U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Proč topit elektřinou

Kategorie: Teplo domova | Autor: Vít Straňák

Vytápění elektřinou má u nás dlouhou tradici. Přesto se k němu česká veřejnost staví spíše skepticky. Jistě, v současné době vychází na více peněz než vytápění tuhými palivy či zemním plynem. Výhody této ušlechtilé energie jsou však nesporné.

Jaké máte možnosti elektrického vytápění?

Buď lokální (teplomety, elektrické konvektory, olejové radiátory, akumulační či hybridní kamna – nic z toho však neřeší ohřev vody), nebo ústřední vytápěni (elektrokotel + systém radiátorů, konvektorů nebo podlahového topení). Variantou ústředního vytápění je vytápění etážové (každé podlaží má vlastní zdroj tepla). Specifickou problematiku tepelných čerpadel řešíme v rámci obnovitelných zdrojů energie. Z ekonomického hlediska je pro spotřebitele zajímavé rozdělit systémy podle způsobu odběru elektrické energie. Rozlišujeme systémy přímotopné (dodávka elektřiny za zvýhodněnou sazbu po dobu až 22 hodin podle tarifu rozvodného závodu), akumulační (celková denní spotřeba tepla je akumulována v rámci nízkého tarifu – u nás po dobu 8 hodin) a hybridní (ty jsou kombinací akumulační a přímotopné složky). Představme si z tohoto pohledu lokální elektrická topidla.

Přímotopné systémy

Přímotopné vytápění pomocí topných panelů nebo elektrických konvektorů se často používá jako pohotovostní zdroj tepla. Pořizovací náklady jsou nejnižší ze všech systémů elektrického vytápění, konstrukce jednoduchá a obsluha snadná. Protože jde o systémy okamžité dodávky tepla, nemívají zásadní vliv na platbu za jistič

(narozdíl od akumulačních kamen). Konvektory využívají přirozené cirkulace vzduchu v místnosti. Elektrická energie se v odporových drátech v těle konvektoru přeměňuje na energii tepelnou, která ohřívá studený vzduch. Ten je přiváděn do spodní části konvektoru a po ohřátí odchází horní větrací mřížkou. Přímotopný konvektor má dnes moderní vzhled, takže v interiéru nijak neruší. Nejčastěji se instaluje pod okna. Cenový základ je asi 1200 Kč, můžete však mít i desetkrát dražší (luxusní mramorové provedení). Teplovzdušná topidla (teplomety) využívají rovněž cirkulace vzduchu, ale – narozdíl od konvektorů – nejde o cirkulaci přirozenou, nýbrž nucenou. Ohřátý vzduch totiž vyfukuje do místnosti ventilátor. Díky tomu se vzduch ve vytápěném prostoru vyhřeje rychleji. Jde o velmi jednoduché zařízení s cenou od 400 do 700 Kč. Účinným pomocníkem při vytápění chalup a všech nepravidelně obývaných prostor jsou olejové radiátory (cena od 1000 Kč výše). Můžete je mít v přenosném nebo pojízdném provedení, vždy s pohyblivým přívodem elektrické energie. Jejich provoz je úsporný: k zahřátí na požadovanou teplotu jim stačí polovina elektřiny ve srovnání s teplovodními radiátory. Pro rychlé vyhřátí místnosti nabízejí výrobci i provedení s teplometem. Pokud využijete víkendovou sazbu (tarif za jednu odebranou kWh od pátku 12:00 do neděle 22:00 zhruba 1,70 Kč), stačí vám přičíst poplatky za jistič 3 x 25 A (kolem 40 Kč měsíčně). Ale pozor: v pracovní dny vás odběr přijde na 7 Kč/kWh!

Akumulační systémy

Výhodou akumulačních kamen je příznivá cena za elektřinu (ve srovnání s topnými panely a elektrickými konvektory), oproti teplovodnímu vytápění mají jednodušší a levnější řešení dodávky tepla. Nevýhodou je nutnost vyššího příkonu, a z toho vyplývající další náklady (na domovní instalaci a velikost jističe), ale také omezená schopnost okamžitě reagovat na zvýšenou potřebu tepla. Základním topidlem jsou statická akumulační kamna: teplo rozvádějí do místnosti výhradně přirozenou konvekcí (prouděním vzduchu). Chladný vzduch je nasáván do akumulačního jádra, tam se ohřívá a horní mřížkou se vrací zpět do místnosti. Pokud je součástí výbavy kamen takzvaná regulační klapka, lze její pomocí řídit množství ohřátého vzduchu, který se do • vytápěného prostoru vrací. V základním provedení stojí kamna 6000 až 15 000 Kč a hodí se do míst, kde teplo využijete bezprostředně po ukončení nabíjecího cyklu. Dají se použít také jako doplňkový zdroj tepla. Dražším výrobkem jsou dynamická akumulační kamna. Nabíjecí cyklus se tu realizuje ventilátorem, který řídíte pomocí regulace-prostorový termostat, programovatelný regulátor). Dodávku tepla tak lze přizpůsobit vašim potřebám a požadavkům. Výkon dynamických akumulačních kamen dnes může být až 8 kW, počítejte s cenou minimálně 13 000 Kč.

