Řidiči, pozor na změny

Rubrika: Auto

Od počátku letošního roku došlo k některým změnám, které se týkají účastníků silničního provozu, především řidičů automobilů, ale i cyklistů. O jaké změny se jedná?

Jednou z největších změn je nově vybavená autolékárnička, kterou musejí mít všichni řidiči ve svém vozidle. V lékárničce přibylo několik věcí a také zde musí být návod, jak postupovat při poskytování první pomoci.

Lékárničky s novým obsahem

Lékárničky s novým obsahem

Lékárničky byly doplněny především o vybavení, které má pomoci při záchraně života člověka zraněného při nehodě. Nově tak zde najdeme resuscitační masku pro dýchání z úst do úst, termofólii pro zabalení nebo podložení člověka, aby neprochladl, nůžky, které by již měly opravdu stříhat – měly by být schopny přestřihnout i bezpečnostní pás; obvazy, které již nemusejí být sterilní, ale mají předepsanou savost, a obsahem by měla být také náplast, která bude opravdu lepit.

V některých lékárničkách je návod, jak postupovat při zásahu, obrázkový, někde je pouze slovní. Vyhláška nestanovila (jako je tomu například na Slovensku) podobu návodu. I samotní úředníci na ministerstvu dopravy se přiklonili k tomu, že textový návod je dostačující. Pro řadu řidičů ale asi bude ve stresové situaci při poskytování první pomoci přece jen lepší návod sestávající z návodných obrázků.

Vesty pro větší bezpečnost

Od prvního dne letošního roku musejí mít řidiči ve voze také výstražnou reflexní vestu, respektive podle současné právní normy musí být motorové vozidlo vybaveno oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu. V podstatě to může být cokoliv – páska na ruku, bunda s reflexním páskem apod. Přesto je asi nejjednodušší dát do vozu výstražnou vestu, kterou dnes zakoupíte již za pár desítek korun.

Vesty pro větší bezpečnost

Naše legislativa sice prozatím nehovoří přímo o vestě, ale pokud se vydáte do zahraničí, tak zde je již uvedeno v předpisech, že musíte mít právě vestu. A v řadě zemí ji musí mít řidič na dosah, aby si ji mohl v případě vystoupení z vozu na sebe navléknout, což policisté také poměrně často kontrolují. Vestu si totiž musíte obléci vždy, když vystoupíte z vozu, který brání provozu nebo je odstaven na krajnici – kvůli nehodě, při poruše apod. A ještě jedna poznámka k vestám. Pokud vyrazíte do Rakouska, tak zde by měl počet reflexních vest ve voze odpovídat počtu přepravovaných osob.

Pozor na nové značky

Na silnicích se v poslední době objevily také některé nové dopravní značky. Především se jedná o umístění nových značek v místech, kde se auta setkávají s cyklisty. Nové dopravní značení tvoří dvě značky, dvě dodatkové tabulky pro cyklisty a nové značení na silnici.

Jednou z velkých novinek je to, že cyklistu můžete potkat v jednosměrné ulici v protisměru, pokud to dopravní značka dovoluje. Narazit můžete i na značku, která povoluje cyklistům pokračovat rovně na víceproudé silnici i tehdy, pokud auta musejí odbočit doprava. Cyklista tak křižuje jízdní dráhu automobilu a i zde mohou nastávat nebezpečné situace. Další ze značek ukáže cyklistovi, jak bezpečněji odbočit doleva. Na vozovce se objevují také cyklokoridory, které řidiče upozorňují na to, že se zde mohou pohybovat cyklisté. Ty se vyznačují v místech, kde není možné, aby byla cyklostezka, a do tohoto prostoru mohou vjíždět i auta.

Nové označení najdete i u přejezdu pro kola přimknutého k přechodu pro chodce. Vyznačení je dvojí – barevně odlišeným pruhem, nebo úzkou zebrou, která vytyčuje prostor pro cyklisty navazující na přechod pro chodce.

Parkoviště pro výstup z vozu

A ještě jednu značku můžete nově potkat na silnicích. Modrá značka s písmeny P+R je již velmi dobře známa, především těm, kteří přijíždějí do velkého města. Parkoviště na okraji měst s následnou možností dopravy do centra městskou dopravou již funguje řadu let. Modrá značka s písmeny K+R se začala objevovat až nedávno. Označuje parkoviště, na kterém je možné krátkodobě zastavit a nechat vystoupit cestující, kteří dále jedou hromadnou dopravou. Dobu pro zastavení předpisy nespecifikují, ale předpokládá se, že bude opravdu jen pro vystoupení cestujících a následné odjetí. Značka se objevuje poblíž některých autobusových zastávek, především v Praze poblíž stanic metra. Tato značka nahradila dříve používanou dodatkovou tabulku.

Silniční zákon proti pirátům

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou schválili poslanci, a měla by začít platit od května, mění některé tresty za dopravní přestupky a přidává řidičům některé povinnosti. Jednou ze změn je například povinnost použití zimních pneumatik v období od začátku listopadu do konce března.

Většina změn se ale týká bodového systému. Ten začal u nás platit zhruba před pěti lety a dosud trestal řidiče připsáním bodů za 44 různých přestupků. Nově by jich mělo být obodováno 27. Ze systému byly například vyřazeny všechny přestupky, které byly ohodnoceny jedním bodem. Znamená to, že třeba za překročení rychlosti v obci oméně než pět kilometrů dostane řidič pouze pokutu, ale trestný bod mu úřad již nepřipíše. Stejné je to i s opomenutím při rozsvícení světel, nebo při porušení zákazu vjezdu. Snížené bodové ohodnocení je ale například i u držení telefonu, kde je snížen počet bodů ze tří na dva.

Přísnější postihy

Naopak jsou ale přestupky, za které se bodové ohodnocení zvyšuje. Jedná se především o ty, které mohou přímo ohrozit účastníky silničního provozu. Například se tak zvýší body u nebezpečné jízdy při přejíždění s vozem z jednoho jízdního pruhu do druhého (tzv. myška) – místo tří bodů jich bude pět, ohrožení chodce se také zvyšuje na pět bodů, nepřipoutané dítě (v sedačce, nebo pásem) bude za čtyři body místo dvou, neposkytnutí pomoci při dopravní nehodě je nově ohodnoceno sedmi body apod. Také ti, kteří se „vybodují“ – tedy dosáhnou dvanácti trestných bodů, budou moci po roce požádat o vrácení řidičského průkazu pouze při současně předloženém posudku o dopravně psychologickém vyšetření.

Městská policie také nebude muset umisťovat před své radary dopravní značku upozorňující na měření v daném úseku. Se svým vozem nesmíte předjíždět, zastavit nebo stát na přejezdu pro cyklisty a pět metrů před ním. Policista bude mít například i možnost nechat auto zajet na technickou prohlídku, pokud není ve větší vzdálenosti než 8 kilometrů. Policie rovněž bude moci zadržet na 48 hodin vozidlo, které se bude na silnici účastnit tajného závodu atd.

TEXT: JIŘÍ SVOBODA
FOTO: MICHAL TVRZ A SHUTTERSTOCK

Řidiči, pozor na změny