U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Elektrické řetězové pily NAREX

Kategorie: Speciál – topíme dřevem | Autor:

Elektrické řetězové pily mají u chalupářů a chatařů téměř výsostné postavení. Stále více vytlačují i používání klasických okružních pil – “cirkulárek”,a to především z důvodu vyšší bezpečnosti práce (u některých podomácku vyrobených cirkulárek se nedá o bezpečnosti práce vůbec hovořit) a vyšší mobilnosti pro práci. Pro řezání palivového dříví pak elektrické řetězové pily cirkulárku plně nahradí.

NAREX Česká Lípa a. s., nabízí elektrické řetězové pily, jejichž příkon je 1800 W. Tento velmi silný motor zajišťuje stálost pracovních podmínek i při řezání celým záběrem lišty. Rozběh pil je pak z důvodu nižšího zatížení v elektrické síti omezen rozběhovou elektronikou. Nedochází k “vyhazování” pojistek nebo jističů v důsledku proudového nárazu, práce s pilou je plynulá, bez prostojů. U modelů s delšími vodícími lištami 35 a 40 cm je vzhledem k zvýšenému nebezpečí spálení motoru zabudována ochrana proti přetížení.Pro eliminování nebezpečí pořezání jsou řetězové pily NAREX vybaveny brzdou řetězu proti poranění při tzv. zpětném vrhu pily (nebezpečný zpětný pohyb vodicí lišty v okamžiku, kdy pilový řetěz v oblasti vrcholu lišty narazí na jinou překážku než řezaný kmen, např. jiný kmen, větev, nebo když dojde k sevření vodicí lišty v řezu). Tato brzda je aktivována přes plastovou ochranu ruky a zastaví řetěz do 0,1 sec. Dalším důležitým ochranným prvkem pily je ozubený doraz, který zaručuje bezpečnou oporu pily o řezaný materiál a zabraňuje tak vtahování pily do materiálu nebo protočení řezaného špalku při řezání na kozlíku. Přesto, že se s elektrickými řetězovými pilami stromy nekácí každý den, jsou pily NAREX vybaveny obloukovým předním držadlem. Tento tvar držadla umožňuje pohodlnou práci ve vodorovné pozici lišty, a to není jen kácení, ale i odvětvování, zařezávání suků nebo vyřezávání drážek.Aby nedošlo k přehřátí lišty, musí být řetěz neustále mazán. U elektrických řetězových pil NAREX probíhá mazání řetězu a lišty automaticky. Olejová nádržka pojme 0,2 l oleje a její obsah lze snadno kontrolovat pomocí ukazatele hladiny oleje. Pro mazání doporučujeme používat ekologické, biologicky zcela odbouratelné oleje, které mazacími schopnostmi plně nahradí oleje minerální. Jsou založeny na bázi rostlinného oleje a tudíž nedochází ke kontaminaci půdy v prostoru, kde s pilou pracujete. Jejich jediným negativem je, že v případě delší odstávky pily (cca 2-3 měsíce) může dojít k rozkladu biologického oleje v nádržce a k zalepení mazacího systému. Těmto nepříjemnostem předejdete, jestliže nádobku s olejem vyprázdníte a propláchnete troškou oleje minerálního.

Dobře nabroušený pilový řetěz je základ pro pohodlnou práci s pilou. Tupý pilový řetěz neznamená jen pomalou práci a poškození řetězu či lišty, ale i nebezpečí spálení motoru elektrické pily vlivem přetěžování stroje. Platí zde zásada – vaše pila je tak dobrá, jak dobrý je váš pilový řetěz a vodicí lišta. Dodržení úhlů broušení není tak jednoduché, a proto je dobré po několika ručních broušeních pilového řetězu zanést řetěz k odbornému nabroušení, kde vám odborník strojním broušením “srovná” úhly řezných článků a jejich délku. V případě potřeby i zbrousí omezovací patky, které eliminují nebezpečí zpětného vrhu.

NAREX Česká Lípa a. s.

Chelčického 1932

470 37 Česká Lípa

tel.: 487 887 111

www.narex.cz

FOTO 1 – Elektrická řetězová pila NAREX EPR 35 D-C o příkonu 1800 W

FOTO 2 – Ekologický olej PROTOOL CO 1 l je vhodný pro mazání řetězů a lišt elektrických i benzinových řetězových pil

FOTO 3 – Při práci využívejte zapření materiálu o ozubený doraz pily

FOTO 4 – Obloukové držadlo je nutné pro kácení a odvětvování

Elektrické řetězové pily NAREX