U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Regulátor Polmar nezklame

Kategorie: Stavba | Autor:

V případě regulátorů komínového tahu Polmar jde o vyzkoušené řešení, všeobecně a okamžitě použitelné u roztroušených energetických zdrojů i ventilačních systémů. Jeho nesporným kladem je rychlá návratnost. Jde o jeden z dobrých způsobů úspory energie a omezování emise plynů, jež zapřičiňují změnu klimatických podmínek na zeměkouli. Typová řada regulátorů komínového tahu Polmar umožňuje jeho využití v kotelnách s výkonem od 15 kW do 2 MW s palivem zemní plyn a u kotelen domácích na pevná paliva bez omezení. Výhradní prodejce pro evropské země je společnost CENTROPA Thermology, s.r.o., která pracuje prostřednictvím sítě jí certifikovaných obchodních zastoupení. Regulátor s 95% úspěšností nastaví v komínech konstantní podmínky, které se nemění působením povětrnostních ani dalších vlivů.

Regulátor Polmar nezklame