U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

GALERIE POD STROMY

Kategorie: Návštěva | Autor: VS

ZAHRANIČÍ

Black Bear Gallery leží vedle jedné z odboček třistapětadevadesáté silnice ve východní části Kalifornie, poblíž hranice sNevadou. Slovo Gallery je v těchto končinách z pohledu Evropana trochu zavádějící, protože často označuje obchod vedený sice s určitou výtvarnou ambicí, avšak jeho majitelé v něm shromažďují a prodávají také rozličné cetky, dárky a suvenýry nevalné hodnoty.

Black Bear Gallery patří podle našeho letmého dojmu k těm místům, která si uprostřed kopcovité a dramaticky utvářené krajiny zdejšího venkova nehrají na vysoký styl. Jako lákadlo pro oči řidičů stojí vedle silnice malá “zahrádka” s barevnými zahradními korouhvemi, kdežto uvnitř nízkého proskleného bungalovu jsou ke koupi medvědí kůže, masivní dřevěný nábytek, ale také keramika a drobné výrobky mexického a indiánského původu. Majitelka obchodu říká, že prodává především předměty pro radost, které si lidé rádi pořizují, i když je nepotřebují. Mexické výrobky se jí líbí hlavně pro zvláštní barevnost azdobení, kdežto indiánská tvorba je zajímavá hloubkou své symboliky. Hodně se prodávají například indiánské dream catchers, což můžeme volně přeložit jako “lapače snů”. Mnoho předmětů pocházejících od původních obyvatel Ameriky má svůj příběh, svoji legendu. O dream catchers jsme slyšeli, že se v indiánských rodinách zavěšovaly podobný dream catcher vytvořit a zavěsit jej nad oblíbené odpočinkové místo na chatě nebo na chalupě. Otázkou je, jestli nám Indiáni nezamlčeli nějaké důležité tajemství související s jeho výrobou, a jestli tajemná moc lapače snů bude působit také v české kotlině. K barevným korouhvím na kraji silnice majitelka galerie říká: “Lidé si je rádi kupují, protože farmy a obydlí malým dětem nad postýlku a později je provázely celým životem. Tím nabývaly na síle, na tajemné účinnosti. Jejich tvar symbolizuje pavučinu, která v noci zachytává sny poletující vzduchem. Ty dobré a příjemné pronikají ke spícímu dírkou uprostřed, kdežto špatné sny zůstanou zachyceny v síti a denní světlo je zabije. Mnozí lidé si dávají dream catchers nad své pracovní místo nebo je zavěšují nad zrcátko do auta s představou, že je ochrání od špatných myšlenek a činů. Lapač nepříjemných snů vidíte na fotografii a jistě těm šikovnějším z vás by nedalo příliš námahy u nás leží často velice daleko od sebe. Takže když se na zahrádce otáčí korouhev a klape vrtule, necítí se zdejší obyvatelé tak sami.” Opět můžeme aktualizovat na domácí poměry: Třeba čtenáře našeho časopisu malá přehlídka kalifornských korouhví povzbudí ainspiruje k vlastní tvorbě.

GALERIE POD STROMY