U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PTAČÍ budky

Kategorie: Dílna | Autor: Pavel Zeman

Při výrobě budky pro ptáky “přímo na míru” si dejme záležet. Podaří-li se nám vyrobit kvalitní “domek”, ptáci si jistě zvyknou a budou se do osvědčeného obydlí vracet a vyvádět z něj mladé po několik let. Kdo by také chtěl, aby se mu jeho byteček hned rozpadal! Stejně jako při výrobě krmítka použijeme vruty nebo hřebíky s nerezavějící povrchovou úpravou. Prkénka vybíráme z odolnějších a tvrdších druhů dřeva, jako je např. borovice. Smrk si necháme na výrobu něčeho jiného, má nejkratší životnost.

***

MALÁ BUDKA Z DUTÉHO STROMU

1) Pro tělo budky můžeme použít část dutého vyhnilého stromu, jehož vnitřek dočistíme pomocí dláta a rašple, nebo ho odvrtáme větším vrtákem. Pilkou šikmo seřízneme horní část, kde bude připevněna stříška

2) Dutý kmen postavíme na širší odřezek a z vnitřní časti co nejpřesněji obkreslíme. Přímočarou pilkou vyřízneme obkreslený nepravidelný tvar. Použijeme ho jako dno budky

3) Vykružovací pilkou o vhodném průměru, který volíme podle budoucího obyvatele budky, vyřízneme v přední části asi 10 cm pod horním krajem kruhový vletový otvor

4) Stejně jako jsme obkreslili dno, obkreslíme nyní “od ruky” i stříšku včetně přesahu. Vpředu zvolíme oválný tvar. Pak stříšku přišroubujeme dvěma delšími vruty

5) Menším vrtákem o průměru (10 – 15 mm), shodném se silnější dřevěnou kulatinkou, vyvrtáme pod vletovým otvorem vybrání pro umístění asi 8 cm dlouhého bidýlka

6) Nakonec strhneme pomocí smirkového papíru nebo rašple hrany vletového otvoru, vlepíme bidýlko a celou budku povrchově upravíme

MODEL S VYKLÁPĚCÍMI DVÍŘKY

1) Základ budky tvoří dva boky z borové spárovky 18 x 25 cm. Pro sespádování stříšky boky zkosíme. Na jedné straně ubereme cca 5 cm. Ostrou pilkou pak klín odřízneme

2) Seříznuté boční strany postavíme na pevný podklad a mezi ně vložíme zadní, 15 cm široký díl. Po přiložení na něj narýsujeme odpovídající výšku a zkosení, pod kterým ho musíme zakrátit

3) Potřebný úhel nastavíme na přímočaré pilce. Stejně postupujeme i u vyššího předního dílu. U něj však pod úhlem 45 stupňů odřízneme ještě 5 cm široký proužek

4) Pomocí děrovací nebo přímočaré pilky vyřízneme vletový otvor. Vhodný průměr přesně změříme posuvným pravítkem. Jeho střed je asi 5 cm od horní hrany předního dílu

5) Z vnitřní strany asi 2 – 3 cm pod vletový otvor připevníme dvěma vruty krátkou laťku. Ta ptákům usnadní vlet a výlet z budky. Zároveň slouží jako překážka proti kočkám

6) Celou budku máme připravenou a můžeme začít s její kompletací. Jednoduchý vyklápěcí mechanizmus je teď nejlépe vidět. Dvířka a jejich horní díl musí být sestaveny přesně jako na obrázku

7) Aby se dala budka čistit, uděláme dvířka výklopná. Delšími vruty k sobě sešroubujeme první dvě stěny a přední kratší díl. Na bok i dvířka přesně označíme, kde bude nutné vrtat

8) Delším vrutem z boku připevníme vložená dvířka. Vrut nedotahujeme napevno, aby bylo možné dvířka vyklápět. Připevníme je i z druhé strany. Zkosení do sebe přesně zapadá

9) Do zadní strany stříšky je nutné zapustit lať, za kterou budku připevníme na strom. Její průřez obkreslíme a vyřízneme přímočarou pilkou. Délka latě je cca 45 cm, šířka 5 – 6 cm

10) Stříšku připevníme čtyřmi delšími vruty ke korpusu, do vybrání vložíme připravenou lať a připevníme ji k zadní stěně. Na koncích laťky předvrtáme otvory na přichycení ke stromu

11) Nakonec celou budku povrchově upravíme. Volíme tlumený odstín, podobný jejímu budoucímu prostředí. Před samotným zavěšením na strom necháme barvu řádně vyschnout a vyvětrat

Doporučené průměry vletových otvorů

sýkorky   
   
   27 – 28 mm

krutihlav, lejsek, brhlík   30 mm

špaček, strakapoud   47 – 50 mm

sýček, dudek   
   60 – 80 mm

holub doupňák, kavka   80 – 100 mm

Klasická budka bez vyklápěcích dvířek

Budku s vyklápěcími dvířky vyrobte podle návodu na další straně

Pohlednou budku lze také koupit

FOTO PZ A ZI

PTAČÍ budky