U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Seznamte se s územním plánem

Kategorie: Právo | Autor: epra

Rád bych koupil chalupu nedaleko Žďáru nad Sázavou. Kde mohu zjistit, zda se s touto lokalitou nepočítá v územním plánu pro jiné využití? Mohu do něj někde nahlédnout?

   (K. L., Brno)

Uvedenou tematiku upravuje zák. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláška č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Pokud jde o váš dotaz – ve vlastním zájmu byste si měl zjistit nejen to, zda pro pro obec existuje územní plán, ale také jestli pro danou lokalitu není zpracován regulační plán, zda je obec zahrnuta do území řešeného územním plánem velkého územního celku a zda pro lokalitu není vydán nějaký druh územního rozhodnutí (o stavební uzávěře, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu).

Potřebné informace zjistíte buď na příslušném obecním úřadě (resp. městském úřadě nebo magistrátu), na stavebním úřadě nebo krajském úřadě (na odboru zabývajícím se územním plánováním a stavebním řádem, popř. regionálním rozvojem). Na příslušných úřadech jste oprávněn zdarma nahlížet do uvedených dokumentací a dělat si z nich výpisky. Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny (zák. 386). Vezměte si s sebou snímek pozemkové mapy nebo si alespoň zjistěte číslo pozemku a katastrálního území, kde se nemovitost nachází.

Pokud se vy nebo osoba, kterou pověříte, nevypraví na zjištění těchto okolností osobně, lze si o informace na výše zmíněné úřady napsat. Podle správního řádu je lhůta pro písemné vyřízení žádosti o tyto informace 30 dní. Při osobní návštěvě v úřední dny vám do uvedených dokumentací musí být umožněno nahlédnout.

KRESBA JIŘÍ NOVÁK

Seznamte se s územním plánem