U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SKANZENY V ČESKÉ REPUBLICE

Kategorie: Volný čas | Autor: rab

3. Muzeum lidové architektury Zubrnice

Nejmladší skanzen u nás leží v kopcovité krajině Českého středohoří, v areálu historické obce Zubrnice, založené již ve 12. století. Muzeum vzniklo z iniciativy několika nadšenců, první soubor staveb byl zpřístupněn v roce 1987. Zubrnické muzeum dokumentuje život, práci a kulturu původního obyvatelstva v bývalém německém prostředí severozápadních Čech. Byly využity nejhodnotnější zděné, hrázděné i roubené stavby ve středu obce a jejím okolí, doplněné o další sem přenesené objekty. Zpřístupněn je komplex chmelařské usedlosti čp. 61 z roku 1808, dnes hlavní vstup do muzea, obsahující patrový roubený dům, výměnek, kůlnu na vozy, roubený špýchar, hrázděnou stodolu i unikátní, dodnes funkční teplovzdušnou sušárnu na ovoce. Atraktivní expozicí je vesnická škola z roku 1863 v domě čp. 26 a starý obchod v čp. 74, který svému účelu sloužil od konce 19. století do počátku 50. let minulého století. Na náves byla přenesena barokní studna, (viz tajenka). Nad obcí stojí neobvyklá hrázděná kaple Nejsvětější Trojice, opodál u Lučního potoka najdeme roubený vodní mlýn čp. 27, jeden z posledních funkčních mlýnů v Čechách s opravdovým mlýnským kolem. Také malé nádraží nedaleko vsi, na dnes již zrušené trati (postavené jako soukromá místní dráha v letech 1889-90), se roku 1996 proměnilo v malé železniční muzeum. Dnes je v péči občanského sdružení Zubrnická museální železnice. V bývalém skladišti zboží a spěšnin je expozice o historii i současnosti dráhy, kterou venku doplňují historická železniční vozidla, drezíny, kolejový jeřáb na ruční pohon a jiné. Trať by měla sloužit jako muzejní železnice, dopravující návštěvníky do skanzenu.

Tajenka z č. 1/2002 zněla:

staré druhy ovocných a okrasných dřevin

Poukázku na slevu 500 Kč vyhrávají:

František Spitzer, Kněžmost

B. Skoupá, Smiřice

Ant. Mykiska, Praha

Tajenku dnešní křížovky pošlete do 31. března na adresu: redakce Chatař & chalupář, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. I tentokrát tři vylosovaní čtenáři dostanou poukázku na slevu 500 Kč při nákupu v prodejnách SIKO.

SKANZENY V ČESKÉ REPUBLICE