Sloupky a pilíře

Sloupky a pilíře z různých materiálů jsou oblíbeným prvkem tradičního venkovského stavitelství. Součástí starých chalup bývají poměrně často. Nechte se jimi inspirovat třeba při stavbě plotů či verand.

veranda domu s cihlovými pilíři má zajímavou atmosféru

Podle odborné stavební terminologie je sloup svislý konstrukční prvek, který slouží především k přenosu zatížení, ale často má i dekorativní funkci. Opěrné sloupy s požadavkem na větší nosnost bývají obvykle z cihel nebo kamene a nazývají se pilíře, méně zatěžované opory nebo dekorativní prvky se pak označují jako sloupky a kromě jiných materiálů bývají často i ze dřeva, které může být i vyřezávané nebo soustružené.

tvárnice pro ztracené bednění se využívají i při stavbě plotových pilířů

V současné době se pro stavbu sloupků a pilířů používají kromě tradičních stavebních materiálů i prefabrikované prvky, například cihelné nebo betonové tvárnice včetně tvárnic pro ztracené bednění. Existují i sloupky vytesané z kamene nebo odlité z betonu.

Pevné a rovné

Téma zděných sloupků a pilířů se stává aktuálním například při stavbě plotů nebo zídek. Sloupky ale mohou zajímavě nahradit třeba i obvyklé dřevěné trámy ve svislých konstrukcích pergol nebo verand. Alespoň základní poznatky o zdění pilířů je dobré mít i pro jejich případnou opravu. Pokud jsou nosné, musí být nekompromisně pevné a stát na kvalitních základech. A také musí být rovné (resp. svislé), což není pro nezkušeného stavitele právě jednoduchý úkol.

Například stavba cihlových pilířů je poměrně náročná, ale výsledný efekt může být jedinečný. Pokud se chystáte stavět plot nebo třeba stylový přístřešek pro venkovní grilování a podaří-li se vám sehnat dostatek kvalitně vypálených starých cihel z bouračky nebo nevyužitých zásob, můžete díky cihlovým pilířům vytvořit prvky, které vašemu domu dodají výjimečnou atmosféru.

konstrukce obdélníkového pilíře z děrovaných cihel

Ke zdění cihlových pilířů se používají celé nebo dělené cihly bez trhlin a prasklin. Při zdění je třeba zvláště pečlivě dbát na vyplnění ložných i styčných spár maltou a neustále kontrolovat svislost, aby se pilíř nevychyloval. Dbejte také na to, aby tloušťka spár nepřesahovala jeden centimetr. Pilíře by se neměly narušovat vysekáváním jakýchkoli rýh, kapes a děr, aby se už dále nezmenšoval jejich průřez a nehrozilo popraskání už uložených cihel.

Všechna tato pravidla zdůrazňuje odborná literatura především pro nutnou stabilitu, spolehlivost a nosnost pilířů. Posílit ji lze naopak uložením podélné i příčné armovací výztuže. A zvýšení nosnosti a pevnosti stávajících pilířů lze dosáhnout jejich obezděním a vložením dodatečných výztuží do zdiva.

Podobným způsobem se postupuje při stavbě pilířů z kamene, jejichž nepravidelné tvary však mohou klást na přesnost stavby, svislost i odpovídající tloušťku spár ještě větší nároky než cihly.

Dobrý základ a izolace

v duté konstrukci sloupku tvoří armaturu železná traverza

Při zdění plotových či nosných cihlových pilířů je velmi důležité i správné založení takové ministavby. Jámu je dobré vyhloubit do 80centimetrové hloubky, vysypat hrubým štěrkem a vybetonovat s tím, že vytvoříte z latí nebo prken jednoduché bednění (rámeček), které umožní „zvednout“ betopro nový základ zhruba pět až deset centimetrů nad úroveň povrchu.

Do středu základu zabetonujte několik armovacích tyčí, které by měly být na konci dolní (zabetonované) části zahnuté. Cihlový sloupek od základů izolujte proti vzlínání vlhkosti. Hydroizolaci nejsnáze vytvoříte pomocí asfaltového pásu, který napíchnete na roxorové armovací tyče. Je nutné pečlivě izolovat (zatavit) i okolí otvorů tyče v lepence. Dutý střed sloupků s armovacími tyčemi se pak vybetonuje nebo vyplní maltou a kamenivem. Takové sloupky budou dostatečně stabilní například pro plot nebo jako součást exteriérové cihlové zdi.

Jak na stavbu pilířů

schéma vazby cihelného zdiva v pilíři

Konstrukci pilířů, u nichž je hlavním požadavkem dostatečná nosnost, raději konzultujte se statikem. Při jejich stavbě raději volte vyzdívání bez vnitřní dutiny (viz obr. vazby zdiva v pilíři). Správné vázání cihel je důležité pro pevnost a stabilitu pilíře, bohužel je třeba počítat s větším odpadem stavebního materiálu.

Při zdění nosných sloupků z různých systémů betonových prefabrikátů či tvárnic pro ztracené bednění postupujte podle návodu od výrobců jednotlivých značek. Systémy se mohou lišit v doporučeném způsobu výztuže či možností využití zámků a dílů, které zdění sloupků usnadní. Pro zdění nosných sloupků ohrad a plotů existují tvárnice s nejrůznějšími dekory povrchů a také výběr z několika barevných odstínů.

text: Richard Guryča
foto: Shutterstock
kresba: Petr Živný

Sloupky a pilíře

Sloupky a pilíře