U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Nejstarší dřevěné chalupy

Kategorie: Návštěva | Autor: rab

O značném stáří domu čp. 53 ve Rtyni v Podkrkonoší nevěděl do roku 1994 nikdo. Teprve odborný průzkum datoval dřevěné roubení do let 1547 – 48 a dům tak získal prvenství mezi našimi nejstaršími venkovskými stavbami

Venkovské stavby mohou skrývat nejedno překvapení. Ještě nedávno se soudilo, že naše vesnice postrádají stavební památky z období středověku. Mnohokrát je postihly ničivé požáry, povodně, válečné události, v nové době necitlivé přestavby. Jednou z nejstarších dřevěných staveb, datovanou rokem 1617 vyrytým do trámu, bývala vorařská hospoda v Živohošti na Benešovsku, kterou však z nedbalosti zničili budovatelé Slapské vodní nádrže. Ve druhé polovině 20. století se začaly objevovat díky záslužnému terénnímu výzkumu Jiřího Škabrady, docenta fakulty architektury ČVUT v Praze, pozůstatky středověkých staveb ve značném počtu zejména v jihočeských obcích, například v Krníně, Čertyni, Opalicích, Dublovicích, Dražkově, Soběnicích, Bláhově Lhotě, ale i v Třebízi na Slánsku nebo Čížově u Jihlavy. Jednalo se však převážně o objekty zděné. Velmi staré dřevěné objekty jsou známy například ze Švejcarovy Lhoty, Vitějovic, Pohorska u Sušice, Zbečna, Vračovic na Ústeckoorlicku nebo z obce Stachy-Chalupy na Prachaticku, kde je i v okolí dochováno mnoho staveb archaických konstrukcí. Za nejstarší u nás byl považován dům čp. 2 v Lučicích u Chudenic nedaleko známého hradu Švihova, datovaný do roku 1556 (bohužel nedávno degradovaný nevhodnou střešní krytinou, střešními okny a novou zděnou přístavbou) a dům čp. 171 v Čisté u Litomyšle. Oba objekty obsahují mohutné obytné jizby, pro něž jsou charakteristické tzv. dymné otvory umístěné obvykle ve štítových stěnách domu. Novým objevem posunujícím stáří dochovaných dřevěných venkovských domů dále do minulosti je chalupa čp. 53 ve Rtyni v Podkrkonoší. Existence této památky byla zjištěna teprve v roce 1994, a to paradoxně v souvislosti se žádostí vlastníků o její demolici. V té době však ještě nikdo netušil, co dům skrývá, byl považován za objekt z 19. století, na které je okolí poměrně bohaté. Přesto se památkáři pokusili demolici zabránit návrhem na prohlášení domu za kulturní památku, a to i proti vůli vlastníků. Ministerstvo kultury návrhu vyhovělo, dokonce v neobvykle rekordním čase. Teprve následně provedený stavebně historický průzkum vedl k objevu archaických konstrukcí a dendrochronologický průzkum prokázal, že dřevo stromů použitých na stavbu bylo pokáceno v letech 1547 – 48, což potvrdilo, že se jedná o nejstarší dochovaný stojící vesnický roubený dům u nás. V té souvislosti byly také objeveny písemné doklady o majitelích domu již z roku 1588. Současní majitelé Jiří a Milada Trachtovi se však zpočátku ze zcela pochopitelných důvodů bránili zásahům do vlastnických práv, neboť koupili pozemek s polorozbořenou chalupou proto, že její demolice měla uvolnit místo pro nový dům. Zaplatili za parcelu, kterou nakonec nemohou využívat v původně předpokládaném rozsahu. Stát jim naštěstí alespoň částečně majetkovou újmu kompenzoval a uvolnil na opravu památky prostředky z Programu záchrany architektonického dědictví. Mohutný dům s předním roubeným obytným traktem se nachází ve východní části městečka. Jeho dnešní podoba je výsledkem složitého stavebního vývoje. Nejstarší obytný přední díl domu zbudovaný z kuláčů sestává ze dvou částí – mimořádně rozměrné původně dymné jizby s povalovým stropem a sousední světničky s komorou v patře. Značná výška obytné jizby a dochované “dymné” otvory v čelní stěně a mezi jizbou a sousední komorou jsou vzácnými pozůstatky původního archaického způsobu vytápění. Později byla do prostoru síně dodatečně vestavěna černá kuchyně s mohutným komínem. Hospodářská část domu, stáje a chlévy, byla přestavěna klasicistně v 19. století. Následující období přinesla ještě některé stavební úpravy, například krovu či oken, ale celkové radikální přestavby byl dům, jako jeden z mála, ušetřen. Rekonstrukce této významné památky ještě zdaleka není hotova. Bylo by třeba dalších peněz na dokončení oprav, které svou náročností přesahují možnosti majitelů.

Nejstarší dřevěné chalupy