Šindelové střechy se vracejí na výsluní zájmu

Rubrika: Market

Střechy pokryté šindelem mají nezaměnitelnou osobitost, charakteristiku vyplývající ze struktury štípaného dřeva, lehkost, plastičnost a variabilitu.

Ze štípaných šindelů lze zhotovit libovolný tvar střechy. Štípané dřevěné šindele patří nejen na památkově chráněné objekty, ale díky moderním impregnačním a konzervačním látkám, jež podstatně prodloužily jejich životnost, i na nové roubené a dřevěné domy, zahradní altány či pergoly.

Dřevěný šindel – Kameničky

K výrobě dřevěných šindelů se používá v zimním období pokácené smrkové či modřínové dřevo. Vybírá se z vyšších poloh takové, aby jeho letokruhy byly hustě vedle sebe a vlákna se stáčela mírně doleva.
Dřevěné šindele se vyrábějí štípáním a pak se ručně opracovávají pořízem. Podle délky budoucího šindele se nařežou špalky, paprskovitě se rozštípají, opracují pořízem na obřezlici, vyfrézuje se drážka a hotové šindele se vyrovnají do hrání chráněných před deštěm, aby do léta vyschly (zručný řemeslník jich vyrobí za směnu
150 – 200 ks). Vyschlé šindele se pak vyrovnávají do balíků po 1 m2 a namáčejí se v ochranném roztoku. Takto vyrobený šindel je po vyschnutí připraven k pokrývání. Pracnost ruční výroby a originalita každého kusu se následně projevují v ceně takovéto krytiny, což brání jejímu většímu rozšíření.

Šindel dřevěný, nebo plastový?

Tuto otázku si zájemci o pěknou a dříve běžnou krytinu již dnes mohou položit. Kromě tradičního dřevěného štípaného šindele se na trhu již 17 let prodává jeho věrná kopie, ale vyrobená z recyklovaného plastu. Výrobek je chráněn užitným vzorem a nabízí se pod názvem EUREKO DDS II.

Plastový šindel EUREKO DDS II – Borová u Poličky

Tvarem je podobný šindeli ze dřeva, i způsob montáže je obdobný. Povrchovým vzhledem s výraznou kresbou letorostů se podobá letité šindelové krytině. Motivem je dosažení stejného vzhledu krytiny jako u dřevěného šindele s výhodou bezúdržbovosti a finanční dostupnosti této krytiny. Nároží, úžlabí či volská oka se vykrývají skosenou šablonou, nepoužívají se žádné hřebenáče nebo vyplechovaná úžlabí. Přechod mezi sousedními stranami střechy je tak plynulý, a střecha zhotovená ze šindele je tím na první pohled odlišná od ostatních svým měkkým malebným vzhledem známým z Ladových obrazů.

Odpověď, proč jsou na trhu vedle sebe šindel ze dřeva a šindele z tak odlišného materiálu, je jednoduchá. Šindel vyrobený štípáním ze dřeva spolu s následným ručním opracováním je jednou z nejdražších krytin na našem trhu, což některé zájemce odradí a následně „ozdobí“ svou roubenku betonovou krytinou, plechem nebo asfaltovým šindelem.

Plastový šindel EUREKO DDS II – Dobrohostov

Dalším negativním faktorem je následná stálá údržba dřevěného šindele, spočívající v pravidelné obnově ochranného nátěru každých tři až pět let. Dřevěný šindel má však své nezastupitelné místo na památkových objektech nebo u zákazníků, kteří dávají dřevu jako přírodnímu materiálu zásadní přednost.

Co však s těmi tisíci majiteli roubených chaloupek, na kterých ještě pod lepenkou nebo eternitem slouží jako nosná konstrukce původní dřevěný šindel? I oni mají svou představu o navrácení původního vzhledu své chaloupce. A nejen těmto zákazníkům je určen šindel vyrobený z recyklovaného plastu, který je o 1/2 levnější a nevyžaduje již žádnou údržbu. Výrobcem je naopak poskytována 30letá záruka na materiál při životnosti podstatně delší.

Výhodou je i nízká hmotnost krytiny (max. 7 kg/m2), díky níž původní krov nevyžaduje náročnou rekonstrukci. Postačí výměna poškozených prvků a krov může sloužit dál.

U novostaveb nebo rozsáhlých rekonstrukcí se s touto vlastností může počítat, a tím ušetřit nemalé finanční prostředky, které by se jinak musely investovat do nového krovu.

Kontakt: Josef Drdlík
Poděbradovo nám. 283
539 01 Hlinsko v Čechách
tel: 602 831 949
email:
info@strecha-je-hra.cz
www.strecha-je-hra.cz

Komerční prezentace

Šindelové střechy se vracejí na výsluní zájmu