Léky za volantem mohou být nebezpečné

O tom, že drogy do silničního provozu nepatří, dnes pochybuje již málokdo. Daleko méně se však hovoří o tom, že i řada léků na předpis, či dokonce volně prodejných může být právě pro řidiče riziková.

Léky negativně ovlivňují pozornost, schopnost koncentrace, motoriku a koordinaci pohybů, kvalitu zrakového vnímání, zpomalují reakce, navozují spavost či naopak pocity vnitřního napětí, nebo dokonce agresivitu, nejednou i pocity zmatenosti či závrati. A velice zrádná pak může být i vzájemná kombinace zdánlivě neškodných preparátů či léků s alkoholem. Lidé si často neuvědomují, že negativní účinek léčiv může přetrvávat ještě řadu hodin po jejich podání.
Například průzkum provedený odborníky z francouzské Université Victor Segalen v Bordeaux u zhruba 72 500 řidičů, kteří při nehodě utrpěli zranění, prokázal, že nebezpečné medikamenty se podepisují na vzniku každé 30. dopravní nehody. Výsledky z odborného výzkumu máme ale i z České republiky. Specialisté Centra dopravního výzkumu v letech 2008 a 2009 odebrali 2 039 vzorků slin řidičů, z nichž 108 – tedy 5,3 % – bylo pozitivních. Nacházelo se v nich 83 zakázaných látek a dále pak 55 látek, které sice nejsou zakázány, ale negativně ovlivňují schopnost bezpečně řídit motorová vozidla.

Na jaké léky si dát pozor

Léky je možné rozdělit zhruba do čtyř kategorií: na léky, které nemají na bezpečnost žádný měřitelný vliv; na léky vyžadující opatrnost a pečlivé přečtení příbalového letáku, neboť mohou zvýšit riziko zavinění nehody až o 14 % a na přípravky, které vyžadují vysokou pozornost. Zde by řidiči měli jejich užívání konzultovat s lékařem či lékárníkem, neboť zvyšují riziko zavinění nehody až o 30 %. Dále pak existují medikamenty, které nesmějí řidiči užívat vůbec, při jejich užití totiž narůstá riziko vzniku zaviněné nehody až o 86 %.

Léky, které jsou pro řidiče prokazatelně nebezpečné

Mezi rizikové spadá široká škála skupin medikamentů, jejichž potenciál přispět ke vzniku nehody je opravdu vysoký. Jedná se především o antiepileptika (léky k zabránění vzniku epileptických záchvatů), zvyšující riziko účasti na dopravní nehodě o 41 %. Látky stimulující nebo naopak tlumící centrální nervový systém zvyšují riziko o 30 %, další léky na léčbu nervového systému včetně léků používaných při léčbě závislosti na alkoholu či opiátech pak o 46 %. Nebezpečné jsou ale i další medikamenty, ať už jsou to přípravky na léčbu diabetu, k tlumení projevů Parkinsonovy choroby, či léky používané při léčbě hypertenze, které zvyšují riziko dopravní nehody o 7 %. Podobně riziková jsou též antihistaminika (léky proti alergii) a analgetika, tedy léky k tlumení bolesti.

Jak poznat, které léky mohu užívat?

Motoristé by měli v případě sebemenších pochybností konzultovat vhodnost používání i volně prodejných léků s lékárníkem. Pokud je lék na předpis, rozhodně by měli příslušného lékaře upozornit na to, že usedají za volant. V každém případě se vyplatí pečlivě pročíst příbalový leták. Rizikové mohou být i některé volně prodávané přípravky proti kašli, bolesti či kapky do očí. Pokud by řidič prokazatelně způsobil nehodu pod vlivem léku, u něhož je v příbalovém letáku uvedeno upozornění na možné negativní účinky na řízení vozidel, musí počítat s tím, že k tomu pravděpodobně bude při vyšetřování nehody přihlédnuto.
Před lety bývaly v České republice rizikové léky na obalu označovány varovným trojúhelníčkem. Motoristé tak byli varováni před užitím preparátu, který mohl negativně ovlivnit jejich kondici k řízení vozidla. Dnes nezbývá než si povzdechnout nad tím, že tato praxe byla u nás opuštěna na rozdíl například od Francie, kde byla zavedena jako jeden z kroků ke snižování závažné dopravní nehodovosti. Francouzští řidiči tak na první pohled poznají, nakolik je pro ně léčebný přípravek nebezpečný.
Podle průzkumů jezdí v EU 4 % řidičů pod vlivem drog či nebezpečných léků. Další 3,5 % pak pod vlivem alkoholu. Situace u nás je příznivější, pokud se jedná o poměr řidičů, kteří jezdí pod vlivem psychoaktivních látek. Alarmujícím zjištěním ale je, že naši řidiči jednoznačně vedou, jedná-li se o podíl jedinců s prokázanou přítomností amfetaminů v těle. Mimo jiné proto, že amfetaminy se řadí k nejnebezpečnějším látkám, které způsobují nehody s těžkým zraněním či usmrcením. A tak i přesto, že je stav na našich silnicích poměrně příznivý, je na nebezpečí při řízení vozidel v případě užívání léků a dalších látek potřeba upozorňovat.

Na co dávat pozor, pokud léky užívám, a přesto potřebuji řídit?

  • Sledovat signály těla – únavu, rozostřené vidění, problém s koncentrací, zpomalené reakce, a to zvláště při zahájení léčby
  • Neřídit v ospalosti, nejezdit sám, při jízdě na delší tratě plánovat pravidelné pauzy
  • Nepít při léčbě alkohol
  • Dodržovat časový odstup po užití rizikových léků před řízením (minimálně 10 hodin při užití hypnotik)

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Léky za volantem mohou být nebezpečné