Sádrování a tmelení

Majitelé chalup řeší problémy s odstraňováním a zahlazováním prasklin a spár ve zdi poměrně často. Kromě staré dobré sádry jim mohou usnadnit práci nejrůznější tmely.

Oprava prasklin a spár na stěnách pomocí sádry a špachtle je léta osvědčenou a levnou metodou

Připomeňme si nejdříve vlastnosti sádry. Ta je buď přírodního původu (vyrobená termickým rozkladem sádrovce), nebo je vyrobena z odpadu, vznikajícího v tepelných elektrárnách. Bílý nebo šedý prášek vytváří po smíchání s vodou hmotu, která po vyzrání (po sedmi dnech) vykazuje pevnost 10 MPa, ale může dosáhnout pevnosti až 45 MPa. Její mnohostranné využití zahrnuje i drobné stavební práce a opravy, o nichž je právě řeč.

Je dobré vědět, že existují tři základní kategorie sádry podle rychlosti tuhnutí. Rychle tuhnoucí sádra začíná tuhnout za dvě minuty po zpracování a její doba tuhnutí je 15 minut. Normálně tuhnoucí sádra začíná tuhnout po šesti minutách a ztuhne do 30 minut. Pomalu tuhnoucí sádra tuhne po dvaceti minutách a ztuhnutí jí trvá až devadesát minut. Vybrat si tedy můžete především podle toho, zda potřebujete pracovat rychle, nebo naopak pečlivě a v klidu. Pro drobné opravy tedy obvykle pracujeme s rychle tuhnoucí a s normálně tuhnoucí sádrou. Rychlost tuhnutí ovlivňuje i teplota a také to, zda sádru zpracováváme v kyselé nebo v zásadité vodě.

Jak nakupovat

Při nákupu vhodného typu sádry se obvykle můžeme spolehnout na nápis na obalu. Pokud výrobce doporučuje sádru pro vodoinstalační, elektroinstalační a topenářské práce, můžeme ji bez obav použít i pro drobné opravy. Někteří výrobci specifikují použití sádry přímo v názvech jednotlivých řad, takže můžete vybírat mezi sádrou elektrikářskou, modelářskou či štukatérskou (stavební).

Práce se sádrou

Teplota vzduchu doporučená pro sádrování se obvykle pohybuje mezi 5 až 30 stupni Celsia. Nepracujte se sádrou v mrazu, neměla by totiž podmínky pro správné vyzrávání.

Samotná práce se sádrou je poměrně snadná. Drobné trhlinky proškrábeme škrabkou, sádrovaná místa důkladně vyhladíme. Dokud je sádra řídká, opravíme především drobné praskliny. Jak sádra začne tuhnout, zatahujeme větší trhliny a rohy. Sádrované rohy zaoblíme a vytvarujeme.

Dobrým kompromisem mezi sádrou a tmelem může být sádrový tmel, který se často prodává připravený k okamžitému použití

Do sádry lze při větším rozsahu poškození zdí přidat písek a tuhnutí můžeme zpomalit i přidáním bílého Primalexu. Vyzrálá zasádrovaná místa je možné přebrousit smirkovým papírem nebo brusnou houbičkou.

Výběr správného tmelu

K opravám prasklin a vyplňování spár můžete využít i nejrůznější typy tmelů. Kritériem výběru je dokonalé utěsnění spáry při zachování soudržnosti tmelícího materiálu s podkladem. Důležitou roli hraje i pružnost tmelu v případě, kdy lze předpokládat dilataci spáry. Jednoduše jde o to, aby tmel nepraskal a spára se dále nenarušovala, pokud zdivo pracuje, například vlivem teplotních změn nebo sesedání po rekonstrukci.

Tmely, které jsou obecně dražší než sádra, volíme při náročnějších opravách. Tedy například při „doladění“ návaznosti trámového stropu na zdivo, při budování příček nebo při rozsáhlejších opravách omítky na stěnách před malováním.

Tmely se dělí především na plastické a elastické. Toto dělení je důležité vzhledem ke způsobu použití. Elastické (pružné) tmely se ihned po deformaci (ztlačení, natažení) vracejí do původního tvaru. Plastické lze různě formovat a po naformování zachovávají původní tvar.

Plastické tmely tedy používejte pokud možno jen v místech, kde už nenastane žádná další dilatace, pnutí či jiný pohyb. V ostatních případech pak sáhněte raději do přihrádky s elastickými tmely.

Výrobci dodávají na trh především akrylátové, silikonové a polyuretanové tmely, ale existují i přípravky, obsahující další chemické báze.

Tmely podle materiálů

Běžné nemrazuvzdorné akrylátové tmely se používají v interiéru, stavební akrylátové tmely už mráz vydrží a mohou být použity i v exteriéru. Mrazuvzdornost je důležitá pro výsledný efekt a trvanlivost oprav, proto ji berte v úvahu. Akrylátové barvy se vyznačují menší pružností, ale mezi jejich nesporné výhody patří schopnost vyplnění i relativně širokých spár, přetíratelnost barvami a obvykle i výhodná cena.

Použití tmelů usnadní i aplikace z kartuše pomocí pistole

Velmi pružné a odolné proti UV záření i výkyvům teplot jsou naopak tmely silikonové a polyuretanové. Hodí se spíše pro použití v zátěžových místech, vystavených například dlouhodobému působení vlhkosti.

S tmely pracujte za teplot mezi pěti a třiceti stupni Celsia. K vyzrávání potřebují imrazuvzdorné tmely teplotu nad nulu. Nanášejte je vždy na bezprašný a dobře vysušený povrch. Do spáry tmel vtlačujte pomocí kartušové pistole, případně stěrkou, vždy s mírným přebytkem materiálu, aby nevznikly dutiny. Poté stěrkou přebytečný tmel vtlačte do spáry.

Širší spára vyžaduje trojnásobné nanášení tmele. Nejprve po obou stranách spáry a poté uprostřed. Povrch čerstvě zatmelené spáry můžete upravit navlhčeným štětcem.

Až tmel vyzraje (potřebný údaj najdete na obalu), je možné spáru přetřít barvou. Platí to u všech typů tmelů kromě silikonového. Použijte barvu, která vytvoří dostatečně pružný povrch, a zatmelené místo před nátěrem omyjte a osušte.

www.het.cz, www.soudal.cz

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: ARCHIV FIREM A SHUTTERSTOCK

Sádrování a tmelení