U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Rybíz patří do venkovských zahrad

Kategorie: Zahrada | Autor: Jaroslav Kraus

Z hlediska nároků na půdní a klimatické podmínky se rybízy řadí mezi velmi dobře přizpůsobivé drobné ovoce. Česká republika je díky svým klimatickým podmínkám, velké rozmanitostí terénu a velmi dobré nabídce odrůd pro jeho pěstování přímo předurčena.

Můžeme využít přizpůsobivosti rybízu a vysadit jej i v podhorských oblastech, kde se jeho pěstování zdá ještě vhodnější než v oblastech nížinných. U černého rybízu však musíme ve výše položené oblasti přece jen vybírat vhodné teplejší mikrolokality.

Nároky na stanoviště

Důležitým ukazatelem pro jejich pěstování jsou průměrné roční teploty: pro červené a bílé rybízy je to 6 – 8 °C, pro černé 7 – 9 °C. V místech, která pravidelně postihují jarní mrazy (údolí, kotliny) rybízům namrzají generativní orgány. Červeným a bílým odrůdám vyhovují polohy 200 – 600 m n. m., černé vyžadují polohy do 350 – 400 m n. m. Ve vyšších (400 – 600 m n. m.) je v tuhých zimách nebezpečí namrznutí. Z pohledu nároků na sluneční světlo jsou černé odrůdy náročnější než červené a bílé. Na vláhu mají rybízy největší požadavky v době intenzivního růstu nových výhonů, při květu a při tvorbě a dozrávání bobulí. Pokud v této době nejsou srážky, je nutné zavlažovat. Optimální je roční průměr atmosférických srážek mezi 500 – 700 mm. Pokud jde o půdní podmínky, jsou tyto bobuloviny náročné hlavně na humus; vyhovuje jim jeho obsah nejméně 2 – 2,5 %. Nejlepší jsou půdy vzdušné a kypré, hlinité a hlinitopísčité. Rybízy dobře rostou při mírně kyselé půdní reakci (pH 5,5 – 7,5). Pro ochranu rybízů před chorobami a škůdci je důležité prosvětlovat korunky keřů i stromových rybízů řezem. Odstraňujeme napadené a od-umřelé výhony a celé keře, které jsou přestárlé nebo napadené houbovými chorobami. Pokud se u černých rybízů na jaře vytvoří zvětšené pupeny, které se nerozvinou vlivem působení vlnovníka rybízového (roztoč), musíme je otrhat a zničit. Chemická ochrana se soustřeďuje především na předjarní postřik oleoekolem, který se aplikuje ještě před květem. Proti houbovým chorobám do něj přidáváme přípravek DITHANE M45.

Aby dobře plodily

Rybízy je výhodnější pěstovat ve tvaru keřů, neboť se lépe zmlazují. Při výsadbě keř utopíme 10 cm do země, aby se výhony zmlazovaly ve větším okruhu půdy a výhony zakrátíme (při jarní, únorové výsadbě) na 2 pupeny. Každý rok se snažíme o nárůst 3 výhonů o průměrné délce nejméně 70 cm. Hnojíme hlavně kompostem nebo uleželým hnojem. V plné plodnosti mají mít keře 9 – 12 výhonů s bočním obrostem. Všechny křižující, poléhavé a krátké výhony z keře odstraňujeme, jinak nenarostou dlouhé nové výhony. Aby keře dobře plodily, musíme u černého rybízu odstraňovat čtyřleté odplozené výhony, u červených a bílých rybízů pětileté. Boční obrost zkracujeme podle volného prostoru na 2 – 5 pupenů. Keře rybízu řežeme buď v říjnu nebo velmi brzo po mrazech, tedy začátkem března. Nedoporučuji pěstovat rybíz ve tvaru stromku na meruzalce zlaté, protože dříve ustává v růstu, stárne a špatně se zmlazuje. Ovoce na stromku je pěkné, ale časem je potřeba vysadit nové. Keře vydrží okolo 15 roků, stromkový rybíz v dobrém zdravotním stavu většinou o polovinu méně – podle toho, jak se o něj budeme starat.

NEZAPOMEŇTE

Rybízy lze pěstovat až do 600 m n. m.

Potřebují mírně kyselé humózní půdy

Při růstu nových výhonů, květu a tvorbě bobulí ocení vláhu

Prosvětlování korunky

je nejlepší prevencí proti chorobám

Řežeme v říjnu nebo velmi brzy po mrazech

Ke hnojení se hodí kompost a uleželý hnůj

V dlouhověkosti keře předčí stromky

DOBA ZRALOSTI JEDNOTLIVÝCH ODRŮD

(Uvedený výběr je jen částí odrůd, které v Česku drobní pěstitelé pěstují)

Název   
   Zralost*   Chuť   
   Výška n. m.

Červené odrůdy

Detvan   
   2. týden   kyselejší   300 m

Hron   
   4. týden   kyselejší   350 m

Losan   
   1. týden   sladkokyselý   500 m

Korál   
   3. týden   sladkokyselý   500 m

Maraton   2. týden   sladkokyselý   500 m

Red Lake   1. týden   sladkokyselý   300 m

Rubigo   
   1. týden   sladkokyselý   500 m

Tatran   
   4. týden   kyselejší   350 m

Trent   
   1. týden   sladkokyselý   350 m

Bílé odrůdy

Viktorie   3. týden   sladší   
   600 m

Blanka   
   4. týden   kyselejší   350 m

Primus   
   2. týden   sladkokyselý   350 m

Jantar   
   2. týden   sladší   
   500 m

Orion   
   3. týden   sladší   
   500 m

Olin   
   3. týden   sladkokyselý   500 m

Černé odrůdy

Démon   
   1. týden   sladce navinulý   350 m

Fertödi   
   4. týden   sladce navinulý   350 m

Favorit   
   2. týden   sladce navinulý   350 m

Otelo   
   1. týden   sladce navinulý   350 m

Titania   
   1. týden   sladce navinulý   350 m

Moravia   1. týden   sladce navinulý   350 m

Tsema   
   1. týden   sladce navinulý   350 m

Viola   
   4. týden   sladce navinulý   300 m

*Uvádíme týden měsíce července, kdy dozrávají všechny odrůdy

Podle odrůdy je třeba sazenice rybízu sázet v rozdílné hloubce. Linky na obrázku znázorňují povrch země. Horní je vhodná pro sazenice černého rybízu (ten vysazujeme nejhlouběji), střední označuje červené a bílé druhy, josta, což je kříženec angreštu a černého rybízu, má ráda kořeny blízko k povrchu země

FOTO JIŘINA SEDLÁKOVÁ, LIBUŠE HUBIČKOVÁ A ARCHIV

Rybíz patří do venkovských zahrad