Hybridní systémy

Výhody přímotopných i akumulačních systémů se pokoušejí spojit hybridní akumulační kamna: mají vlastní příznivou sazbu, akumulační část kamen je operativně řízena rozvodnými závody, systém dokáže reagovat na okamžitou potřebu tepla a přitom není limitován odběr v nízkém tarifu. Jaké jsou jejich nevýhody? Zvýšené náklady na regulaci, elektrické rozvody a zvětšení příkonu domovní přípojky. Základ tohoto typu kamen tvoří akumulační jádro s odporovými topnými tělesy. Vlastní kamna mají dva přívody studeného vzduchu. Ten první nasává vzduch do akumulačního jádra a poté ho vyfukuje zpět do vytápěného prostoru (princip akumulačních kamen). Druhý přivádí vzduch přímo na odporová topná tělesa, umístěná mimo akumulační jádro. Tato tělesa tedy tvoří samostatnou přímotopnou část kamen.

***

Ekologické memento

Vlivem neekologické výroby elektřiny a tepla (tepelné elektrárny, teplárny, výtopny, spalovny) a neúměrně vysoké silniční dopravy dochází k nebezpečnému skleníkovému efektu, zhoršuje se zdravotní stav obyvatel, dochází k okyselování půdy a škodám na zemědělské produkci, lesích, zvěři i památkových objektech. “Výrazně se zvyšuje produkce dihydrogen monoxidu (DHMO),” varuje prof. ing. Kamil Wichterle, DrSc. “Tato látka, nazývaná též hydrid kyslíku, oxid vodný nebo oxan, existuje za normální teploty a tlaku jako bezbarvá kapalina bez chuti a zápachu. Poškozuje však naše zdraví, podílí se na skleníkovém efektu i kyselém dešti a působí vážné škody v životním prostředí.”

***

Co lze považovat za hlavní výhody?

+ Pohodlná dodávka energie přímo z elektrické sítě.

+ Jednoduchá instalace elektrického rozvodu.

+ Stabilní kvalita a vlastnosti paliva, což zdaleka neplatí pro tuhá paliva (vlivem toho se může dodávka tepla prodražit nebo i vážně poškodit topné zařízení).

+ Hygienický provoz bez prachu či spalin sazí, nepotřebujete žádné skladovací prostory (tuhá paliva, ale i topný olej skladovat musíte).

+ Elektrické spotřebiče pro vytápění mají vesměs jednoduchou a spolehlivou konstrukci.

+ Elektrická topná zařízení lze instalovat i v zónách, kde nejsou povolena spalovací zařízení.

+ Instalace je ve srovnání s jinými topnými zařízeními levná.

+ Spotřeba elektrické energie se dá přesně měřit.

+ Elektřina může sloužit i jako pohon topných zařízeni využívajících obnovitelné zdroje energie (tepelná čerpadla).

V zájmu objektivity bychom však měli uvést také nevýhody elektrického vytápění:

* Velkovýroba elektrické energie (především tepelné elektrárny) není ekologická, pouze přesouvá zamoření ovzduší z místa spotřeby do místa výroby.

* Cena za 1 kWh využitelné energie je ve srovnání s kusovým dřevem až čtyřnásobná, ale vyšší je i ve srovnání se všemi fosilními palivy včetně zemniho plynu.

* Systém měsíčních záloh za rezervovaný příkon z elektrické sítě (takzvaná platba za jistič) cenu za 1 kWh tepla ještě zvyšuje.

* Sazby a tarify za dodávku elektrické energie jsou pro veřejnost málo přehledné (lze kontaktovat odborníka nebo poradenská střediska EKIS a REAS).

* Ve větších lokalitách vzniká riziko malé kapacity trafostanice.

Nástěnný konvektor CAES je elegantní a má hloubku pouhých 8 cm (výkon 0,5 až 2 kW, cena bez DPH 1640 až 2140 Kč, Stiebel Eltron)

Přímotopný nástěnný konvektor CON-S euro od Stiebel Eltron nabízí výkon od 1 do 3 kW (cena 2750 až 3990 Kč bez DPH)

Nový typ dynamických akumulačních kamen řady ETS od Steibel Eltron stojí podle výkonu (2 až 7 kW) od 13 420 Kč až do 24 810 Kč (bej DPH)

Nový typ dynamických akumulačních kamen řady ETS od Steibel Eltron stojí podle výkonu (2 až 7 kW) od 13 420 Kč až do 24 810 Kč (bez DPH)

Foto: Stiebel Eltron, Korado, Fenix

Proč topit elektřinou