Rozsviťte si světlovodem!

Máte místnosti, například koupelnu, toaletu, schodiště a jiné prostory bez přístupu denního světla? Můžete je sem přivést světlovodem.

Schéma osvětlení domu okny fasádními, střešními i světlovodem

Osvětlení interiérů staveb přirozeným denním světlem je jedním ze základních požadavků zdravého bydlení. Někdy je však třeba řešit osvětlení místností uprostřed dispozice, které nemají fasádní nebo střešní okna či vikýře. Jediným možným řešením bylo využití energeticky poměrně náročného umělého osvětlení. Nyní se ale nabízí možnost osvětlit tyto prostory světlovodem a využít tak přirozeného denního světla s nulovými provozními náklady.

Co je to světlovod?

Světlovod je pasivní osvětlovací systém schopný přenášet světlo na velké vzdálenosti s pomocí odrazů od vysoce reflexního povrchu. Skládá ze tří na sebe navazujících částí – čtvercového rámu s pevným zasklením (někdy s akrylátovou kopulí), pevného tubusu a difuzéru rozptylujícího světlo do místnosti.

Instalaci světlovodu realizují většinou specializované firmy

Základ světlovodu tvoří pevné zasklení nebo kopule umístěná zpravidla na střeše domu. Zasklením proniká denní světlo z oblohy, které prochází kruhovým tubusem. Ten má po celém vnitřním povrchu vysoce odraznou vrstvu, díky níž dokáže přivést světlo až do vzdálenosti 50 metrů od střešního zasklení. I sebezastrčenější místnost v domě vám tak tubusový světlovod prosvětlí přirozeným denním světlem.

Hodnota světelného toku

Světlovody mají několik velikostí – čím větší průměr, tím více světla tubus přivede. Množství přivedeného světla podstatně závisí na počasí, roční době, sklonu střechy, orientaci ke světovým stranám, délce tubusu a počtu kolen. Optimálním řešením je umístění horní části světlovodu na nejvíce osluněnou část střechy, tedy jih až západ.

Zasklená část světlovodu řešeného jako střešní okno

Některé světlovody jsou však vyvinuty s ohledem na to, aby účinně fungovaly i při zatažené obloze. Například hodnota světelného toku světlovodem Velux délky 1 m instalovaném v 15° jižně orientované střechy je 440 lm při zimní zatažené obloze, což odpovídá jedné 60 W žárovce, a až 6500 lm za jasné letní oblohy.

Instalace světlovodu

Světlovod lze instalovat do jakékoliv skládané střešní krytiny ve sklonu 15° – 60°, ve které se jeví jako ploché střešní okno menších rozměrů nebo kopule. Výhodou řešení „střešním oknem“ oproti světlovodům s kopulí je především minimální narušení vzhledu střechy a mnohem větší životnost tvrzeného 4 mm skla v porovnání s akrylátovou kopulí. Oproti tomu střešní kopule světlovodu dokáže optimálně absorbovat jak přímé sluneční paprsky, tak i světlo odražené od střešního pláště či světlo dopadající šikmo na střechu.

Tmavá předsíň „rozsvícená“ světlovodem Velux

Celý systém světlovodu je hermeticky uzavřený, a tím je zajištěna dokonalá vodotěsnost bez možné kondenzace vodních par v tubusu či na vnitřní straně zasklení světlovodu. Horní část světlovodu lze doplnit ventilačním prvkem s možností připojení ventilačního potrubí o průměru 100 mm, a tím využít pro ventilaci stejný prostup střešní konstrukcí jako pro osvětlení. Vlastní instalaci světlovodu obvykle provádějí specializované firmy.

www.svetlovody.cz, www.sepmoravia.cz, www.allux.cz, www.velux.cz, www.ehos.cz

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: VELUX, ALLUX, SEPMORAVIA

Rozsviťte si světlovodem!

Rozsviťte si světlovodem!