U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Sklopné okapové žlaby

Kategorie: Inspirace | Autor:

V podhorských a horských oblastech, kde bývá v zimním období velké množství sněhových srážek, způsobují větší sněhové nadílky značné škody na okapech. Zvláště tehdy, kdy nejprve sníh přes den změkne a později v noci zas zmrzne, se na střechách domů vytvářejí ledové desky, které se při tání uvolňují a silně poškozují okapy i svody dešťové vody. Tady může pomoci systém sklopných okapů.

Okapové háky jsou na krokve upevněny tak, aby byly volně otočné kolem dříku vrutu se šestihrannou hlavou (1), který není ke krokvi úplně dotažen. Vrut 2 je zašroubován pod hákem a podpírá ho, aby byl ve správné poloze. Když se před příchodem zimy mají žlaby sklopit, vysune se nejdřív žlab z kolena okapového svodu, povolí se poněkud vruty 1 a žlaby se nadzvednou. Tahem do strany se háky přesunou přes hlavy vrutů 2 a háky se sklopí do svislé polohy. Při zpětné montáži okapů je postup obrácený.

KRESBY JOSEF ŠŤASTNÝ, FOTO ARCHIV

Sklopné okapové žlaby