U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

NECHTĚNÝ SYN

Kategorie: Zahrada | Autor: ZEC

Takto jsme si dovolili označit to, čemu se říká plevel. Buďme ale k těmto druhům rostlin alespoň trochu spravedliví. Sami botanikové totiž nedokáží přesně určit, co vlastně plevel je. V minulém století se uplatňovala definice francouzského botanika Alphonse de Candolea, která zněla: “Plevel je všechno, co je pěstováno nezáměrně”. Další botanik, Jean Louis Bernard zase tvrdí, že nalezl definici příhodnější: “Plevel je rostlina, pro níž nebylo nalezeno uplatnění”. Z hlediska současného pohledu botaniky ale žádný plevel jako druh, neexistuje. Nemají spolu totiž většinou nic společného, patří k různým druhům a čeledím, nespojuje je ani typ květenství, ani způsob rozmnožování. Jejich rozlišování rovněž ztěžuje, že kdysi se určité druhy plevelu pěstovaly jako hospodářské kultury a to dokonce záměrně. Dneska jsou však považovány za plevel. Jako příklad lze uvést heřmánek či bodlák, které se kdysi pěstovaly jako kultivovaná rostlina.

NECHTĚNÝ SYN