U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SKANZENY V ČESKÉ REPUBLICE

Kategorie: Volný čas | Autor: rab

5. Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici

První snahy o vybudování muzea v přírodě na jižní Moravě se objevily na počátku 20. století, výstavba muzea však začala až v roce 1973 péčí Ústavu lidové kultury ve Strážnici. Na území o rozloze 9,5 ha je přeneseno nebo znovu postaveno 66 objektů lidových staveb. Okolní terén byl uměle modelován navážkami a osázen zelení tak, aby co nejvíce odpovídal původnímu prostředí. Skanzen je rozčleněn do několika areálů představujících lidové stavitelství jednotlivých národopisných oblastí Slovácka. Od roku 1981 jsou veřejnosti zpřístupněny areály Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka, technických vodních staveb, vinohradnický areál a areál lučního hospodářství. Muzeum podává přehled o lidové architektuře pocházející převážně z 19. století. Většinu objektů tvoří usedlosti s obytnými a hospodářskými stavbami vybavené dobovým inventářem. Technické objekty a řemeslnou výrobu zastupuje například kovárna z Lipova a tkalcovská dílna z Nové Lhoty na Horňácku. Rozsáhlý soubor vinohradnických staveb spolu s vinohradem představujícím pěstování vína od nejstarších dob po současnost je … (viz tajenka). Vstupní budovou muzea vesnice je rekonstruovaný památkově chráněný objekt panského pivovaru, sloužící jako zázemí pro návštěvníky. Areál muzea oživují zvykoslovné pořady, ukázky rukodělných technik, a vždy poslední víkend v červnu se stává atraktivním prostředím pro programy Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice. V nedalekém strážnickém zámku, v sídle Ústavu lidové kultury, je zpřístupněna ve středoevropském měřítku ojedinělá expozice lidových hudebních nástrojů, představující více než 400 unikátních exemplářů.

SKANZENY V ČESKÉ REPUBLICE