Ruční měření

Rubrika: Dílna

I v době elektroniky se může hodit, když ve vybavení domácí dílny najdeme tak obyčejné měřicí nástroje, jako jsou skládací a svinovací metr, ocelové pravítko, příložník, kovový úhelník a další.

Také při instalaci kuchyňské linky přijde svinovací metr vhod

K odměření části prkna, kterou chcete odříznout, si určitě nevezmete laserový měřič, ale obyčejné pravítko nebo metr.

Skládací metr

Skládací metr byl dlouho nejlepší pomůckou k měření. Vyrábí se v dřevěné i plastové podobě, ve velikostech 1 nebo 2 metry (pak hovoříme o skládacím dvoumetru). Na koncích je opatřen mosaznými koncovkami, ve kterých bývá umístěna nula. Koncovky zabraňují možnému opotřebení materiálu.

Svinovací metr

Svinovací metr je praktický pro svoji skladnost, bez problému se vejde do kapsy

Svinovací metr je dnes stejně často používaný jako skládací, možná ještě více. Má výhodu, že je skladnější – vejde se svinutý do malé krabičky kruhového nebo čtvercového tvaru. Navíc může být nejen dvou, ale i tří až pětimetrový. Pro delší svinovací měřidlo je již vhodnější název pásmo. Na krabičce se většinou nachází jezdec, díky němuž je možné po vytažení potřebné délky metr aretovat, aby se nevracel zpět. Při práci je potřeba si dát pozor na kovový háček, aby se neuvolnil, jinak se meření stává nepřesným.

Měřicí pásmo

Měřicí pásmo je také svinovací, ale jeho délka je deset až padesát metrů. Pro snadnější ovládání jsou kulaté krabice pásma vybaveny skládací kličkou, aby navíjení bylo rychlejší, některá mají i speciální držadlo. Vyrábí se z oceli nebo ze skelného vlákna.

Ocelové pravítko

K přesnému orýsování úhlů na materiálu používáme kovový úhelník

Klasické ocelové pravítko je relativně přesnou pomůckou – nemá totiž žádné části, které se mohou uvolnit, a tak zkreslit měření. Nula je stejně jako v předcházejících případech v hraně.

Kovový úhelník

Kovový úhelník se používá k orýsování úhlů na materiálu. Vyrábí se v několika variantách amůže být i dřevěný nebo plastový. Nejpřesnější úhel samozřejmě narýsujeme úhelníkem kovovým. Jeho kratší rameno se označuje jako jazyk, zatímco dlouhé bývá nazývano čepel.

Kombinací rýsovacího pravítka a úhelníků je příložník. Používá se ke kreslení náčrtků a výkresů.

Vodováha

Vodováha je jednoduchý přístroj, sloužící k vyměření nivelity – vodorovného směru. Základem běžného druhu bublinkové vodováhy je prohnutá trubička s kapalinou (libela), uvnitř které je bublina. Trubička je pevně uložena v hranolu. Bublina má snahu vyplavat na nejvyšší místo trubičky. Poloha bubliny, při níž je hranol ve vodorovné poloze, je na trubičce vyznačena ryskami.

Detail libely bublinkové vodováhy

Jiná je hadicová vodováha, která pracuje na principu spojených nádob. Využívá se především k přenesení výškového bodu z místa na místo.

Rejsek

Rejsek se používá mimo jiné k označení čepů a dlabů. Rejsek je tvořen držákem a dvěmi tyčinkami, na kterých jsou hroty. Posuv tyčinek umožňuje kolík (jeho povolení dovoluje pohybovat tyčinkami, zasunutí naopak posuvu zabraňuje). Kolík může být nahrazen aretačním šroubem. Některé rejsky mají pouze jednu tyčinku a dva hroty. Posuvná rukojeť se pohybuje po ploše opracovávaného řeziva a ostrý hrot vytváří rovnou a přesnou rýhu.

Kružidlo

Příklad použití posuvného měřítka

Kružidlo se podobá klasickým kružítkům, které znáte z geometrie. Oproti nim jsou opatřeny stavěcí maticí nebo zajišťovacím šroubem zabraňujícím nechtěnému rozevření, a tím i nepřesnému orýsování. Kružidla bývají opatřena buď hroty, nebo hrotem a tuhou. První případ je častější.

Posuvné měřítko

Používá se například při měření vnitřních a vnějších průměrů kruhových předmětů. Stupnice na posuvné objímce měřidla umožňuje odečítat i desetiny milimetru. Ještě přesnější je stupnice kulatá nebo měřítko s digitálním displejem.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: SHUTTERSTOCK

Ruční měření