U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Viadrus

Kategorie: Příloha – teplo domova | Autor:

Kotle, radiátory, odlitky

Bohumínský závod topenářské techniky VIADRUS, který je součástí akciové společnosti Železárny a drátovny Bohumín, je jedním z největších výrobců topenářské techniky v České republice. Je tradičním výrobcem litinové topenářské techniky a materiál, který používá k výrobě, je zárukou vysoké účinnosti, spolehlivosti a životnosti kotlů i radiátorů VIADRUS. Závod čerpá nejen z vlastní tradice, která sahá až do roku 1885, ale orientuje se především na nejnovější trendy topenářské techniky. V letošním roce přichází na trh hned s několika novinkami. Ty nejžhavější vám chce představit.

Orientace na uživatele

Snaha rychleji reagovat na přání zákazníků vedla závod VIADRUS k zavedení nové struktury procesního řízení. Od 1. ledna 2002 je vyčleněno v rámci nové struktury pět zákaznických produktových linií:

* kotle do 50 kW – vhodné především pro rodinné domy a menší objekty

* kotle nad 50 kW – určené pro větší objekty

* litinové radiátory

* odlitky z šedé litiny

* odlitky z oceli a neželezných

kovů.

Systém tak umožňuje zaměřit

se více na koncové uživatele a zlepšit komunikaci se zákazníky. Závod poskytuje potřebné informace o jednotlivých výrobcích na své zelené informační lince. Zde navíc můžete získat i další cenné rady například o celkovém řešení vytápění vašich objektů.

Nové technologie

Vývoj výrobků se koncepčně zaměřuje na nejnovější trendy v oblasti topenářské techniky.

Ty se v posledních letech orientují na obnovitelné zdroje energie, například spalování biomasy,

a také kondenzační technologie. Jejich společným jmenovatelem je efektivnější využití paliv s ohledem na životní prostředí. Tradiční předností výrobků VIADRUS zůstávají litinové výměníky, které mají zásluhu na vysoké životnosti kotlů.

Novinky letošního roku

Pro letošní rok je připraveno hned několik novinek. Patří mezi ně možnost barevného provede-ní radiátorů, kdy si uživatel může vybrat jakoukoli barvu ze vzorní-ku RAL.Největší pozornost zasluhují nové kotle: stacionární nízkoteplotní kotel GARDE a litinové automatické kotle na dřevní hmotu HERCULES BIO a HERCULES ECO. Všechny kotle spojuje vysoká životnost, účinnost a úspora energie. Na trh budou uvedeny závěrem roku, veřejnosti pak budou oficiálně představeny koncem listopadu na Mezinárodním oborovém veletrhu AQUA-THERM Praha.

Nízkoteplotní kotel Garde

Tento stacionární nízkoteplotní litinový plynový kotel nabízí řadu nadstandardních výhod. Je to především nová konstrukce litinového výměníku, která na rozdíl od klasických výměníků pracujících s teplotou vratné vody 50 °C umožňuje snížit teplotu vratné vody na 30 °C aniž by docházelo k poškození litinového výměníku nízkoteplotní korozí. Toto těleso je zároveň jednoduše mechanicky čistitelné. Další výhodou je úsporný provoz kotle, který je dán vysokou 93 % účinností spalování a možností napojení čidel, která reagují jak na teplotu v domě, tak na teplotu venkovní. Použití dvoustupňového ventilu umožňuje přepnout na snížený úsporný provoz v přechodovém klimatickém období. Kotel také nabízí komfort přípravy teplé užitkové vody připojením zásobníkového ohřívače vody ve stejném designu kotle. Použití nuceného odtahu spalin nabízí odvod spalin do venkovního prostoru přes obvodovou zeď. Významným bezpečnostním prvkem provozu kotle je pojist-ka zpětného toku spalin, která odstaví kotel z provozu v případě nedostatečného tahu komína. Kotel Garde je šetrný k životnímu prostředí a splňuje hodnoty stanovené pro “Ekologicky šetrný výrobek”.

Ekologické kotle HERCULES a HERCULES ECO

Mnoho nadstandardních výhod nabízí další novinky závodu VIADRUS – litinové automatické kotle na dřevní hmotu HERCULES BIO a HERCULES ECO. Výměník u těchto kotlů je z litiny a zaručuje velmi vysokou životnost. Jak už název napovídá, kotle spalují Biomasu – dřevní odpad jako je štěpka, hobliny, piliny, brikety nebo peletky. Nespornou předností kotle Hercules Bio a Eco je automatický provoz a odvod spalin odtahovým ventilátorem. Vysoká účinnost spalování až 84 % přináší úsporu nákladů na vytápění. Spalování biomasy přináší nejen nízké provozní náklady, ale také zaručuje šetrnost vůči životnímu prostředí.Pro oba výrobky bude platit možnost získání státní dotaceve výši 50 % celkových nákladů pořízení. Jedná se o směrnici Ministra životního prostředí v rámci Státního programu úspor energie platné pro rok 2002 – podpora enviromentálně šetrných způsobů vytápění a ohřev TUV pro byty a rodinné domky pro fyzické osoby pod označením 1 A.

Moderní vzhled a ekologický provoz

Závod VIADRUS nemyslí pouze

na technické kvality svých výrobků, ale zároveň pro své výrobky připravuje zcela nový moderní design, který odpovídá estetickým nárokům doby. Závod spolupracuje na moderním vzhledu svých výrobků s přední českou designérskou firmou a postupně bude do jednotného stylu sladěna celá výrobková řada. Moderní vzhled tak doplní největší přednosti všech výrobků bohumínského závodu VIADRUS – úsporu nákladů, ekologický provoz a dlouhou životnost.

FOTO 1 – G42 GARDE

FOTO 2 – U22 HERCULES

FOTO 3 – KALOR

Viadrus