová pila produkuje jedovaté zplodiny, a ty mohou být při nedostatečné cirkulaci vzduchu životu nebezpečné. Při práci rozhodně nekuřte! Při déletrvajícím použití stroje je nutné počítat s únavou a případnými poruchami prokrvení rukou způsobenými vibracemi. Vibrace napomáhají eliminovat antivibrační prvky u moderních pil a ochranné rukavice. Nejlepší ale je pravidelně odpočívat.

   Při práci vždy držte pilu oběma rukama. Pravá ruka je na zadní rukojeti, a to platí i pro leváky. Pro bezpečné vedení pily pevně obemkněte palcem jak přední, tak i zadní rukojeť. Pilou neřezejte výš, než máte ramena. Pro řezání kulatiny používejte kozlíky na řezání dřeva, nepřidržujte kulatinu nohou, poněvadž může dojít ke zranění. Při řezu nesmí vodicí lišta mířit na nohy či jiné části těla, neboť při proříznutí by mohlo dojít ke kontaktu a následnému zranění.

   Pracujte jen s ostrým pilovým řetězem. Pila by se do dřeva měla zařezávat vlastní hmotností. Je vhodné vlastnit dva i tři řetězy, abyste tupý mohli nahradit ostrým. Práce s tupým řetězem je zdlouhavá a zatěžuje jak obsluhu, tak stroj. Je také nejčastější příčinou poruch a poškození pily.

   Používejte kvalitní palivo i mazací olej pro pilový řetěz. Je třeba si uvědomit, že připravené palivo v nádrži pily i zásobním kanystru rychle ztrácí kvalitu, i když jsou nádoby uzavřeny. Proto je třeba připravené palivo spotřebovat přibližně do jednoho měsíce od nákupu u čerpací stanice. Při nahodilém používání pily je dobré po skončení práce vyprázdnit nádržku paliva. Pak pilu nastartovat a tzv. „vyjet do sucha“, aby se spotřebovalo palivo z palivových cest – to může trvat až minutu.

   Pro méně časté užívání pily není vhodné používat rostlinný – biologicky odbouratelný olej na mazání řetězu. Jeho odbourávání totiž probíhá i v odložené pile a zaviní pak docela náročnou a drahou opravu mazacího systému. Při provozu s tímto druhem oleje doporučujeme před dlouhodobější přestávkou (měsíc) promazat pilu běžným levným motorovým minerálním olejem a s tímto olejem v nádržce pilu uskladnit. Pokud nepracujete s pilou na lesním pozemku při hospodářské činnosti, není zákonnou povinností používat biologicky odbouratelné oleje na mazání řetězu motorové pily.

Jak bezpečně kácet

Rozhodně dvakrát měřte a jednou řežte. Pečlivé plánování a příprava prostoru je alfou a omegou. Velké a vzrostlé stromy raději svěřte do rukou odborníků, jinak hazardujete nejenom se svým zdravím, ale i majetkem. Bezpečné kácení takových stromů vyžaduje větší praxi. Pokácený strom nemusí vždy spadnout podle vašich představ. Ovšem kácení menších ovocných stromů jistě zvládnete. Součástí návodu k obsluze motorové pily u značkových výrobců je i obsáhlý návod pro jednotlivé kácecí a manipulační techniky, které vycházejí z každodenní praxe profesionálních dřevorubců. Zcela jistě se proto vyplatí uvedený návod prostudovat a popsané postupy používat.

***

JAK NA TO

* Používejte kvalitní motorovou pilu osvědčených výrobců

* Naučte se s pilou zacházet – nechte si ji předvést v obchodě

* Přečtěte si návod a pokyny pro bezpečnou práci a řiďte se jimi

* Používejte ochranné pomůcky a správný oděv

* Nezapomeňte zkontrolovat pilu předtím, než začnete pracovat, dopřejte jí pravidelný značkový servis

* Pilu nestartujte z ruky a startujte ji se zablokovanou řetězovou brzdou

* Pilu držte vždy oběma rukama

* Pracujte klidně a s rozvahou

* Při práci nekuřte a nepracujte v uzavřených prostorech

* Mějte vždy na paměti, že motorová pila dokáže být velmi nebezpečná

Bezpečnostní prvky kvalitní motorové pily

1 Řetězová brzda – při zpětném vrhu řezné části ruka na přední rukojeti aktivuje brzdu a zastaví běh řetězu 2 Zařízení pro rychlonapínání řetězu bez použití nářadí 3 Zachytávač přetrženého řetězu – zachycuje spadlý nebo přetržený řetěz, aby nevylétl ze stroje 4 Antivibrační systém – snižuje přenos vibrací od motoru a pilového řetězu na ruce uživatele 5 Brzda řetězu QuickStop Super – přídavný brzdový systém. Pilový řetěz se zastaví, když uvolníte zadní rukojeť. Není běžnou výbavou motorových benzínových pil. V základní výbavě jej mají jen některé značkové elektrické pily

O autorovi| TEXT: Ing. MIROSLAV KOSIČKA, šéftechnik firmy Andreas STIHL, s.r.o.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO: STIHL

BEZPEČNÁ PRÁCE S MOTOROVOU PILOU