U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

DŘEVO ZNOVUOBJEVOVANÝ STAVEBNÍ MATERIÁL

Kategorie: Dřevostavby pro třetí tisíciletí | Autor:

V posledních letech se stále více lidí vrací k tradičním osvědčeným materiálům, nezatěžujícím životní prostředí. A to nejen u předmětů denní spotřeby, ale i v takových oblastech, jakými je například stavebnictví.

Je škoda, že i v této oblasti máme za vyspělým světem poměrně značné zpoždění. Než i obyvatelé našeho státu opět přijmou dřevo jako rovnocenný a plnohodnotný stavební materiál, bude zřejmě ještě nutné vynaložit mnoho úsilí. I v řadě zemí, kde je využití této krásné suroviny ve stavebnictví relativně vysoké (Německo 7 %, Rakousko 10 %, Švýcarsko 30 %, Skandinávie 60 až 80 %), probíhají programy na podporu a rozšíření “dřevěné” bytové výstavby.

Technologie dřevěných staveb

Dřevěné konstrukce stěn budov lze nejlépe charakterizovat podle použité technologie a množství dřeva, které se při výstavbě uplatní. Stěny roubené (srubové) – stěna je tvořena vodorovně kladenými trámy či kmeny, v rozích vázanými tesařskými spoji různých konstrukcí. Tento způsob byl v našich podmínkách nejběžnější a byl používán prakticky na celém území Čech. Stěny rámové (bedněné) – stěna je tvořena nosným trámovým systémem, který byl pobíjen zvenčí prkny. Pokud byl vnitřní prostor určen pro obytné účely, rám se pobíjel z obou stran a prostor mezi nimi byl vyplněn slámou či pazdeřím. Výskyt těchto stěn u obytných objektů nebyl v našich podmínkách příliš hojný. Využíval se spíše pro neizolované stěny hospodářských objektů – stodol, dřevníků apod. Stěny hrázděné – podobný systém nosného dřevěného rámu. Mezi trámy se vkládá výplň zpravidla dřevohliněná či těžší výplně z nepálených i pálených cihel nebo kamene. V našich podmínkách byl tento systém používán zejména v německy mluvícím severozápadním pohraničí.

PŘEDNOSTI DŘEVOSTAVEB

* Dřevo je ekologický stavební materiál, jehož zdroje jsou nevyčerpatelné.

* Je skvělým tepelným i zvukovým izolátorem – 22 cm masivu má stejné izolační vlastnosti jako 1,5 metru cihlové zdi.

* Ze dřeva lze stavět nízkoenergetické domy, spořící naše výdaje za vytápění.

* Skutečnost, že není třeba omítek, nátěrů a složitého větrání, přináší další úspory.

* Masiv vytváří atmosféru působící příznivě na zdravotní stav obyvatel a svou krásou a vůní ovlivňuje i jejich psychiku.

* V dřevostavbách je podstatně méně prachu než ve zděných budovách, proto jsou vhodné i pro alergiky.

* Výstavba ze dřeva je vlastně montáží, suchým procesem neomezeným ročními obdobími.

* Konstrukce ze dřeva je lehká (o polovinu lehčí než zděná), přitom pevná a staticky bezpečná i v případě zemětřesení.

DŘEVO ZNOVUOBJEVOVANÝ STAVEBNÍ MATERIÁL